Sprejemna oprema

Satelitski sprejemni sistem sestoji iz:

  • parabolične antene (pogovorno satelitski krožnik) z nizkošumnim sprejemnim blokom (angl. Low Noise Block – LNB),
  • satelitskega sprejemnika (angl. Integrated Receiver Decoder – IRD oz. Set Top Box - STB) in
  • običajnega televizorja.

 

Antena mora biti montirana zunaj objekta na prostem s prostim pogledom proti jugu. Nizkošumni sprejemni blok je preko oklopljenega kabla povezan s satelitskim sprejemnikom, ki je nato priključen na televizor.

Pri izbiri sprejemne antene je pametno izbrati nekoliko večji premer (vsaj 90 cm), da zagotovimo sprejem tudi ob manj ugodnih vremenskih pogojih. Sprejemni blok mora biti primeren za digitalni sprejem (večja stabilnost lokalnega oscilatorja).

Satelitski sprejemnik mora biti obvezno digitalni z oznako DVB. Na tržišču obstaja več vrst sprejemnikov:

  • sprejemnik z vgrajenim Viaccess dekodirnikom. Tovrstni sprejemnik omogoča ob uporabi satelitske kartice RTV Slovenija spremljanje celotnega radijskega in televizijskega sporeda. Možno je spremljanje tako nekodiranih kot tudi kodiranih vsebin na satelitu.
  • sprejemnik s splošnim vmesnikom (angl. Common Interface - CI) brez vgrajenega Viaccess dekodirnika. Sprejemnik v osnovni izvedbi omogoča spremljanje vseh nekodiranih vsebin. Za dostop do kodiranih oz. zaklenjenih vsebin je potrebno v čitalnik s splošnim vmesnikom vstaviti Viaccess dekodirni modul, vanj pa satelitsko kartico RTV Slovenija. Le tako je možno spremljanje vseh vsebin RTV Slovenija na satelitu.
  • sprejemnik za sprejem nekodiranih programov (angl. Free To Air – FTA). Najbolj preprost in zato tudi najcenejši tip sprejemnika omogoča spremljanje le nekodiranih vsebin. Oddaje, ki so kodirane oz. zaklenjene s tovrstnim sprejemnikom ni mogoče spremljati in sprejemnika tudi ni mogoče nadgraditi. Zato ne priporočamo nabave tovrstnega sprejemnika.

RTV Slovenija nima neposrednega vpliva na brezhibno delovanje različnih satelitskih sprejemnikov zato se v primeru težav obrnite na proizvajalca, uvoznika ali monterja opreme.

 

Kazalo