Vzdrževanje mrež

 

Nad delovanjem celotnega sistema bdi neprekinjeno, 24 ur dnevno Nadzorni center OE OZ, ki sprejema sporočila terenskih zastopnikov in seveda poslušalcev in gledalcev o morebitnih okvarah oz. izpadih posameznih oddajnikov ali pretvornikov. Delavci Nadzornega centra takoj prično postopek za odpravo napake.

 

O motnjah pri sprejemu obvestite
     
Tel.: 080 2868  
E-mail:  
Stanje DVB-T omrežja

Kazalo