Regionalni TV program TV studia Maribor

Spletna stran Televizije Maribor
TV Maribor v živo

TV program, ki ga za slovensko televizijo pripravljamo v okviru Regionalnega centra RTV v Mariboru, ima svoj profesionalni začetek v letu 1968, ko je bilo tu ustanovljeno prvo dopisniško jedro z novinarjem in filmskim snemalcem (Darkom Marinom in Jocom Žnidaršičem). Z uvedbo slovenskega TV dnevnika je začela rasti tudi potreba po širitvi dopisniške enote in tako je bilo z razvojem vse do danes. Iz dopisništva je v osemdesetih letih nastal TV studio, v zadnjem obdobju pa se je organizacijsko povezal z radijskim delom v novonastalem Regionalnem centru. Ves ta čas je ohranil programsko samostojnost znotraj TV Slovenija. S svojimi programskimi in produkcijskimi izdelki smo že dolgo nepogrešljivi v celotni ponudbi nacionalne TV. V Mariboru pripravljamo:

  • dnevno prispevke za oddaje informativnega programa TV Slovenija (za DNEVNIK, ODMEVE, OBZORNIK),
  • daljše feljtonske zapise za potrebe tedenskih oddaj (8. DAN, TEDNIK itd.),
  • nize polurnih oddaj s tedensko ali štirinajstdnevno dinamiko objavljanja (kot so LJUDJE IN ZEMLJA, NA VRTU, oddaja o živalih in ljudeh - 4 x 4 ),
  • dnevno enourne oddaje informativnega žanra z naslovom TELE M za področje severovzhodne Slovenije s poudarkom na dnevnem družbenem in kulturnem utripu regije in oddaje O ŽIVLJENJU MADŽARSKE MANJŠINE itd.,
  • oddaje razvedrilnega žanra in s področja kulture (POPEVKA VESELE JESENI, BORŠTNIKOVO SREČANJE, FESTIVAL LENT z vsemi koncerti, FESTIVALA VURBERK in PTUJ itd.,
  • PRENOSE ŠPORTNIH PRIREDITEV za potrebe uredništva športnega programa TV Slovenija, PRENOSE MAŠ za potrebe uredništva verskih oddaj, prenose vrste kulturnih in drugih prireditev po vsej Sloveniji ipd.


Obseg omenjenih prispevkov in oddaj (pribl. 18.000 minut letno) se širi in pomeni pomemben del celotne lastne produkcije TV Slovenija. Ob tem ni zanemarljivo dejstvo, da ustvarja ta program majhna programsko-produkcijska enota, s približno tridesetimi ljudmi.
Pogled naprej pa lahko enačimo s težnjo po večanju obsega programa za potrebe nacionalne TV z novimi nizi oddaj in z željo po uvedbi enournih regionalnih oddaj na slovenski mreži, in to iz več slovenskih regionalnih središč hkrati, vsak delavnik. Skratka - na TV Slovenija želimo dobiti in pripravljati URO ZA SLOVENSKE REGIJE. Tehnične in programske možnosti za to že imamo (studii v Mariboru, Kopru, Slovenj Gradcu, Murski Soboti).

Kazalo