Sestava Programskih odborov

Sestava Programskega odbora za programe italijanske narodne skupnosti v mandatnem obdobju 2006 – 2010

Predsednik Programskega odbora: Alberto SCHERIANI
Namestnica predsednika: Monika BERTOK

Italijanska narodna skupnost:

 • Bruno FONDA
 • Fulvia ZUDIČ
 • Alberto SCHERIANI
 • Bruno ORLANDO
 • Agnese BABIČ
 • Maurizio TREMUL

Zaposleni v uredništvih: Monika BERTOK

Programski svet RTV Slovenija:

 • Tino MAMIĆ
 • Boris M. GOMBAČ


Sestava Programskega odbora za programe madžarske narodne skupnosti v mandatnem obdobju 2006 – 2010

Predsednica Programskega odbora: dr. Elizabeta BERNJAK
Namestnik predsednice: Boris CIPOT

Madžarska narodna skupnost:

 • dr. Elizabeta BERNJAK
 • Ferenc GONTER
 • Elek POCAK
 • Attila KOVACS
 • Evgen VIDA
 • Tibor VÖRÖS ml.

Zaposleni v uredništvih: Mirjana LOVRIĆ

Programski svet RTV Slovenija:

 • Boris CIPOT
 • Janez SOMI


Sestava Programskega odbora za problematiko programskih vsebin za invalide v mandatnem obdobju 2006 – 2010

Predsednik Programskega odbora: Stane Padežnik
Namestnica predsednika: Vesna Veingerl

Problematika programskih vsebin za invalide:

 • Uroš GROS
 • Miran KRAJNC
 • Anton OROŽIM
 • Stane PADEŽNIK
 • Frida PLANINC
 • Alojz VOLC
 • Vesna WEINGERL
 • Tomaž WRABER
 • Benjamin ŽNIDARŠIČ

Kazalo