Stičišče aktualnih informacij o življenju in delovanju pripadnikov slovenskih manjšin v Italiji, Avstriji, na Madžarskem in na Hrvaškem.

Kotiček za jeziček

Za pravilno izgovorjavo je tu

Govorni pomočnik

Ureja ga Alenka Kovačič, Radio Slovenija.

V rubriki Kotiček za jeziček študenti koprske slovenistike Fakultete za humanistične študije odgovarjajo na vprašanja o pravilni rabi slovenskega jezika. Rubriko vedno začnemo s primerom napačne rabe, po teoretični razlagi pa oddajo zaključimo s ponazoritvijo slovnično ustreznega primera.

Koordinatorica rubrike je dr. Klara Šumenjak / Slovenistika Koper

Več na Radio Koper


Beneški Slovenec, zamejski Slovenec


Vejica pred ali


Med leti, med letoma


Delaven, delovni


Gospa doktor Novak, gospa doktorica Novak


MAŠILA


ŠMINKA ALI RDEČILO ZA USTNICE


DIVJAD, DIVJAČINA


Jagned, srž, vodja ...


Sklanjanje Žiri


VZ v večbesednih kraj. in stv. imenih


Zamenjani pomeni besed 2


Zamenjani pomeni besed 1


Zamenjani pomeni besed 1


Daljen, daven


Izgovor fonema l


Stičnost pri zapisu matem. znamenj


Zavedati se, zavesti


Sarah, Hannah


Čez prag, skozi vrata


Pregovori istrskih žena


Eventuelno, eventualno


Podomačevanje ruskih imen


Prek, preko


Primorska ali primorska?


Velika začetnica


Prazniki


Vina


Velika/mala začetnica: jedi


Enak, isti


Prekaren, prekeren


Deloven in delaven


Lipin ali lipov čaj


Raba velike in male začetnice


Cel in ves


S strani


Ruski priimki


Prizadeti / prizadati, zadeti / zadati


Frazemi


Popravek, popravilo, poprava


Poprava, popravilo, popravek


Skandinavska krajevna imena


Gostiti - gostovati


Samostalniki gospa, hči, oboa


Izpad polglasnika


Zapis krajevnih imen


Zaimek čigar


Priimki s končnico -a


Moška imena na -a


O njem / O njemu