Zaklepanje programov

RTV Slovenija pridobi z nakupom programskih vsebin pravico do njihovega oddajanja v svojem programu. Cena za nakup se oblikuje glede na zanimivost vsebine in predvideni krog gledalcev. Najzanimivejše so vsekakor športne vsebine, ki so zato tudi najdražje. RTV Slovenija želi zmanjšati stroške, zato v tovrstnih primerih pridobi pravice do distribucije programa le v Republiki Sloveniji in za pripadnike slovenskih narodnih manjšin v sosednjih državah ter za slovenske izseljence in zdomce.

Da bi zaščitili avtorske pravice, je treba vsem drugim gledalcem onemogočiti spremljanje teh vsebin. Pri prizemni televiziji z oddajniško in pretvorniško mrežo je pokrivanje geografsko omejeno zaradi upadanja sprejemnega signala zunaj Republike Slovenije.

Pri satelitskem oddajanju tovrstne omejitve ni. Satelitski signal RTV Slovenija je mogoče spremljati po vsej Evropi, v Severni Afriki in na Bližnjem vzhodu (glej karto pokrivanja), zato je treba krog gledalcev omejiti z uporabo sistema za kodiranje oz. zaklepanje.

RTV Slovenija v ta namen uporablja sistem Viaccess. Za spremljanje kodiranih oziroma zaklenjenih vsebin na sporedu RTV Slovenija je potreben satelitski sprejemnik z možnostjo dekodiranja Viaccess. V sprejemnik je treba vstaviti satelitsko kartico RTV Slovenija.

RTV Slovenija zaklepa le nekatere televizijske vsebine. Te so v sporedih označene s posebnim simbolom .

Kazalo