Znanost in tehnologija

Poudarki

  • Einstein je imel (spet) prav
GW170104
Računalniška ponazoritev združevanja dveh črnih lukenj. Ne vrtita se v isti smeri, kar je nenavadno in kar je Ligo našel v svežem primeru GW170104. To ima implikacije za teorije o nastanku takšnih parov. Poenostavljeno, kaže, da sta telesi nastali vsaka na svojem koncu in se naposled našli. Foto: LIGO/Caltech/MIT/Sonoma State (Aurore Simonnet)
       Pri takšnih trčenjih se sprosti več energije, kot jo v obliki svetlobe oddajajo vse zvezde in galaksije vesolja v katerem koli danem času.       
 Ligo
GW170104
Ligo je zaznal združitev črnih lukenj z masama 32 in 19 Sonc. Novonastalo telo ima 49 mas Sonca. Manjkajoča masa se je pretvorila v težnostne valove. Foto: Ligo
LIGO
Kompleks Ligo v Hanfordu, ZDA. Dobro sta vidna pravokotna, štirikilometrska kraka - kot ogromen geotrikotnik. V obeh sta vakuumski cevi za laserski žarek. Foto: LIGO
Ligo
Črne luknje s potrjeno maso. Z vijoličasto so prikazane tiste, ki so jih našli s teleskopi v rentgenskih valovih. Kot je vidno, gre za manjše črne luknje z maso med šest in 16 mas Sonca. Prve črne luknje z maso več kot 20 in še kak ducat več Sonc pa je odkril prav Ligo (modri krogi). Foto: LIGO/Caltech/MIT/Sonoma State (Aurore Simonnet)
       Neverjetno, kako lahko ljudje sestavimo zgodbo in jo nato preizkusimo na tako nenavadnih, skrajnih dogodkih, ki so se zgodili pred milijardami let in tudi milijarde svetlobnih let stran od nas.       
 David Shoemaker, LSC
Ligo
Z dvema detektorjema lahko le določijo okvirno smer oziroma zaplato neba, kjer bi se lahko zaznani dogodek zgodil. Na tej ponazoritvi so trije potrjeni in en kandidat. Sveže zaznani je na vrhu. Foto: LIGO/Caltech/MIT/Leo Singer/Axel Mellinger
Ligo
Tako pa bi bilo videti določanje izvora, če bi deloval še tretji detektor, italijanski Virgo. Ta sicer ni tako zmogljiv kot Ligov dvojček, a prispevek bi bil pomemben. Foto: LIGO/Caltech/MIT/Leo Singer/Axel Mellinger
Gravitacija
Ponazoritev vpliva, ki ga na tkanino prostor-čas izvaja sila težnosti. Lisa pa ne išče tega statičnega vpliva, temveč valove, ki nastanejo, ko se masivno telo premika in pospešuje. Foto: ESA–C.Carreau
LIGO
Notranjost kompleksa z vakuumskimi cevmi. Foto: LIGO
LIGO
Laserski žarek v Ligu. Foto: LIGO
Lisa Pathfinder
Lisa Pathfinder Evropske vesoljske agencije. Notranji merilni in stabilnostni mehanizem. Kocki bosta, če bo šlo vse po Esinem načrtu, le prosto lebdeli v obeh komorah. Foto: Esa

Dodaj v

Gravitacijske valove zaznali že tretjič. Novo okno za gledanje vesolja odprto.

Nadgrajena opazovalnica Ligo
3. junij 2017 ob 15:49,
zadnji poseg: 5. junij 2017 ob 19:23
Ljubljana - MMC RTV SLO,

Znanstvenikom je že tretjič v dobrem letu uspelo zaznati gravitacijske valove, pojav, ki ga je človeštvo iskalo sto let. Tako dobivamo še en uporaben način gledanja vesolja.

Stvari po vesolju ne vohamo, ne slišimo, še manj tipamo. Lahko jih le vidimo. Za obstoj objektov zunaj Zemlje vemo le, če svetlobo oddajajo, jo odbijajo ali ukrivljajo njeno pot. Elektromagnetno valovanje je torej skorajda* naše edino okno v svet tam zunaj, izven območja domačega planeta. Potujoči fotoni so tisti, ki prinašajo informacije, z izjemo naše Lune, ki smo se je edine tudi dotaknili.

Tako je veljalo vse milijone let razvoja človeštva. Zdaj pa napredek tehnike in znanosti prinaša revolucijo v opazovanju vesolja. Poleg elektromagnetnega valovanja dobivamo še en uporaben način za zaznavo zelo, zelo oddaljenih zadev. In kar je še pomembno: zadev, ki jih sicer nikoli ne bi videli. To so težnostni valovi, ki v nasprotju s fotoni lahko dokaj nemoteno prečijo ogromne oblake prahu, plinov in druge ovire, ki svetlobo zastirajo.

Vse to se v zadnjem času dogaja precej hitro. Vsaj glede na to, da so težnostne valove iskali kar sto let. Njih obstoj so prvič dokazali šele lani, kar je bila velika prelomnica in zelo verjetna vaba za Nobelovo nagrado. Le goli obstoj pa ne koristi kaj veliko. Ti pojavi morajo biti dovolj pogosti, sicer kaj veliko informacij ne prinesejo, in treba je imeti dovolj napredno opazovalno tehniko, da iz njih znanost lahko nagrabi dragocenosti.

Kot kaže, gredo stvari v to smer. Lani je ameriški inštitut Ligo poročal o še enem tresenju prostora in časa ... in zdaj še o enem. Vse skupaj ni le sporadična sreča za opazovalce, temveč uporabna pogostost.

Spet združitev dveh črnih lukenj
Najnovejša zaznava je znova združitev dveh črnih lukenj v eno. Dogajanje, ki (po dozdajšnjih ugotovitvah znanstvenikov) ne oddaja elektromagnetnega valovanja in ga brez težnostnih valov nikoli ne bi zaznali. Združitev je Ligove senzorje vznemirila 4. januarja letos ob 8.11, sledilo je več mesecev analize. Izidi so objavljeni v znanstveni publikaciji Physical Review Letters. Signal se imenuje GW170104.

Izpuhteli dve Sonci
Spet gre za energijsko izjemno silen dogodek, piše v sporočilu za javnost. Ligo je "videl" dve črni luknji tri milijarde svetlobnih let stran. Prva je imela maso 32 Sonc, druga 19. Ujeti sta bili v kroženje druga okoli druge in divji ples med približevanjem vse bolj pospeševali. Naposled je prišlo do dotika in združitve. Dogodek je vzvaloval tkanino čas-prostor daleč naokoli.

V dveh desetinkah sekunde (vir: MIT) je nastala nova črna luknja z maso 49 Sonc. To pomeni, da je kar za dve Sonci mase v postopku izginilo. Za primerjavo: Sonce vsebuje kar 99 odstotkov vse mase Osončja. V tem dogodku sta torej hipoma "izpareli" kar dve Osončji ali, če prevedemo za naš planet: izginilo je za za 666 tisoč Zemelj! Kako kolosalne energije so se sprostile, priča tudi dejstvo, da se je v atomski bombi nad Hirošimo potrošil zgolj kilogram urana.

"Pri takšnih trčenjih se sprosti več energije, kot je v obliki svetlobe oddajajo vse zvezde in galaksije vesolja v katerem koli danem času," zatrjujejo v Ligu.

Izid sta zaznala dva zemeljska senzorja. To sta stavbi, vsaka na svojem koncu ZDA, oddaljeni tri tisoč kilometrov. Dogodek sta zaznali z nekaj milisekundnim zamikom. S tem sta neodvisno potrdili, da ni šlo za naključen šum, pa tudi nekoliko zožili položaj izvora.

Izračunali so lahko le približno smer, lokasto zaplato neba (desno v galeriji). Za točno določitev izvora bi potrebovali še eno stavbo, še en oddaljen detektor, ki bi omogočal izvedbo triangulacije. Za zdaj znanstvena skupnost upa, da bo to vlogo kmalu lahko opravljal italijanski detektor Virgo, sicer nekoliko manj zmogljiv, a za ta podatek ključen. Virgo se sicer trenutno po pisanju revije Nature spoprijema s tehničnimi težavami.

Video 1: Simulacija signala GW170104

Ni tako samoumevno
S tem Ligo ni zgolj videl nekega zlepljenja oddaljenih, črnih teles. Že v tretje je samostojno potrdil obstoj črnih lukenj samih. O njih znanost in mediji res običajno pišemo v trdilni obliki, a z najvišjo znanstveno verjetnostjo še niso bile potrjene. Nadalje je Ligo potrdil obstoj kategorije: srednje velikih črnih lukenj. Veliko manjših so že našli, z maso med šestimi in desetimi Sonci, pa kopico pošastnih z desetinami milijard mas. Vmesni prostor z nekaj ducatov pa je bil praktično nezaseden.

"Znova smo potrdili obstoj črnih teles z masami več kot 20 Sonc. Pred Ligom zanje sploh nismo vedeli," je izjavil David Shoemaker, predstavnik mednarodne kolaboracije LSC, združenja okoli 1.000 znanstvenikov, ki se prebija skozi množico podatkov. "Neverjetno, kako lahko ljudje sestavimo zgodbo in jo nato preizkusimo na tako nenavadnih, skrajnih dogodkih, ki so se zgodili pred milijardami let in tudi milijarde svetlobnih let stran od nas," je dodal.

Grabljenje drobcev informacij
Iz težnostnih valov se da razbrati marsikaj. Glede na njihovo energijo, amplitudo, smer itd. so precej natančno rekonstruirali sam dogodek v vseh treh primerih. A tokrat so šli še korak naprej in prigrabili novost. Dobili so drobce informacij o vrtenju obeh črnih lukenj.

Ko objekta izvajata spirali drug okoli drugega, se vrtita tudi vsak okoli lastne osi. Tako kot bi krožil par drsalcev, obenem pa bi se oba še vrtela. Črne luknje se lahko vrtijo v isti smeri kot poteka kroženje, lahko pa v nasprotni. Spremenljivka je tudi nagnjenost od orbitalne ravnine. Ligo ni mogel ničesar povedati o nagnjenosti, je pa zaznal, da bi se lahko ena črna luknja vrtela v nasprotni smeri od spirale.

Podatek je uporaben za tiste astrofizike, ki se ukvarjajo z modeli nastanka parov črnih lukenj. Dva sta prevladujoča. Po prvem se luknji "rodita" skupaj, iz dveh sosednjih zvezd, ki eksplodirata. Ker sta se izvorni zvezdi usklajeno vrteli, to velja tudi za "posmrtne ostanke".

Po drugem luknji nastaneta vsaka na svojem koncu, a se po nekem naključju srečata in gravitacijsko povežeta. V tem primeru je precej mogoče, da je njuno vrtenje neskladno glede na gibanje po tirnici. Sveži dogodek govori v prid temu modelu.

Video 2: Numerična simulacija dogodka
z zaznano maso in spinom

Einstein je imel spet prav
Obstoj težnostnih valov je dobrih sto let nazaj napovedal znani fizik Albert Einstein v znani teoriji splošne relativnosti. Prva Ligova zaznava mu je naposled dala prav.

Tretja je potrdila še njegovo napoved, in sicer prepoved disperzije za težnostne valove. Disperzija je učinek, ki denimo pri svetlobi ustvari mavrico. Fotoni skozi neki medij, npr. stekleno prizmo, potujejo z različno hitrostjo glede na njihovo valovno dolžino. Tudi težnostni valovi imajo valovno dolžino, a do razlike v hitrosti ne sme priti, je trdil nemški fizik. In Ligo tega tudi ni našel. "Kot kaže, je imel Einstein prav, kar smo ugotovili tudi pri najnovejšem dogodku, ki se je zgodil kar dvakrat dlje od naše prve zaznave. Našli nismo ničesar, kar bi skrenilo s poti splošne relativnosti, in pri povečani oddaljenosti lahko trditev postavljamo s še večjo zanesljivostjo," je izjavila Laura Cadonati, še ena predstavnica LSC-ja.

Prve zaznave
Kaj je Ligo do zdaj našel? Lansko odkritje februarja je vsebovalo črni luknji z maso 29 in 36 Sonc, dogodek pa je bil oddaljen 1,3 milijarde svetlobnih let. Trajal je le 0,2 sekunde.

Drugi dogodek je senzorje vznemiril decembra 2015, objava je sledila junija 2016. Takrat sta objekta merila 14,2 in 7,5 mase Sonca.

Ligo deluje že dolgo. Od leta 2002 do 2010 je šel skozi prvo fazo iskanja, a povsem brez uspeha. Septembra 2015 je konzorcij končal večjo nadgradnjo instrumentov, ki je - očitno - zadostovala.

Kaj sploh so gravitacijski valovi
Obstoj je postavljen v "tkanino" prostor-čas. To tkanino ukrivlja prisotnost mase. Če masa pospešuje, ukrivljenost prostora-časa ni več statična, temveč pospešek skoznjo pošlje valovanje. Ti valovi so pretanjeni in izjemno veliko mase jih mora povzročiti, da jih sploh lahko zaznamo.

To se navadno zgodi v binarnih sistemih, ko dve telesi krožita v paru okoli skupnega težnostnega središča, denimo dvojne črne luknje, binarne zvezde, lahko pa tudi nekatere nevtronske zvezde. Če se dve črni luknji približujeta druga drugi, pospešujeta svoje kroženje, in to je tisto, kar razpošlje motnje v prostoru-času daleč naokoli. Težnostno valovanje je povezano tudi z visokoenergijskimi dogodki, kot so eksplozije zvezd (supernove) - ali celo sam veliki pok.

Gravitacijski valovi, ki pri tem nastanejo, so kljub nepredstavljivo visokim oddanim energijam zelo, zelo šibki in majhni. Le kot primer: prostor med dva milijona kilometrov oddaljenima objektoma se skrči za milijoninko milijoninke metra. Tudi zato so jih desetletja neuspešno poskušali zaznati s površja Zemlje, saj je tudi planet sam moteč dejavnik.

Kako Ligo meri
Ligo je veliko lasersko ravnilo. Je kompleks, v katerem dva laserska žarka neprestano merita, ali tam štirje kilometri ves čas res merijo točno toliko - ali pa se morda razdalja zaradi spreminjanja prostora ne krajša ali daljša. V osnovi je to ogromna stavba, iz katere izvira laserski žarek. Ta se kmalu razdeli na dva kraka, pravokotna drug na drugega. Vsak krak je dolga, vakuumska cev. Na njenem koncu je ogledalo, ki žarek odbije nazaj v izvor. Žarka se torej po odbitju nazaj spet združita na začetku. Ker imata razdeljena žarka povsem enaki valovni dolžini, se ob ponovnem srečanju odštejeta oziroma "uničita". Če pa se prostor zaradi težnostnih valov v katerem izmed krakov skrči ali razširi, se ne odštejeta več, saj vrhovi in doline valov niso več povsem sinhronizirani. Pride do interference in signala, ki ga zazna detektor.

Težava je v tem, ker je postavljen na Zemlji, kjer mrgoli motenj, in zelo težko je zanesljivo zatrditi, da se je ta droben premik zgodil ravno zaradi gravitacijskih valov. Zato je Ligo obenem ena največjih vakuumskih komor na Zemlji (obe štirikilometrski cevi sta takšni), da laserske svetlobe ne bi zmotili naključne molekule plinov. Detektorji pa so postavljeni na kompleksen mehanizem, ki poskuša utišati še najbolj pretanjene seizmične motnje.

Esa nadaljuje iz vesolja
Medtem Evropska vesoljska agencija (Esa) že razvija tehnologijo prihodnosti, vesoljski observatorij za gravitacijske valove. Medtem ko se Ligo spopada z velikimi nevšečnostmi planeta (potresi, magnetizem, toplota), bo Esina eLisa v vesolju 1,5 milijona kilometrov stran od Zemlje, kjer vlada precej večja tišina. Zadeva je še precej v povojih, saj so februarja lani v nebo poslali prototip, malo sondo Lisa Pathfinder, ki služi zgolj kot pilotni projekt preizkusa, ali sploh gredo v pravo smer.

Za zdaj kaže zelo dobro. Lani poleti so z Ese sporočili, da je sonda za kar petkrat presegla pričakovanja. V osnovi je to veliko kovinsko ohišje, v katerem prosto lebdita dve kocki iz platine in zlata, Esa pa je morala doseči, da ohišje okoli njiju lebdi, ne da bi ju kakor koli motilo. To so dosegli. Projekt v polni sestavi, eLisa, pa predvideva dve sondi na oddaljenosti enega milijona kilometrov, ki bosta prav tako merili, ali se vmesna razdalja morda krči in razteza. V vesolje naj bi poletela čez dobro desetletje. Po dobrih novicah so se znova oglasili Američani, ki bi radi pristavili lonček - ki so ga bili davno tega odstavili. Tako bo morda Lisa sestavljena iz treh sond in polnozmogljiva res široko odprla nevizualno okno v vesolje.

* Nekaj informacij prinašajo tudi nevtrini in kozmični delci, je opozorila astrofizičarka Andreja Gomboc.

Video 3: Simulacija združitve glede na prejeti signal

Video 4: Primerjava sveže in prej zaznane združitve

Aljoša Masten
Prijavi napako
Komentarji
alcatraz
# 03.06.2017 ob 16:10
koliko tega še sploh ne vemo, še manj razumemo...
Miki_Miki
# 03.06.2017 ob 18:33
Jaja
Sej verjetno se ti tudi naveličaš na triglav hodit ko si bil že dvakrat gor samo zaradi razgleda se ti pa neda hodit še v tretjo. Sej na luni nimajo več kej za počet. A si se kdaj vprašal če Američani niso bili na luni in je to vse nategavščina, zakaj pa Rusi niso tega izkoristili in šli gor.

Če YouTube strokovnjaki pravijo da nismo bili na luni bo pa verjetno držalo
Miki_Miki
# 03.06.2017 ob 19:00
Jaja

Aha ok YouTube astonom ko boš ti dosegel doštudiral, doktoriral, postavil tisoče tez, dobil tisoče nagrad kot so Carl Sagan, Neil deGrasse Tyson, Bill Nye, Michio Kaku, itd. se oglasi tukaj in pametuj.
P.S. YouTube posnetki NE VELJAJO
DrMinistr
# 03.06.2017 ob 19:23
@Jaja, ne gre sicer toliko, da "bi se naveličali", pač pa predvsem za ogromne stroške, ki jih je potrebno upravičiti. Na vrhuncu tekme, v sredini 60ih je bil proračun NASE okrog 4% ameriškega BDPja, po "zmagi" v tekmi za luno je močno padel in 1975 znašal samo še 1% BDP. Je potrebno razumet, da javni denar delijo politiki in če njim luna ni več zanimiva ni denarja.

No, ampak vse zgoraj napisano je verjetno zgolj teorija zarote...v resnici je namreč Zemlja ploščata, to dokazuje tudi "tkanina" prostor-čas...eh ja...
Miki_Miki
# 03.06.2017 ob 19:20
Jaja

Še enkrat te vprašam, če Američani niso bili na luni in je to nategavščina, zakaj Rusi niso tega izkoristili in šli gor. To bi bilo za Ruse najlepša nagrada, razkrinkati lažnive Američane.
qwertz
# 03.06.2017 ob 17:59
Odličen članek.... le tako naprej.
DrMinistr
# 03.06.2017 ob 16:50
Potujoči fotoni so tisti, ki prinašajo informacije, z izjemno naše Lune, ki smo se je edine tudi dotaknili.

No ja, posredno (preko sond seveda) smo se "dotaknili" še precej drugih objektov.
Sicer pa spet izjemno zanimiv članek.
tartaarus
# 03.06.2017 ob 17:01
@nuLanuLa Človeštvo se je(in se) razvija že miljone let. Homo sapiens res ni starejši od 200.000 let ampak se ni kar na enkrat pojavil, prve človeku podobne vrste segajo 2-3 miljone nazaj. Tako, da stavek ni napačen samo vzel/a si ga iz konteksta.
GorskiVodnik
# 03.06.2017 ob 21:20
@mb128
Sedaj pa k gravitacijskim valovom oz. Ligu. Ko bo slednji bolj občutljiv bomo, vsaj po moje, ugotovili da gravitacijski valovi niso nobena redkost. Vsaj po moje se prav vsaka zvezda "rodi" z gravitacijskim valom. Torej najprej gravitacijski val šele nato zvezda zasveti.

Gravitacijski valovi nastajajo, kadar se materija giblje v prostoru. Vsak materialni delec privlači drugega, to je pogruntal že I Newton, glej:
https://en.wikipedia.org/wiki/Newton%27s_law_of_universal_gravitation
Dobrih 40 let nazaj sem kot študent na lastne oči videl poskus, ki to dokazuje. Palčka z dvema nekaj gramov težkima kroglicama je visela na ozkem in tankem kovinskem traku. Na sredi je bilo zrcalce. Na vodilih sta pa bili nameščeni dve masivni svinčeni krogli, vse skupaj je bilo zaprto v zastekleni omari, da veter ni vplival. Profesor je usmeril laserski žarek na zrcalce, tako da je dobil nekaj metrov dolg kazalec (liso žarka na steni, ki jo je označil. Potem je premaknil obe krogli, da sta se približali kroglicama, in nadaljeval predavanje. Po nekaj minutah nas je opozoril in videli smo, da se je lisa premaknila za okoli 15 cm. Toliko o statičnih dogodkih.
Einstein je ugotovil, da lahko gravitacijo obravnavamo kot zakrivljenost prostora. Če se objekt premika, se zakrivljeni prostor premika zraven in dobimo gravitacijske valove. Dela jih Zemlja, ko se giblje okoli sonca, ker se v vesolju vse giblje, velja to za vsa telesa. Zlitje črnih lukenj pa je dogodek, ko se dve masivni črni luknji (več deset sončnih mas) spiralasto zbližata in na koncu zlijeta. Pri tem 'izgine' za sončevo maso ali dve materije, ki se pretvori v energijo po formuli E = m*c^2. To je razlog, zakaj je takšen pojav opazen tudi na vesoljske razdalje.
Mimogrede, malo za hec, tudi ti oddajaš gravitacijske valove, ko vstaneš od računalnika in greš na WC. In s sodobno tehniko bi jih lahko celo merili, le da to nima pomena...
eMZe
# 03.06.2017 ob 21:21
No, sledove človeka na Luni, ostanke lunarnega modula in podobno se da videti s teleskomo, ki ima minimalno 75-kratno povečavo. In to prav na mestih, kjer trdijo, da so pristali.
S kavča in iz Ljubljane ne bo šlo, ker je zrak preveč migetajoč. S Krna ali Triglava bi šlo ob prazni luni, najrajepozimi; še bolje, če je povečava vsaj 100-kratna (in vsaj 10-cm teleskop).

Tisti, ki trdite, da nas na luni ni bilo (no, mene ni bilo): ali ste si mesta pristankov ogledali s teleskopi ali samo nabijate v prazno?
Nabijam v prazno: stisni minus
Sem pogledal: plus
DrMinistr
# 03.06.2017 ob 19:25
Popravek, ne BDPja, pač pa delež zveznega proračuna. No, ma bistven je padec financiranja.
@twwwter
# 04.06.2017 ob 22:50
helsinki:
Če bi res živel v Helsinkih in bi takle junijski čas prebil eno samo jasno noč na prostem, bi mogel ugotoviti ne le, da je zemlja lahko le krogla, temveč bi se tudi vprašal, zakaj je človeštvu vzelo toliko časa, da je to dognalo.
Tam v času "belih noči" sonce sicer počasi zaide, vendar lahko njegov sij za horizontom spremljamo še celo noč, ko potem po polnoči začne njegov sij spet počasi jačati in sonce vzide, ne da bi v resnici popolnoma zašlo. Tak pojav v primeru ravne in ploščate zemlje nikakor ne bi bil možen.
Vongobongo
# 05.06.2017 ob 23:15
londoner

Sj ves kako deluje coriollis efect?
lemur
# 03.06.2017 ob 19:27
Človek se mikamor ni naveličal hodit in se ne bi niti na Luno

Ali pa v Marianski jarek... Aja, čakaj...
Vongobongo
# 06.06.2017 ob 10:02
londoner

Haha res si zabaven ;) sj ves da Zero Gravity Plane pada samo 30sec ? Posnetki iz ISS-ja pa so daljsi ;) Tko da ta tvoja napaka pove dost o temu kok si povrsen ;p Poglej si na youtubu ce se nisi zasledil tega podatka ;)
ma_ri_bor
# 05.06.2017 ob 13:00
Hudo ! In kakšna genialna teoretska izvepljava izpred 100 let !

@helsinki: če bi gledal nadaljevanko Črna jadra bi vedel, da so gusarji poznali trik, kako skriti ladjo za horizont. Šli so dovolj daleč od kopna, da je nad horizont gledal samo jambor, ki se ga s kopnega seveda ni videlo, ker je preozek. Gusarji pa so z jamborja lahko z dalnogledom opazovali kopno. :)
Čuj, če je zemlja ravna jo na hrbtu nosi kit ali morska želva ? Mislim, da je to bistvena dilema.
Ceshoot
# 04.06.2017 ob 12:00
eMZe:
Sledove se pa da nekako razbrati

Ne vem če si jih ti osebno sicer lahko razbral ali ne, ampak jaz močno dvomim, da je to možno s katerimkoli teleskopom, kaj šele s komercialnim za domačo uporabo :) Že če vzameš recimo specifikacije Hubbla, bi moral biti predmet širok vsaj slabih 100 metrov, da bi ga lahko razločil kot nekaj konkretnega, ne pa kot zmazek pikslov (poleg tega je Hubble še v orbiti in ne gleda skozi atmosfero).

http://curious.astro.cornell.edu/about-us/45-our-solar-system/the-moon/the-moon-landings/122-are-there-telescopes-that-can-see-the-flag-and-lunar-rover-on-the-moon-beginner
GorskiVodnik
# 03.06.2017 ob 20:54
@pjandura
A long time ago in a galaxy far, far away...

May the farts be with you...
DrMinistr
# 03.06.2017 ob 20:49
Cena ravno ni argument zakaj ne bi imeli postaje na Luni. Zakaj pa imajo vesoljsko poszajo iSI ves čas v vesolju . In zakaj planirajo polet na Mars

Zakaj niso hoteli financirati postaje na luni moraš vprašat takratne ameriške politike. ISS ima predvideno življensko dobo in pogodbe glede financiranja so bile podpisane dolgo nazaj. Glede Marsa pa danes največ vlagajo zasebniki, NASA ima v zadnjih letih proračun, ki je konstnantno okoli 0,5% ameriškega in ne vlagajo nekih ogromnih količin denarja v Mars. Če pa bojo hoteli tja spravit čloceško posadko, bo pa potrebno proračun precej povečat. Obstajajo celo neki okvirni plani, ki se gibljeno med 100 in 400 milijard, ampak dokler ne začnejo resno s projektom so plani res samo okvirni.
janezi
# 08.06.2017 ob 14:50
Zelo sem razočaran,kako neuki,neiznajdljivi,neradovedni so nekateri tu.Svetujem jim dobronamerno pojdite v večerno osnovno šolo.Drugače vam ni pomoči.Verjeli boste vsaki šali če ne razmišljate in uporabljate vsaj osnovnega znanja.Kdo vam je podaril spričevala ? za tako bedno znanje ne bi smel !
Vongobongo
# 05.06.2017 ob 21:05
londoner

Itak nebos verjel in trdil da je laz. Ze to da imas live posnetek iz ISS-ja pa mu neverjames pove dosti o tvoji zelji po posnetkih ;)
Grommm
# 05.06.2017 ob 10:30
@twwwter
5

Vendar - na žalost ta hudičev argument ne zdrži kritike vernikov, ne bo omajal njih trdne vere in ti bodo povedali, da Bog že ve, zakaj se sonce v Helsinkih drugače vrti okoli zemlje kot v Ljubljani, saj nam Božji načrt glede tega tudi ni znan - kot vse ostalo.
;o)))
Ceshoot
# 04.06.2017 ob 00:03
eMZe:
No, sledove človeka na Luni, ostanke lunarnega modula in podobno se da videti s teleskomo, ki ima minimalno 75-kratno povečavo.

Na površju zemlje niti slučajno ni možno z nobenim teleskopom videti nobenih ostankov modula ali podobnih stvari, ker so ti predmeti enostavno premajhni. Lunarni modul je širok samo nekaj metrov, niti trenutno najbošlji teleskop na svetu nima tako podrobne resolucije, da bi na tako veliko razdaljo lahko videl tako majhen predmet. Jih je pa iz lunine orbite posnela sonda LRO recimo, med drugim.
SKEpsiS
# 03.06.2017 ob 22:50
Kdo se je dotaknil lune? Ona je moja :)
GorskiVodnik
# 03.06.2017 ob 21:21
Link:
https://en.wikipedia.org/wiki/Newton%27s
_law_of_universal_gravitation
movingCake
# 07.06.2017 ob 09:35
londoner

tukaj imas link na projekt Triana (sedaj se kliče DSCOVR - Deep Space Climate Observatory)
https://epic.gsfc.nasa.gov/
ni ravno live stream, mas pa svežo sliko zemlje na približno vsaki dve uri.
Grommm
# 05.06.2017 ob 10:23
odličen članek
_____________

Ker stalo berem več kot i****ske komentarje na temo:
"Pristanek na Luni je laž",
vam vsem pristašem ravne zemlje ponujam izredno
in enkratno rešitev.

Naredite srečanje, žrtvujte vsak nekaj € in s skupnimi
močmi kupite teleskop, dovolj močan za ogled Lune
s tako povečavo, da bodo opazni zapuščeni predmeti
odprave na Luno.

Verjetno nesrečniki verjamete, da je taka naprava
zelo draga - ampak temu danes ni več tako.
Take "visokotehnološke" naprave se dobijo po tako
dostopni ceni, da jih marsikateri starš lahko svojemu
otroku, ki ima interes, privošči za novoletno darilo.

Več o ponudbi pa

telskopi.prou.pucen.com

ps: saj vem, da ne boste tega storili, ker bi potem bila
ogrožena integriteta vašega internetnega nabijanja
tipa "u3PM".
kislec
# 04.06.2017 ob 09:02
Pa velja (vemo, je dokazano...), da tudi gravitacijski valovi hitiijo s svetlobno hitrostjo?
mb128
# 03.06.2017 ob 20:55
Jajaja
Glede našega naravnega satelita.
Veš tukaj moraš upoštevati več stvari. Na Luni smo že bili in imamo podatke. Torej glede tega ne bi ugotovili nič novega. Okoli Lune pa kroži tudi sonda, ki jo je kartografirala zelo natančno. Torej zakaj bi šli tja gor?! Tukaj pa je tudi še tehnološka stopnja, ki v tem trenutku vsaj po moje še ni na zadovoljivi ravni, ki bi opravičila da bi na Luni naredili kaj več. Podobno je tudi glede ekonomije.
Mars
Glede tega je trenutna tehnološka stopnja še bolj uborna kot če se gre za naš naravni satelit. Pomisli samo kako dolgo bi trajalo da bi posadka pripotovala tja. A še nikoli nisi videl kako nebogljeni so astronavti, ki pristanejo na Zemlji po daljšem bivanju na ISS?!
COP
# 03.06.2017 ob 20:32
Kaj je povzetek za laika?

Da črne luknje so.
karambo
# 03.06.2017 ob 19:44
Najboljše vprašanje je gotovo, kako je Einstein uspel postaviti splošno relativnostno teorijo pred 100 leti v svoji glavi? Iz lastne intuicije, karkoli je to zanj pomenilo...
tinesi
# 03.06.2017 ob 17:34
Težko za dojeti, če težje razumeti..
vox14
# 15.06.2017 ob 12:04
Mislim, da večina teh "zanikovalcev pristanka na luni" pač trola in uživa v šokiranju drugih, ker bi vsakdo z osnovno šolo že moral biti dovolj razgledan, da bi razumel čiste osnove (npr. zakaj je zemlja okrogla in kako lahko to preizkusimo ipd.).
Tapravih teoretikov zarote in paranoikov, ki mislijo da jih "lovi" Nasa je zelo malo, so pa res precej bolj aktivni na netu in se najdejo med sabo.

Tako da ne preveč obupovat, znanost in raziskave gredo dalje in v astronomiji posebej dajejo kontekst človeškemu obstoju. Težava je po mojem to, da nas je velika večina na tem področju laikov in da je velikokrat težko slediti novim ugotovitvam, še težje pa si zadeve predstavljati, tudi če imaš nekaj podlage.
Res preproste duše pa se s tem niti ne trudijo, niti jih ne zanima. Ustanovijo svojo teorijo zarote in živijo v svoji glavi "na varnem", kjer jih nič ne more presenetiti.
Vongobongo
# 06.06.2017 ob 18:01
londoner

A si ze slisu za satelita Himawari-8 in Triana?
eMZe
# 04.06.2017 ob 09:08
@ceshoot
Prav videti lunarni modul je res neizvedljivo. Sledove se pa da nekako razbrati
firtoh
# 03.06.2017 ob 20:58
karambo
sej pravijo,da je ni on ampak njegova žena
@twwwter
# 05.06.2017 ob 22:46
Gromm:
Nisem vernik, ne verjamem niti, da je zemlja krogla, če se sam ne prepričam.
@twwwter
# 03.06.2017 ob 23:40
Dokler ne bo neodvisne potrditve v kaki drugi državi, oziroma se vsaj Virgo v Italiji ne bo "spoprijemal s tehničnimi težavami" in bo istočasno zabeležil nekaj podonega, so vse skupaj še vedno lahko le nekakšni novodobni "kanali na Marsu", ki so jih tako prepričljivo videli ravno Američani sto in več let nazaj.
Opaženih marsovskih kanalov je bilo kar nekaj, odkrivali pa so vedno nove in nove. Nato so nenadoma izginili in še vedno ni jasno, kako so sploh "nastali".
kamnosek
# 03.06.2017 ob 18:03
Einstein je bil nezemljan! ;)
nuLanuLa
# 03.06.2017 ob 16:48
"To je veljalo milijone let razvoja človeštva..." - homo sapiens ni starejši od 200.000 let. Prvi napisan stavek na le nekaj tisoč. Kje bomo čez nekaj milijonov, pa ne ve nihče. Če bomo še tako uničevali planet, nas gotovo ne bo več v nekaj sto letih.
Jajaja
# 04.06.2017 ob 09:02
Emze

Ja in vsi čakamo da bodo Rusi šli pobrat tisto ameriško zastavo na luno in si jo zapičiii nekam kot največjo trofejo
Bivši uporabnik
# 03.06.2017 ob 19:14
Kaj je povzetek za laika?
helsinki
# 04.06.2017 ob 19:57
FAKE

magnetizem dokažeš z 1eur kompasom
te scifi pravljice in cgi slike od nase in ostalih psevdoznanstvenikov obstajajo samo zaradi prikrivanja prave oblike zemlje, zemlja je ravna
mb128
# 03.06.2017 ob 19:58
Eh eh karambo. Kaj pa je to sploh relativnost? Bom poskušal citirati enega izmed odlomkov iz serije Genij na NGC. Če moški prebije eno uro v postelji z prelepo žensko a ima občutek da je minila šele ena sekunda kaj je to? To je RELATIVNOST!
Sedaj pa k gravitacijskim valovom oz. Ligu. Ko bo slednji bolj občutljiv bomo, vsaj po moje, ugotovili da gravitacijski valovi niso nobena redkost. Vsaj po moje se prav vsaka zvezda "rodi" z gravitacijskim valom. Torej najprej gravitacijski val šele nato zvezda zasveti.
bojanvasiljevic
# 03.06.2017 ob 22:56
Ligo lasersko merilo, ki ne meri izvora potresa ter zato niti ne poskuša napovedovati potresov na Zemlji. Bi bilo veliko bolj smiselno. Ampak sama naprava ima zdaj motnje ter jo bodo zato ukinili in novo poslali v vesolje. Torej hvala za nič oz narisan gravitacijski val ter isto natolcevanje za nadaljnjih 20 let.
Ori
# 03.06.2017 ob 17:21
Boljše vprašanje te dni. Kaj točno počnejo predstavniki, ki delajo s pospeševalnikom delcev v Cernu, na Bilderberg konferenci?
londoner
# 05.06.2017 ob 13:14
Pokazite live feed zemlje, da vidimo kako se vrti? Ce bi bili zmozni, bi vse resili s tem. Pozoomirajte tako mocno, da vidimo bajte na razlicnih koncih sveta, kako stojijo "na glavo". Slisi se res neumno, ampak po vasi logiki naj bi bilo tocno tako. A je to tako tezko z danasnjo tehnologijo? Dokler tega ne naredijo, se ne morejo cuditi, da jim verjame vedno manj ljudi. Bluzit in kazat hd fotke enih galaksij pa crnih lukenj nekje u p.m. ispade totalno neumno, ce v osnovi ne mores dokazati nicesar.

Lahko pa tudi kdo od astroNOTov na fake postaji vzame kamero pa posname zadevo 360 stopinj okoli sebe, saj so baje stalno v vesolju, a so gledal Gravity pa ne upajo ven?
sportniik
# 03.06.2017 ob 18:17
"samostojno potrdil obstoj črnih "

kdo je preveru njihove meritve? sami so jih

to je tko, kot bi namesto izvedenca v kaz.postopku, izvedensko mnenje napisu kar sam policist, ki je napisal izvirno poročilo o nesreči

najboljš da kontrolke začnejo učenci kar sami popravlat, da bodo objektivno popravljene
Screet Zaneecom
# 03.06.2017 ob 17:34
Ori,
MMC bo nam o tem poročal... Si pa optimist.
Screet Zaneecom
# 03.06.2017 ob 17:22
V besedah red hot chili Peppers;
Space is the final frontier but its made in a Hollywood basment, pesem -(californiacation)
Kazalo