OBVESTILO

V ponedeljek, 4.9.2017, je prenehal z oddajanjem srednjevalovni oddajnik na oddajnem centru Domžale, ki je oddajal radijski program RA SLO PRVI. Poslušalci v Sloveniji, ki so s tem izgubili možnost sprejema RA SLO PRVI, lahko le tega poiščejo na FM (http://www.rtvslo.si/strani/lokacije-in-frekvence-radijskih-oddajnikov/114) ali DAB (http://www.rtvslo.si/dab/oddajniki) frekvenčnem področju. Poslušalci iz tujine pa lahko program sprejemajo na internetu (http://4d.rtvslo.si/zivo/ra1) ali pa na satelitu (http://www.rtvslo.si/strani/rtv-slovenija-na-satelitu-in-v-evropi/97).

 

Vzdrževanje mrež

 

Nad delovanjem celotnega sistema bdi neprekinjeno, 24 ur dnevno Nadzorni center OE OZ, ki sprejema sporočila terenskih zastopnikov in seveda poslušalcev in gledalcev o morebitnih okvarah oz. izpadih posameznih oddajnikov ali pretvornikov. Delavci Nadzornega centra takoj prično postopek za odpravo napake.

 

O motnjah pri sprejemu obvestite
     
Tel.: (01) 475-2781  
E-mail:  
Stanje DVB-T omrežja

Kazalo