Spread

SPREAD
Strateška projekcija evropskih aktivnosti razvoja

Projekt SPREAD ponuja inovativno komunikacijsko strategijo, ki ni namenjena le nadaljnjemu razvijanju dosežkov odprtega učenja in učenja na daljavo in projektov Evropske unije "Minerva", marveč tudi izboljšanju in izpopolnitvi vseh akcij EU programa Socrates. RTV Slovenija se vključuje v te aktivnosti v okviru strategije razvoja - kot eden od vsebinskih partnerjev.

 

Naslovi:

  1. IKT za izobraževanje ljudi s posebnimi potrebami
  2. Usposabljanje in viri za učitelje in vzgojitelje
  3. Integracija na IKT-ju temelječega inovativnega učnega
  4. Transnacionalna omrežja in z IKT-jem podprta skupnost
  5. Novi modeli za razvoj vsebin in smeri
  6. Horizontalni projekti, opazovanje in analiza projektov

Kazalo