Radijska igra na valovih Radia


RADIJSKA IGRA je samostojna umetnostna zvrst vezana na govorjeno besedo, ki temelji na literaturi in obdelanem zvoku.

Zgodovina slovenske radijske igre se začne leta 1928, ko so slovenski gledališčniki začeli igrati "na radiu". To so bile v glavnem interpretacije slovenskih in svetovnih klasičnih dramskih besedil. V drugi polovici 30-let so se začele pojavljati prve posebej za radio pisane igre, zlasti mladinske. Posnetkov še niso uporabljali, zato so ohranjena le izvirna besedila.

V obdobju II. Svetovne vojne je izvirna slovenska radijska igra nekaj časa molčala. V okviru Radia Osvobodilna fronta- ROF v zadnjem letu II. svetovne vojne je delovala ad hoc igralska skupina, ki je uprizarjala v glavnem politično in narodno propagandne igrice.

Po koncu vojne je šel zgodovinski razvoj dalje z bliskovitimi koraki in radijska igra je ostala in postala najširša slovensko govoreča kulturna zvrst.

Preko neposrednih uredniških, programskih in festivals-kih izmenjav slovenska radijska igra sooblikuje tudi svetovni kulturni prostor. Dela slovenskih avtorjev so bila predvajana v programih večine evropskih radijskih postaj, prevedena so v 27 tujih jezikov.

Danes je v arhivu Radia Slovenija več kot 4500 posnetkov radijskih iger za odrasle in otroke slovenskih in svetovnih avtorjev, vsako leto se arhiv poveča za okrog 70 novih del. Shranjeni so glasovi in kreacije velikih slovenskih igralcev, režijski dosežki, izvirne glasbe skladateljev vseh generacij, posnetki gledaliških predstav.

Z radijsko igro je radio ustvarjalec in posrednik slovenske govorne kulture in umetnosti in sooblikovalec slovenskega in svetovnega kulturnega prostora.

Kazalo