Pravila posredovanja podatkov

Z oddajo oglasov na spletnem portalu www.rtvslo.si se strinjate s temi pogoji:

 • Oglas mora biti napisan v slovenskem jeziku.
 • RTV Slovenija si pridržuje pravico, da predolg oglas delno spremeni oz. skrajša, pravopisno uredi, uskladi s pravili RTV Slovenija ali povsem zavrne, če je oglas v nasprotju z veljavno zakonodaj. Objava je brezplačna.
 • Za resničnost in verodostojnost oglasa in sporočila odgovarja avtor oglasa. Uporabnik z oddajo gradiva potrjuje avtentičnost vseh priloženih vsebin, besedila, videa, fotografij, zvoka ... 
 • Za oglas, ki vključuje besedilo, fotografije ali spletne povezave, odgovarja uporabnik.
 • Uporabnik izjavlja, da ne krši avtorskih in drugih pravic tretjih po Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP).
 • Uporabnik dovoljuje RTV Slovenija uporabo in hrambo posredovanih vsebin za objavo v vseh medijih RTV Slovenija. Uporabnik je seznanjen in soglaša, da bo vsebina njegovih oglasov, oddanih na www.rtvslo.si, vidna vsem uporabnikom medijskih vsebin, ne glede na način dostopa.
 • Uporabnik s tem, ko pošlje v objavo vsebino na www.rtvslo.si, dovoljuje, da si katera koli tretja oseba na www.rtvslo.si vsebine ogleda in pretoči na svoj računalnik ter jih začasno ali trajno uporablja. RTV SLO ni odgovoren za morebitno nadaljnje razpolaganje tretjih oseb z vsebinami, prav tako ne za načine, kako jih tretje osebe uporabljajo.
 • Vsebina oglasov ne izraža stališča uredništev RTV Slovenija.
 • Uporabnik dovoljuje javno objavo svojih osebnih podatkov, ki jih posreduje v oglasih za namen objave oglasa.
 • Uporabnik je z opravljeno registracijo seznanjen z ravnanjem z osebnimi podatki ter soglaša, da RTV Slovenija zbira, hrani in obdeluje zbrane osebne podatke (elektronski naslov zivalskiotok@rtvslo.si) za namene, za katere so bili pridobljeni. Uporabnik lahko kadar koli zahteva pregled, dopolnitev, popravo ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma trajno ali začasno prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov. Sodelujoči to stori na elektronski naslov zivalskiotok@rtvslo.si ali pisno na naslov RTV Slovenija, MMC, Kolodvorska 2, 1000 Ljubljana. Najpozneje v 15 dneh po prejemu sporočila bo RTV Slovenija preprečil uporabo osebnih podatkov uporabnika, o čemer ga bo v nadaljnjih 5 dneh z elektronskim sporočilom ali po pošti tudi obvestil. RTV Slovenija se zavezuje, da bo s posredovanimi podatki ravnal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 in nasl.; v nadaljevanju ZVOP-1), prav tako pa podatkov ne bo posredoval neupravičeni tretji osebi ali jih kakor koli drugače zlorabljal.


Osebne podatke v zvezi s posredovanim oglasom bo organizator hranil skladno z ZVOP-1 eno leto od objave oglasa, s čimer uporabnik soglaša ob registraciji.

 Uredi
 

Avdio & Video

 • Nevarnost zastrupitve z oporečnim mesom

 • Varuh pravic živali

 • Na Apaškem polju zastrupljenih več psov

 • Nemški volčji špic

Facebook

Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov.

S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov!