Uredniški izbor
Ocena novice: Vaša ocena:
Ocena 3.1 od 13 glasov Ocenite to novico!
Promet
AMZS trdi, da se po slovenskih cestah še vedno vozi 4023 voznikov, ki so si protipravno pridobili vozniško dovoljenje, 2853 voznikov z izdanimi spornimi ali ponarejenimi zdravniškimi spričevali in 1351 vozil s ponarejenimi tehničnimi pregledi. Foto: BoBo
avtošola
Na Generalni policijski upravi pojasnjujejo, da so zaradi kaznivih dejanj na področju voznikov oziroma različnih potrdil (npr. dodatno usposabljanje voznikov začetnikov, dodatno usposabljanje za varno vožnjo, rehabilitacijski programi …), ki so jih izdajale pooblaščene šole vožnje, podali več kazenskih ovadb za skupno 1911 kaznivih dejanj. Foto: BoBo
       Ministrstvo za zdravje je leta 2011, da bi izboljšali stanje na tem področju, spremenilo zakonodajo in vpeljalo priglašene in pooblaščene izvajalce zdravstvenih pregledov voznikov. Tako so na to področje vnesli ustrezno mero preglednosti. Priglašeni izvajalci so specialisti medicine dela, prometa in športa z veljavno licenco, ki zaprosijo za uvrstitev na seznam priglašenih izvajalcev. Izvajajo preglede kandidatov za voznike in voznikov za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja. Kontrolne preglede voznikov, ki so naredili več prekrškov ali kaznivih dejanj v prometu, voznikov, ki so vozili pod vplivom psihoaktivnih snovi, ali voznikov, ki želijo odložiti izvršitev sankcije prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, pa lahko za posamezno regijo izvajajo le določeni izvajalci, ki imajo specialiste medicine dela, prometa in športa z veljavno licenco in psihologe ter povezavo s centri za zdravljenje odvisnosti od alkohola in prepovedanih mamil. S tako organizacijo ugotavljanja zmožnosti posameznika za vožnjo je bil narejen korak k poenotenju presojanja in k temu, da vse najbolj rizične voznike ocenjuje omejeno število specialistov medicine dela, prometa in športa. Tudi lani spremenjen Zakon o voznikih, pripravljen ob upoštevanju izkušenj zadnjih let in pri katerem je sodelovalo tudi ministrstvo za zdravje, si prizadeva za izboljševanje stanja na tem področju.       
 Ministrstvo za zdravje o sprejetih ukrepih
Tehnični pregledi vozil
Policisti so lani zaradi podkupnin pri tehničnih pregledih na tožilstvo poslali več kazenskih ovadb za 97 kaznivih dejanj. Spornih naj bi bilo 187 tehničnih zapisnikov. Foto: BoBo

Dodaj v

Številne ovadbe zaradi spornih vozniških dovoljenj, njihovi lastniki pa se še naprej vozijo

Kljub ugotovitvam številnih nepravilnosti obnove postopkov pridobivanj dovoljenj ni bilo
17. februar 2017 ob 06:16
Ljubljana - MMC RTV SLO

Policisti so po preiskavah podali kazenske ovadbe za več kot dva tisoč lažno izdanih vozniških dovoljenj in ugotovili, da se po cestah vozi več kot 2800 voznikov s spornimi zdravniškimi izkazi. Obnovitev postopkov zaradi sporno pridobljenih dovoljenj pa, kot kaže, še ni bilo.

Na ljubljanskem okrožnem sodišču poteka drugi sodni proces v nekaj letih zaradi zlorabe uradnega položaja pri tehničnih pregledih vozil. Večina obtoženih je krivdo priznala in zato prejela do dve leti zaporne kazni. Krivde ni priznal, kot je poročal STA, le prvoobtoženi Florijan Gašperin, nekdanji vodja poslovalnice AMZS-ja v Lescah, ki je bil za podobna kazniva dejanja obsojen že konec leta 2014.

Kriminalisti so v preiskavi ugotovili, da so osumljeni na tehničnih pregledih potrjevali tehnično brezhibnost vozil z resnimi tehničnimi pomanjkljivostmi in tudi vozil, ki jih lastniki sploh niso pripeljali na tehnični pregled. Sporni tehnični pregledi pa so le ena izmed številnih afer, povezanih z goljufivo pridobitvijo dokumentacije, potrebne za vožnjo motornih vozil.

Po letošnji predstavitvi lanskega varnostnega stanja na slovenskih cestah in ukrepov agencije za varnost prometa (AVP) za boljšo prometno varnost letošnjega januarja sta se skupaj precej ostro odzvala nevladna organizacija s področja prometa AMZS in zavod Varna pot.

"Kljub ambicioznim obljubam vodstva AVP-ja izpred dobrih treh let, kako bo Slovenija vstopila med varnejše države v Evropski uniji in da se bodo odpravili vzroki in posledice koruptivnih dejanj z vozniškimi dovoljenji in tehničnimi pregledi, ne moremo spregledati naslednjih dejstev. Slovenija je s takšnim stanjem prometne varnosti nad povprečjem EU-držav, po slovenskih cestah pa še vedno vozi 4023 voznikov, ki so si protipravno pridobili vozniško dovoljenje, 2853 voznikov z izdanimi spornimi ali ponarejenimi zdravniškimi spričevali in 1351 vozil s ponarejenimi tehničnimi pregledi," so zapisali v sporočilu za javnost.

Ob tem so dodali, da je za vse navedene policija izvedla ustrezne kazenske postopke in obvestila pristojne državne institucije, med njimi tudi AVP. "Kljub konkretnemu poročilu od avgusta 2013 AVP ni izvedel ne sistemskih ne drugih ukrepov, ki bi navedeno stanje in vzroke odpravili, in to kljub temu da je kot skrbnik varnosti cestnega prometa na sistemski državni ravni prva poklicana in zainteresirana organizacija."

AVP zavrača očitke
Po navedbah AMZS-ja torej po slovenskih cestah vozi skoraj sedem tisoč voznikov z nezakonitimi vozniškimi izpiti, poleg tega pa še več kot 1300 tehnično nepopolnih vozil, pristojne institucije pa jim to dopuščajo!? Na AVP-ju, na katerega se je usulo precej kritik, poudarjajo, da so za preganjanje in kaznovanje goljufivih voznikov pristojni policija, tožilstvo in sodstvo. Ker sami nimajo tovrstnih pristojnosti, tudi ne vedo, ali številke, s katerimi operirajo na AMZS-ju, res držijo.

Hkrati tudi zavračajo očitke, da niso izvedli nobenih ukrepov, saj neprestano izvajajo nadzor nad delom avtošol in šol varne vožnje. Z novo zakonodajo lahko tudi upravne enote pri izdaji dokumentov v evidencah preverjajo, ali so kandidati za voznike res izpolnili vse zahteve, ki so potrebne za pridobitev vozniškega dovoljenja. Hkrati pa iščejo tudi tehnične rešitve za učinkovitejši nadzor pri tehničnih pregledih, da ne bi bilo mogoče več goljufati s sposojenimi vozili.

"Agencija za varnost prometa ni pristojna za izdajanje omenjenih potrdil in tudi ni nikoli izdajala kakršnih koli potrdil. Agencija je na drugi strani predlagala sistemske rešitve, da se to ne bi več dogajalo. Zakon o voznikih tako rešuje področje avtošol in varne vožnje. Zakon o motornih vozilih, ki bo predvidoma sprejet maja, pa rešuje tudi področje vozil oz. tehničnih pregledov. Zdravniška spričevala spadajo na področje zdravstva, vendar tudi tu sodelujemo, saj imamo konkretne predloge, kako naj se stvari izboljšajo. Kar se tiče spornosti v preteklosti izdanih potrdil, agencija ni bila vpletena v to," je za MMC povedal direktor AVP-ja Igor Velov in dodal, da se bo prava slika pokazala, ko bodo sodišča izrekla sankcije.

Številne policijske kazenske ovadbe
Na Generalni policijski upravi (GPU) pojasnjujejo, da so zaradi kaznivih dejanj na področju voznikov oziroma različnih potrdil (npr. dodatno usposabljanje voznikov začetnikov, dodatno usposabljanje za varno vožnjo, rehabilitacijski programi …), ki so jih izdajale pooblaščene šole vožnje, podali več kazenskih ovadb za skupno 1911 kaznivih dejanj (največ primerih ponareditev ali uničenje uradne listine, knjige, spisa ali arhivskega gradiva).

"Cena takšnega potrdila je bila okoli 250 evrov. Policija je o vseh zaznanih nepravilnostih in podanih kazenskih ovadbah obvestila ministrstvo za infrastrukturo (MZI), ki je nosilec predpisov o voznikih in je pristojen za sprožitev obnove postopkov," pravijo na GPU-ju.

Na področju vozniških dovoljenj je policija v zadnjih letih podala kazenske ovadbe za 220 kaznivih dejanj. Med njimi jih je največ zaradi "overitve lažne vsebine." "Osumljeni so na različnih upravnih enotah v Republiki Sloveniji uporabili javno listino – izvirno potrdilo Izpitnega centra Ljubljana, čeprav so vedeli, da je vsebina tega potrdila lažna. Na podlagi teh potrdil pa so jim bila na različnih upravnih enotah v Republiki Sloveniji izdana vozniška dovoljenja," pravijo na GPU-ju, Poleg tega so podali tudi kazensko ovadbo za 24 kaznivih dejanj, ki naj bi jih storila uradnica na AVP-ju.

MZI ne more odgovoriti
Policisti ob tem pojasnjujejo, da so o vseh kaznivih dejanjih oziroma podanih kazenskih ovadbah obvestili MZI, "ki je nosilec predpisov o voznikih in pristojen za sprožitev obnove postopkov“. In koliko je bilo sproženih "obnovitvenih postopkov"? To ostaja skrivnost. Na poizvedovanje, v koliko primerih je MZI sprožil obnove postopkov pridobivanja vozniških dovoljenj in tehničnih pregledov, so vprašanje preusmerili na agencijo za varnost prometa. Na ministrstvu (MZI), kamor spada promet, namreč na to ne morejo odgovoriti. Tako trditve AMZS-ja o nekaj tisoč voznikih s "protipravno pridobljenimi izpiti" morda res držijo.

Ministrstvo za zdravje nima pristojnosti
Zgodba s spornimi ali ponarejenimi zdravniškimi spričevali je nekoliko drugačna. Začela se je, ko so policisti v nekem predkazenskem postopku ugotovili, da prihaja do nepravilnosti pri izdaji izkazov o telesni in duševni zmožnosti za vožnjo motornih vozil kandidatov za voznike.

Z ugotovitvami so seznanili ministrstvo za zdravje z opisom in jih opozorili, da obravnavajo sume kaznivih dejanj zaradi najmanj 2.860 sporno izdanih zdravniških izkazov. "Pozneje smo posredovali še konkretne podatke o kaznivih dejanjih, da bi v okviru svojih pristojnosti izpeljali obnove postopkov," pravijo na GPU-ju.

Toda ministrstvo za zdravje (MZ) po drugi strani pravi, da pač ni pristojno zato, da bi voznike s spornimi zdravniškimi spričevali poslalo na ponoven ustrezen zdravniški pregled. Potem ko so MZ seznanili z nepravilnostmi pri izdaji zdravniških spričeval voznikom pri enem od izvajalcev pregledov, so od zdravniške zbornice, ki je pristojna za strokovni nadzor nad delom zdravnikov, zahtevali izvedbo strokovnega nadzora.

"Nepravilnosti, o katerih je bilo ministrstvo naknadno seznanjeno od Generalne policijske uprave, so se nanašale na isto skupino povezanih izvajalcev. Šlo naj bi za izdajo zdravniških spričeval zmožnosti za vožnjo motornih vozil. V določenih primerih naj bi obstajala verjetnost, da so zdravniška spričevala izdali zdravniki, ki ne izpolnjuje pogojev za izvajanje pregledov, podpisali pa so jih specialista medicine dela, prometa in športa, ki te pogoje izpolnjuje. Ministrstvo za zdravje v skladu s svojimi zakonskimi pristojnostmi nima vzvodov presojati vsakega izdanega zdravniškega spričevala posebej. Prav tako ministrstvo za zdravje nima zakonske podlage za izvedbo posebnih postopkov, namenjenih ugotavljanju pristnosti posameznega zdravniška spričevala," pravijo na MZ-ju in dodajajo, da je edina njihova pristojnost v tem primeru upravni nadzor, s katerim se ugotavlja zakonitost dela posameznih izvajalcev.

"Zato je ministrstvo tudi uvedlo upravni nadzor, ki pa še ni končan, tako da ga tudi ne moremo komentirati," dodajajo na MZ-ju. Podatka, koliko voznikov je s spornimi zdravniškimi spričevali moralo na ponoven pregled, na MZ-ju očitno nimajo. Skoraj 3000 voznikov s spornimi zdravniškimi izkazi pa se verjetno še vedno vozi po slovenskih cestah.

Gregor Cerar
Prijavi napako
Komentarji
sanny86
# 17.02.2017 ob 06:33
Nima pristojnosti. Nima pristojnosti. Nima pristojnosti.

Besedna zveza, ki prav lepo poudari vse narobe v nasi drzavi. Milijon ministrstev, agencij, inspektoratov,, sindikatov, sluzb, zvez, druzb itd. pristojnosti pa, ocitno, nima nihce za nic.
veza
# 17.02.2017 ob 06:41
Koliko je tudi spornih diplom in doktoratov in sodniških izpitov?
Hudo je, če nekdo sedi za volanom s kupljenim vozniškim dovoljenjem, še huje pa je, če nekdo sodi brez ustreznega znanja, če so ga tja postavili zato, da bi sodil po nareku!
hizli tren
# 17.02.2017 ob 07:17
Vsa mistrstva preimenovati v: ministrstvo za nepristojnost
Izvidnik
# 17.02.2017 ob 06:34
Le koliko njih srecam vsak dan na cesti?
DeepBlue
# 17.02.2017 ob 07:14
"... po slovenskih cestah pa še vedno vozi 4023 voznikov, ki so si protipravno pridobili vozniško dovoljenje, 2853 voznikov z izdanimi spornimi ali ponarejenimi zdravniškimi spričevali in 1351 vozil s ponarejenimi tehničnimi pregledi." In kako je to možno? Če se natančno ve, koliko jih je, potem je tudi znano, kdo so ti. A rabimo resolucijo VS-ja, da se jim protipravno pridobljena vozniška dovoljenja vzamejo? Ponarejena zdravniška spričevala prav tako, sporna ponovno preveriti, če se izkaže, da ni sporno pač požreti strošek pregleda, v nasprotnem primeru kazen, podaljšana prometna dovoljenja na podlagi ponarejenih tehničnih pregledov odvzeti. Prav tako kaznovati lastnike oz. tiste, ki so avte prijavili na TP. Win win situacija. Očistimo, zaslužimo s kaznimi, ... Meni nič več ni jasno. Pravna država? Ne me basat'.
M 48
# 17.02.2017 ob 07:12
Že kdaj sem napisal, da država Slovenija ne funkcionira, pa ne zaradi ljudi ampak zaradi nesposobnih politikov.Toliko enih predpisov,zakonov,regulative,da na koncu nobeden ne more nič razrešiti in nobeden ni odgovoren za nič.Glavno, da so vsi prepametni in kako je že izjavil nesposobni Cmerar, da razmišlja, da dela in bla,bla,bla...
fobet123
# 17.02.2017 ob 07:01
Ali se lahko toži državo?
opat
# 17.02.2017 ob 07:00
Kaj bo, ko bo tak voznik povzročil nesrečo. Ne mislim samo gmotno škodo. Kdo bo kriv?
Bolek
# 17.02.2017 ob 07:35
Imam znanca, ki je lani dopolnil 90 let, pa še vedno vozi avto. Po cesti kar vijuga, malo levo, malo desno, utripalke sploh ne pozna, zavije kar tako, kakor se mu zljubi. Vidi bolj slabo, ne sliši pa nič. Če greš za njim in ga pokličeš sploh ne reagira, ga moraš pocukati za rokav da zazna.

Lani so mu vozniško podaljšali za 3 leta na uradih v Šiški. Rekel mi je, da je šel v Šiško zato, ker tam, kjer stanuje podaljšanja verjetno ne bi dobil, ali pa mogoče samo ze eno leto.
anny22
# 17.02.2017 ob 07:55
What?!...to je res ladja norcev.
Nas z dioptrijo preganjajo na pregled na vsake pet let, če je šla za 0.05 v plus ali minus, tu pa kar mimo vseh pravil in nikomur nič. Na vsakih 500 m bi morali postaviti znak: "Vozite na lastno odgovornost; obkrožajo vas vozniki s kupljenimi izpiti, tehničnimi in zdravstvenimi pregledi."
sosman
# 17.02.2017 ob 07:47
Ogromen birokratski aparat očitno ne deluje, dajmo še tu naredit red.
amigo
# 17.02.2017 ob 07:39
po slovenskih cestah pa še vedno vozi 4023 voznikov, ki so si protipravno pridobili vozniško dovoljenje,

Pozor, nahajate se na ladji norcev!
Skippy
# 17.02.2017 ob 07:35
Priporočam, da še sprejmejo 1000 novih členov in bo problem rešen! Samo to še napišemo na papir in problemov ne bo več, a ne?
kislec
# 17.02.2017 ob 08:59
Nobeden nima pristojnosti - ma nimajo niti kančka odgovornosti, imajo pa neodtujljivo pravico do plače - zakaj že? za opravljeno? delo ???
jankoP
# 17.02.2017 ob 07:10
Slovenija ni tu nič posebnega. Volkswagnovi dizli imajo tudi prigoljufane homologacije pa se veselo vozijo naprej, po celi Evropi.
KLIPAN
# 17.02.2017 ob 07:01
"Policisti so po preiskavah podali kazenske ovadbe za več kot dva tisoč ovadb zaradi lažno izdanih vozniških dovoljenj, ter ugotovili, da se po cestah vozi več kot 2800 voznikov s spornimi zdravniškimi izkazi.
Kriminalisti so v preiskavi ugotovili, da so osumljeni na tehničnih pregledih potrjevali tehnično brezhibnost vozil, ki z resnimi tehničnimi pomanjkljivostmi in tudi vozil, ki jih lastniki sploh niso pripeljali na tehnični pregled."

Kako smo mi pošteni.
A vedno so nas polna usta, ko je potrebno kritizirati druge.
FrancL
# 17.02.2017 ob 09:58
@veza
"in končal si v zaporu, če nisi hotel prijeti orožja ali če si kaj bleknil pri šanku!"

A ja? Daj mi povej nekaj takih primerov.
SamoRes
# 17.02.2017 ob 09:01
Država je v dreku, to se vidi po takšnih primerih.
Lovec
# 17.02.2017 ob 08:44
Kaj pa vožnja z letalom v Pariz ?

ali pa

Kako kaj pregon odgovornih pri spornih kreditih ?
Kako kaj pregon zaposlenih, v državnih podjetjih, ki niso gospodarili po načelu dober gospodar ?
Bolek
# 17.02.2017 ob 08:09
sosman,
ti si pa res idealist.

Pelji se enkrat iz Domžal do žel postaje v Ljubljani, pa štej prekrške, ki so jih naredili vozniki. Boš močno presenečen.

Policija pa zasači mogoč e največ 5 % prekrškarjev ali pa še manj. Če bi jih hoteli zasačiti več, bi morali imeti vsaj 10 krat več policistov (govorim na pamet, a policija gotovo ve, kakšen procent prekrškarjev zasači in koliko policajev bi potrebovali).
Moje_mnenje
# 17.02.2017 ob 10:24
Dobro bi se bilo vprašati, kako pridejo do vozniškega dovoljenja pripadniki specifične etnične skupine, katere imena ne bom omenil, da ne bo brisanja komentarja. Rešitev imena se skriva v v prvi črki besede tega zadnjega stavka.
megan
# 17.02.2017 ob 14:24
@tbv24
Saj to pravim. Če imaš pri 18 letih dioptrijo si obsojem vsakih nekaj let plačat pregled, ki pogosto to sploh ni, pri točno določenih, ki imajo državni žegen, da lupijo državljane. Če pa pri 18 letih nimaš dioptrije se pa enostavno predpostavi, da je do 80. leta ne boš imel in da boš tudi sicer do te starost psihično in fizično sposoben vozit. Dve neumni skrajnosti.
Janez6267
# 17.02.2017 ob 10:10
Nekateri kritizirate samo druge.??
Kaj pa tisti, ki non stop telefonirate v avtu? Ko imate enkrat sogovornika na drugi strani pozabite, da ste v prometu, upočasnite vožnjo, ne dajete smerokazov, da ne govorim da na zeleni luči sploh ne morete speljat.
aless70
# 17.02.2017 ob 11:56
????
Kaj je ta sramota res še vedno brez epiloga????
.
No vsaj "večnega" Žlendra so odpustili zaradi nesposobnosti.
.
Eeeeeeeeeeee, no pravzaprav ga niso, ampak so ga za vsaj enako plačo, prestavili na delovno mesto, kjer vodi "neke projekte" za kar ima na voljo "par milijonov" proračunskih sredstev.
Genialno!
nonparel
# 17.02.2017 ob 10:13
@severnik
No, ja, marsikateremu paše, da se zadeve na sodiščih čimdlje vlečejo in na koncu zastarajo.
Tudi enemu našemu doživljenjskemu predsedniku ene izmed političnih strank. .
megan
# 17.02.2017 ob 10:12
Poleg teh spornih (kupljenih) vozniških dovoljenj in zdravstvenih spričeval pa je še precej takih, ki so sicer zakonita, ampak samo zato, ker je zakon neumen in ne, ker bi bili ti vozniki res sposobni vožnje. Nekateri stari ljudje res ostanejo čili, kot kakšni mladeniči, mnogi pa daleč od tega. Tutalna neumnost je, da se vozniško dovoljenje avtomatsko izda do 80. leta starosti, kot da je nekaj povsem običajnega, da do takrat ne bo nobenih posledic starnja, ki bi vplivale na sposobnost upravljanja z vozilom. Tako je na cestah polno starcev, ki slabo vidijo, imajo že zelo slabo koncentracijo in slabe reflekse. To je zelo nevarno, še posebej, ko pridejo v kakšno okolje, kjer niso ravno vsak dan, po možnosti naj bo to mesto, kjer je ogormno prometa.
Najkasneje po 65. letu bi morali vsi najmanj na 5 let (še bolje na 3) pridobit zdravniško spričevalo, da bi jim še podaljšali vozniško!
veza
# 17.02.2017 ob 08:41
fobet123
# 17.02.2017 ob 07:01

Ali se lahko toži državo?

ja, a države je politični oziroma geografksi pojem, vedno na koncu tožiš neko osebo, ki je v državni službi nekaj zafurala, vprašanje pa je, če ta oseba tudi odgovarja za svoje storjene nepravilnosti, dostikrat pokrijemo škodo kar vsi davkoplačevalci!
jabovko96
# 17.02.2017 ob 08:25
Dobr sej noben ni tok neumen da se bo sou usest v avto pa furou, ce ne zna furat, iz avtosole pa tut noben ni prsu 100% pripravljen. Poleg tega najvec nesrec naredijo objestni vozniki v starosti 22-28 let, ti ki so čisto legalno naredili vozniški. Poleg tega sploh ne vem, zakaj bi ga kdo kupoval za drage pare, sej se ne splaca. Vec dobis od avtosole. Tudi za ceno ponarejenega tehnicnega bi kksni lahko pol avta zamenjal za te pare (ok, verjetno se to splaca samo tistim s spuscenim nehomologiranim bmwjev brez katalizatorja in z nelegalnim auspuhom). Je pa s tehnicnimi tako, prvic so me vrgli, drugic sem ga naredil (brez podkupovanja ali cesar koli). Najbolj me je zacudilo to, da so vse meritve odstopale min 15%, kksne celo 50%. Človek se malo vpraša...
matedolenc
# 17.02.2017 ob 07:27
Nekatera vozniška dovoljenja so legitimna, a nelegalna.
RJSlo
# 17.02.2017 ob 12:13
No ja. In kdo ni plačal, da so se zdramili? To se dogaja že desetletja! Ko končate z vozniškimi dovoljenji in prometnimi se pa prestavite na diplome, magisterije, doktorate, obrtniško zbornico in med akademike.
severnik
# 17.02.2017 ob 09:17
Najbolj mečudi, moti, da ko se na vsake pol leta pojavijo takšne anomalije, jih nobena vlada in poslanci ne popravijo. In ravno zato so tam.

Pri primeru Ilka je imela policija pristojnost vzeti smuči, meni so rekli, da za lastniške zadeve niso pristojni in da moram v tožbo. Res smo urejena država. Kar nas pa najbrž večino moti, so pa počasna sodišča. Veliko manjše, nekompleksne spore bi bilo potrebno rešiti v roku dveh tednov!!, ne pa 10 in več let. Katastrofa.
samogledam
# 17.02.2017 ob 08:40
ko smo imeli enopartijskisistem so bili zakoni jasni in ucinkoviti ! danes imamo vecpartijski sistem in kopico zakonov brez vrednosti in ucinka ! kaj so res stranke zato na oblasti da smo brez reda.
keka77
# 17.02.2017 ob 13:23
Ministrstva za NEPRISTEVNOST...
Skippy
# 17.02.2017 ob 07:56
V Sloveniji sistem ne deluje, ker smo narod skrajnežev. Vsak naš zakon je skupek najbolj ekstremnih prepovedi, ki so jih sprejeli posamezne države po svetu, zaradi česar so popolnoma neprimerne za izvajanje. Posamezne države imajo delno regulacijo, naša bi rada popolno.

Najlepši dokaz je protikadilski zakon - vzameš zakonodajo 20 držav in ven prepišeš vse možne prepovedi in to je seveda nemogoče izvajati.
Mici92
# 17.02.2017 ob 14:11
Največ spornih zdravstvenih spričeval je med profesionalnimi šoferji - kamijonisti , taksisti , in razni drugi prevozniki (tudi prevozniki ki vozijo šolske otroke!!!).
Datum na spričevalu se malo popravi in to je to ! Kontrolira itak nihče.

Problem je velik , ker profesionalni šofer pade v nemilost pri delodajalcu (zgubi službo) in pri državi (ker je itak premalo zaposlitev...)

Inšpekcija na terenu pa tako ne preverja če je dejansko nekdo "položil" zdravniški...

Tako da nekdo z dvema baypasema in hudo sladkorno še naprej vozi otroke iz šol i.t.d.

Pri nas ne funkcjonira NIČ !
jankoP
# 17.02.2017 ob 13:12
Zadnjič ste imeli tu članek, 1200 mrtvih letno v Sloveniji zaradi onesnaževanja, če je tretjina zarad prometa, pa je morda še več, je to še zmeraj veliko več mrtvih zaradi onesnaževanja iz prometa kot zaradi vseh prometnih nesreč, ne samo tistih, ki so jih povzročili tisti s kupljeno vozniško.

Tako da se malo zamislita, b7 in izo, komu plini škodijo in kje je pravi problem.
felipesko
# 17.02.2017 ob 12:08
Z ugotovitvami so seznanili ministrstvo za zdravje z opisom in jih opozorili, da obravnavajo sume kaznivih dejanj zaradi najmanj 2.860 sporno izdanih zdravniških izkazov. "

Sporne?? Kako sporne?? Ne more en cukerpeker rečt,da je zdravnik izdal sporni izkaz.....
Sicer,pa je okrog tega preveč drame,ki se pojavlja samo zaradi naj bolj restrektivne zakonodaje,ki jo imamo...Izpite bodo kmalu jemali tudi redarji,za napačno parkiranje.....
tbv24
# 17.02.2017 ob 11:33
@megan
Ne bi moglo biti bolj res. Čeprav bi motali biti obvezni pregledi že po 60 letu. Pa na vsake 5 let še nujno vsaj ena ura vožnje v Avto šoli (s tem da bi se moralo AŠ omejiti cene ipd.).

So mi pa pregledi in spričevala pustila grenak priokus - kot relativno mlada oseba s stalno dipotrijo imam namreč omejeno trajanje vozniškega dovoljenja, in kljub temu da mi pred podaljšanjem okulist napiše potrdilo, je gospa v ordinaciji odločena, da mi bo zaračunala tudi očesni pregled. Ker da je odgovorna, bla bla.

Hkrati pa so ti zdravstveni pregledi sestavljeni le iz nekega mahanja, sledenja prstu, dvigovanj rok ... In one potem na podlagi tega napišejo, da je človek zmožen za vožnjo. Nekaj mi ne štima, no :/
bockar
# 17.02.2017 ob 08:27
Sedaj mi je jasno zakaj modeli vozijo v nasprotni smeri po avtocesti
ism
# 19.02.2017 ob 01:03
Imajo izpit, vozijo se pa ne vsi.
g1n3k
# 17.02.2017 ob 22:45
Kdor ima sporno vozniško dovoljenje naj mu policija zaseže vozilo.
Enako kot so brez kančka slabe vesti storili mojemu kolegu, ki je nehote pozabil na podaljšanje po n-letih zaradi očal.
Vanj se je zaletela stara ženica, ki je rekla, da ponoči komaj vidi in vozi na pamet. Klical je policijo, njemu so zasegli avto (zaradi birokratsko označene kratkovidnosti), ženico pa kljub povzročitvi nesreče zaradi "slabega vida" spustili domov.
Niso zastonj vici o neumnih policajih.
b7
# 17.02.2017 ob 11:46
@jankoP Nekaj drugega je, če ima avto preveč izpustov, ali pa je za volanom k*** ki bo povzročil prometno nesrečo s smrtnim izidom, ker je bil tok nesposoben, da niti legalno ni bil sposoben izpita nardit.

Žal bi bilo nekako treba ločit voznike, ki so odgovorni in znajo vozit tako kot je treba (da ne delajo zastojev, ne divjajo kot norci, uporaba žmigavcev, razvrščanje in poznavanje osnovnih pravil) in tistih ki ne znajo niti žmigavca prižgat. Ko prideš iz avtošole pač nihče na zna vozit tko kot je treba, to se ne pričakuje, ampak če pa po par letih še zmeri voziš kot invalid (ne vem kako so taki sploh dobili izpit) pa pač nimaš kej iskat za volanom.
si-koda
# 21.02.2017 ob 16:29
Iz dneva v dan sem bolj razočaran, nad našimi politiki, samo, da si nagrabijo za svoje žepe, briga njih za državljane. Narod pa životari. Druga Švica my ass.
dopisnik
# 20.02.2017 ob 17:09
Po navedbah AMZS-ja torej po slovenskih cestah vozi skoraj sedem tisoč voznikov z nezakonitimi vozniškimi izpiti, poleg tega pa še več kot 1300 tehnično nepopolnih vozil, pristojne institucije pa jim to dopuščajo!?

Skupaj torej 8.300 ''ilegalcev''!? Če policaji za vse te vložijo kazenske ovadbe, sesujejo pravosodni sistem. :)
ferdo12
# 17.02.2017 ob 22:21
Koliko je na cestah policistov , ki so to postali po osamosvojitvi po "šnelkursih". Nimajo ne osnovne izobrazbe o pristopu do človeka, ne osnovnih "manir". Ne znajo nič drugega kot stati za grmovjem in streljati s pištolo za merjenje hitrosti točno do table , kjer se zniža hitrost. Seveda ti potem še naredijo celo predavanje o tem kako grozen prekršek si naredil pri znaku za naselje, pravo naselje pa se začne šele čez 300m , ko že vsak šofer zmanjša hitrost. da ne govorim o drugih nebulozah naše policije. In ti majstri bdo zdaj dobili še paralizatorje. Pa saj bo komaj čakal, da te bo našponal s 50000 V, če bo možno že kar skozi okno avta. Itak ima on že zdaj prav, da to naredi.
Whitetrasher
# 17.02.2017 ob 17:58
Dolgoročno gledano,nas je upravičeno lahko bolj strah teh 100 nepristojnih birokratov kot pa tistih par tisoč nepopolnih voznikov.
simnov
# 17.02.2017 ob 09:54
tam pri leclercu čez železnico en psihoolog stari komi se premikal odzivnost za zamikom 5s in je dobil da je še dober za vožnjo.
vnk
# 17.02.2017 ob 09:24
Kako smo mi pošteni.
A vedno so nas polna usta, ko je potrebno kritizirati druge.


Ker takšne stvari se pa ne dogajajo nikjer drugje, a ne? Res je, da malce samokritičnosti ne škodi, ampak kot opazim komentarjih, jo imamo več kot dovolj, nekateri pa bi prej rekel, da dobesedno sovražijo lasten narod. Potem pa nič čudnega, da smo, kjer smo.
jaskelainen
# 20.02.2017 ob 22:42
Ne le to. Nekateri so celo napredovali in postali direktor agencije za varnost v prometu. Naprimer Igor Velov. In to očitno nikogar v tej državi ne moti. Da o kriminalni preteklosti zgoraj naštetega niti ne govorim.
poharc
# 20.02.2017 ob 15:57
to, da "nimajo pristojnosti" je samo izgovor za NESPOSOBNOST in zaposlovanje preko zvez in družinskih poznanstev. AVP ima zaposlene samo zato, da vlečejo visoke plače, delal pa nikoli nihče ni NIČ. Enako je pa na ministrstvu, saj se ve, kako zaposlujejo.
Kazalo