Znanost in tehnologija
Greenpeace Slovenija odgovarja profesorju Borutu Bohancu z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Foto: EPA

Dodaj v

Objava nasprotnih dejstev "Greenpeace v Sloveniji odgovarja: Krasni novi svet dr. Bohanca"

O ozadju zgodbe o (ne)prepovedi herbicida glifosata
19. december 2017 ob 15:42
Ljubljana - MMC RTV SLO

Spletni portal MMC Radiotelevizije Slovenija je v sredo, 13. decembra, objavil intervju s profesorjem dr. Borutom Bohancem, predstojnikom katedre za genetiko, biotehnologijo, statistiko in žlahtnjenje rastlin na ljubljanski Biotehniški fakulteti. V daljšem intervjuju je bilo ob ozadju zgodbe o (ne)prepovedi herbicida glifosata podanih več neresničnih, zavajajočih in nepodučenih izjav glede delovanja okoljevarstvenih organizacij, specifično mednarodne organizacije Greenpeace, ter področij, ki presegajo strokovni domet dr. Bohanca, kot je energetika – osrednja tema, pri kateri Greenpeace deluje v Sloveniji.

1)
Dr. Bohanec poda popolnoma neutemeljeno sodbo, ki meri na vse okoljske organizacije v Sloveniji, češ da se z zastraševanjem ljudi finančno okoriščamo. Še posebej "velike" organizacije pa naj bi delovale po principu "bolj kot ljudi prestrašiš in se ponudiš kot navidezni rešitelj, uspešnejši boš na trgu", nakar omeni še letne prihodke organizacije Greenpeace.

Intervjuvanec navaja finančna sredstva, s katerimi je Greenpeace razpolagal v prejšnjem letu, zato da bi populistično postavil pod vprašaj kredibilnost celotne organizacije. Pri tem seveda pozabi omeniti robustno finančno pravilo Greenpeacea, in sicer da organizacija ni financirana s strani vlad, podjetij in političnih strank. To Greenpeaceu omogoča popolnoma neodvisno delovanje v 55 državah na vseh celinah sveta. Profesor Bohanec implicitno namiguje, da se lahko z okoljevarstvom legitimno ukvarjajo le organizacije z minimalnimi sredstvi, ki se morajo iz dneva v dan boriti za obstoj. Morda bi še raje videl, da bi okoljevarstvo temeljilo le na prostovoljnem angažmaju posameznikov. Mednarodne organizacije prispevajo svoj delež k raznovrstnemu trudu mnogo organizacij in posameznikov v Sloveniji in v svetu. Zaradi svoje velikosti se včasih laže postavljajo po robu velikim korporacijam, ki imajo jasen ekonomski interes na določenem področju, dodatno mero varnosti pa lahko nudijo okoljskim aktivistom, ki delujejo v nevarnih in tveganih razmerah. Še posebej zanimivo pa je, da v očeh dr. Bohanca več kot milijardni vsakoletni posel podjetja Monsanto, ki ustvarja svoj dobiček s prodajo semen in herbicidov, očitno ne vpliva na pristranskost in kredibilnost podjetja, ko gre za vprašanje pravil, ki določajo rabo herbicidov itd.

Kar zadeva zastraševanje, pa: kdor dá kaj na znanost in na osnovno človeško spodobnost, je že slišal za podnebne spremembe in za nevarne posledice, ki nam pretijo, če ne bomo prenehali kuriti fosilnih goriv. Podnebne spremembe so ena največjih groženj, ki grozijo človeški civilizaciji, in strah pred posledicami neukrepanja je več kot upravičen. Upravičeno in potrebno je opozarjati na vse pogostejše in ekstremnejše suše, vročinske valove, poplave in neurja, ki pustošijo po Sloveniji in svetu. Upravičeno in potrebno je govoriti o možnih, a črnih scenarijih prihodnosti, v katere drvimo z nadaljnjim kurjenjem nafte, premoga in plina. Znanstvena dejstva, ki jih dr. Bohanec domnevno tako časti, nas v obetu podnebnega zloma ne smejo pomirjati in trepljati v ugodju našega vsakdanjega življenja.

In kljub temu da je strah upravičen, z našim delovanjem v javnosti zavestno ne spodbujamo paralize strahu pri prebivalcih in političnih odločevalcih, ampak poskušamo krepiti kolektivni pogum in odločnost, da se tistim najbolj črnim scenarijem izognemo. Za razliko od nepodučenih izjav dr. Bohanca v slovenski javnosti nenehno poudarjamo izvedljive rešitve. Delo Greenpeacea v Sloveniji že od začetkov delovanja pred desetimi leti sloni na pozitivni viziji prihodnosti. V Sloveniji smo ob vrsti priložnosti strokovni in laični javnosti predstavljali študijo Energy [r]evolution, ki v sodelovanju z inštitutom DLR Nemškega vesoljnega centra strokovno dokazuje, da lahko do leta 2050 izvedemo globalni prehod na 100-% obnovljivo energijo. V tem duhu smo pred kratkim v slovenskem prostoru predstavili tudi študijo o potencialu obnovljive energije v lasti prebivalcev, ki ugotavlja, da bi lahko skoraj polovica prebivalcev Slovenije do leta 2050 proizvajala svojo lastno električno energijo iz sonca, vetra in drugih obnovljivih virov, s čimer bi prebivalci zadostili četrtino potreb po električni energiji države. Ta sporočila širimo tudi z drugimi javnimi akcijami, nazadnje z večjo manifestacijo na Prešernovem trgu v Ljubljani.

Ko tako dr. Bohanec samozavestno trdi, da okoljske organizacije ne nudimo nikakršnih rešitev in da je Greenpeace kot organizacija zašel v ekstreme, se moramo vprašati, ali živimo v istem svetu. Medtem ko sami nenehno zagovarjamo izvedljive in nujne rešitve, težave in prepreke vidijo odločevalci; ekstremno je danes iskati način subvencioniranja fosilnih goriv, ne pa boriti se proti temu; ekstremno je zavajati delavce in lokalne skupnosti, da bomo lahko premog kurili v nedogled, ne pa opozarjati na potrebo po pravočasni in pravični energetski tranziciji; ekstremno je zavirati razvoj obnovljivih virov energije, ne pa zahtevati razvoj sončnih in vetrnih elektrarn. Ravno na tem mestu je bil pred kratkim objavljen intervju s svetovno strokovnjakinjo za obnovljive vire, ki bi bralcem lahko pomagal bolje ovrednotiti nekatere izjave dr. Bohanca.

2)
Velikokrat se zgodi, da strokovnjak enega področja daje vtis, kot da je strokovnjak na vseh področjih. Tako se dr. Bohanec čuti poklicanega govoriti o energetski politike države in "analizira" posamezne tehnološke rešitve za pridobivanje energije. Dr. Bohanec se z energetiko ne ukvarja niti akademsko niti praktično. Tako nas ne sme presenečati nepoznavanje dejstev glede obnovljivih virov energije.

Drži, da so bile sončne elektrarne pred desetletjem drage, zaradi česar je bilo v Evropi, pa tudi pri nas, porabljenega precej denarja za podpore sončnim elektrarnam. A danes je slika drugačna. Cena sončnih panelov se je od leta 2008 znižala za več kot 80 %. V istem obdobju se je cena vetrnih elektrarn prepolovila. V letu 2016 so OVE predstavljali skoraj 90 % vseh novonameščenih zmogljivosti v EU-ju, projekti na področju OVE-ja pa so znova podirali cenovne rekorde. V Nemčiji so ob koncu leta 2016 na dražbi izbrali sončno elektrarno, ki bo lahko proizvajala elektriko po ceni 69 €/MWh, na Danskem pa so izbrali fotovoltaični projekt, ki bo lahko proizvajal elektriko po ceni 53,80 €/MWh. Vetrna tehnologija je zaradi hitrega razvoja v zadnjih letih prav tako močno napredovala. Nemčija je letos na dražbi izbrala vetrno elektrarno, ki bo elektriko proizvajala po ceni 57,1 €/MWh. Za primerjavo: cena energije, proizvedene v TEŠ-u, se giblje okoli 67 €/MWh, Britanska jedrska elektrarna pod imenom Hinkley Point C, ki je mogoča samo zaradi zajetne državne subvencije, pa bo imela odkupno ceno proizvedene električne energije med 90 in 10 0€/MWh. Obnovljivi viri so danes že tako poceni, da so celo v pregovorno deževni Veliki Britaniji postavili prvo sončno elektrarno brez subvencij.
Kljub temu da je ekonomika obnovljivih virov že zelo zanimiva, je treba poudariti, da reševanje najpomembnejših okoljskih vprašanj ne sme biti odvisno le od ekonomike. Ljudje imajo ustavno zagotovljeno pravico do zdravega okolja (72. člen). Ta pravica se jim ne sme jemati z onesnaževanjem, tudi če se posameznemu podjetju to še tako splača.

3)
V svojih izjavah gre dr. Bohanec tako daleč, da se zdi, kot da omejevanje delovanja civilnodružbenih organizacij postavlja za vzor. Preberemo lahko: "Žal mi je, da zelene organizacije niso več zelene. Nekoč so bile, danes pa večinoma povzročajo povsem nepotrebne težave in zmanjšujejo raven dobrobiti prebivalstva v Evropi in tudi širše. Nekatere nerazvite države so to že spregledale. Recimo, kolikor vem, v Indiji Greenpeace trenutno nima vstopa. Vlada ga je onemogočila, ker je deloval proti razvoju energetskih podjetij, tako da so proti njim pozivali vaško prebivalstvo."

Greenpeace Indija je finančno neodvisna organizacija, ki se s svojim delom že vrsto let zavzema za čistejši zrak, opuščanje premoga, razvoj skupnostnih sončnih elektrarn in trajnostno kmetijstvo. Ko je organizacija s svojimi delom stopila na žulj vladi, jo je ta javno napadla in poskusila zaustaviti priliv sredstev iz tujine. Podobnim praksam in pritiskom na mednarodne organizacije smo žal priča tudi v drugih državah, tudi v sosednji Madžarski. V svetu, kjer uradna politična tehnokracija v sozvočju z velikimi industrijskimi interesu kroji mednarodno trgovinsko politiko, v spregi s fosilno in jedrsko industrijo zavlačuje energetski prehod, za pest dolarjev tujih vlagateljev pa je pripravljena zastaviti najboljše kmetijske površine, je govor o zelenih organizacijah kot tistih, ki zmanjšujejo dobrobit ljudi, smešen in globoko zavajajoč. Ob takšnih izjavah, kot si jo dovoli dr. Bohanec, bi se nam morali vklopiti vsi rdeči alarmi, saj ne meri na nič manj kot na krasni novi svet družbenega nadzora, tehnokratskega enoumja in ekonomskega razvoja, ki v imenu ozkih interesov posameznih akterjev postavlja kakovost naših življenj na stranski tir.

4)
Četudi se zaradi omejenih zmogljivosti Greenpeace v Sloveniji ne ukvarja s kmetijstvom, je nazadnje treba nekaj povedati o glifosatu, o katerem je govora v intervjuju. Mednarodna agencija za raziskave raka (IARC), ki je glifosat uvrstila med verjetne povzročitelje raka pri ljudeh, je visoko spoštovana zaradi svojega temeljitega in neodvisnega dela. V preteklosti je že bila napadena zaradi svoje klasifikacije pasivnega kajenja, po klasifikaciji glifosata pa se je pod napadi kemične industrije znašel njen program Monograph. Agencija je svoje ugotovitve že branila pred napadi.

Na nevarnost in ne na tveganje, ki ga predstavlja snov, se ne osredotoča le IARC, temveč je bilo to tudi stvar ocene EU-ja, ki sta jo izvedli EFSA in ECHA. To pa zato, ker je nevarnost za razvoj karcinoma, to je intrinzična sposobnost snovi za povzročitev raka, v EU-ju že sama po sebi zadosten razlog za prepoved pesticidov. Še več, kriteriji, ki jih uporabljata EFSA in ECHA za moč dokazov, so vzeti neposredno od IARC.

Kako so torej te institucije prišle do različnih zaključkov? T. i. Monsanto papers so razkrili, kako je podjetje dolga leta manipuliralo z "znanostjo o glifosatu". Ne moremo izključiti, da je EU postala žrtev teh zavajajočih dejanj. Ocena EFSA o zdravstvenih tveganjih, povezanih z glifosatom, pravzaprav vključuje približno 100 strani, ki so neposredna kopija prijavne dokumentacije podjetja. Zato Greenpeace in druge organizacije v EU-ju še naprej zagovarjajo prepoved glifosata zaradi zdravstvenih tveganj (npr. "verjeten povzročitelj raka" glede na klasifikacijo IARC) in vpliva na okolje.

Pri vsem tem pa je treba imeti v mislih tudi to, kako hitro se ob zelo tehničnih razpravah izgubi sled za bistvenimi vprašanji današnjega časa. Industrijska miselnost, zacementirana tudi v sodobnem kmetijstvu, ki postavlja človeka v središče naravnega sveta in zavoljo učinkovitosti izčrpava zemljo, reke, morja, segreva podnebje, povzroča izginjanje živalskih vrst, se je obrnila tudi proti nam in človeški civilizaciji dejansko spodnaša tla, na katerih živimo. Težišče javne razprave zato ne more biti le na tem ali onem herbicidu, temveč na načinih, na katere v času podnebnih sprememb in rasti svetovnega prebivalstva prilagoditi kmetijstvo in svetovno kmetijsko trgovino tako, da bosta zagotavljala prehrambno varnost ljudem po svetu, zapustila kakovostne pridelovalne površine mlajšim in prihodnjim generacijam ter, ne nazadnje, ohranjala pestrost rastlin in živali, ki nas obdajajo in bogatijo naš skupni svet.

Mag. Nina Štros, direktorica Greenpeacea v Sloveniji
Prijavi napako
Komentarji
Ta žleht
# 19.12.2017 ob 16:32
@elGoyc

Zelo realna ocena! Jaz bi zelo rad videl, da bi živeli bliže naravi, brez kemičnih strupov, brez pretiranega potrošništva in požrešnosti na vseh področjih. Ampak ...
elGoyc
# 19.12.2017 ob 16:10
Kdor trdi, da bomo do leta 2050 vso elektriko proizvajali iz obnovljivih virov je, oprostite, sanjač v najslabšem pomenu besede. Razen če se pod to ne štejejo projekti tipa "Jez treh sotesk" (hudo sporen projekt) ali fuzijske elektrarne.
Ta članek je tipičen, če ostanemo pri energetiki "cherry picking", ko nekdo pobere podatke, ki mu dišijo, dve nasedli elektrarni nasroti najboljšim z drugega brega, brez da bi izvedeli za njihovo nazivno moč.
Veternica na razdrtem zagotavlja približno 1,8GWh letno, se pravi povprečno cca 200kW, kar ne zadosti niti zelo majhnemu podjetju, ki se ukvarja z proizvodnjo. Za primerjavo 200kW moči proizvede praktično vsak avtomobil višjega razreda pod polnim plinom.
Vsak, ki v Greenpeaceju dobiva plačo je že zaradi tega oropan vsakršne nepristranskosti. Bolj kot je organizacija vidna v medijih, bolj kot podpihuje katastrofične napovedi in bolj kot je všečna določenemu krogu ljudi, na večjo plačo in bolj sigurno službo lahko računa.
Vse skupaj je seveda drobiž glede na milijarde, ki si jih obeta "zelena" industrija z Siemensom, proizvajalci Li-ion baterij, kitajskimi fotovoltaičnimi podjetji itd. na čelu.
tocco
# 19.12.2017 ob 18:03
Generacija 56 to ni kvazi profesor v bistvu je velik mojster na področju genitike. Kvazi so najini komentarji.
Nadja92
# 19.12.2017 ob 16:53
Zakaj takšen naslov "Popravek"? Kaj se pa popravlja? Samo drugačna mnenja, niti ne dejstva, so predstavljena.
a-spot
# 19.12.2017 ob 16:04
lepo argumentirano!
logistik
# 19.12.2017 ob 17:16
@Nadja92 Zato, ker je tekst nastal zaradi "Pravice do popravka objavljenega obvestila" (ZMed-UPB1 26. člen)
tocco
# 19.12.2017 ob 18:02
Dodal bi še samo, da se gospod Bohanec ni spuščal neposredno v obnovljive vire ampak je omenil deal med GP in Francozi glede Nemčije in njene moči odločanja v EU, navezava med glifosatom in francoskimi elektrarnami. Ne postavljam se na eno in ne drugo stran. Ker je zadeva prekompleksna in na ravni javnosti posplošena.
Mare_4
# 19.12.2017 ob 16:49
Pri tem seveda pozabi omeniti robustno finančno pravilo Greenpeacea, in sicer, da organizacija ni financiranja s strani vlad, podjetij in političnih strank.

Nemčija je letos na dražbi izbrala vetrno elektrarno, ki bo elektriko proizvajala po ceni 57,1 €/MWh. Za primerjavo: cena energije, proizvedene v TEŠ, se giblje okoli 67 €/MWh
...

Nas ne zanima, kdo ne financira Greenpeace, ampak kdo ga. Naj najprej točno razkrije vse posredne in neposredne financerje! Da ne bi na koncu ugotovili, da ga na koncu financira velekapital tako kot AI (Soroš).

Sicer Greenpeaceov odgovor bolj zveni kot P.R. za svoje delovanje, saj se glifosata, o katerm je govoril prof. Bohanec, komaj dotakne. Glede glifosata je profesor navedel veliko relevantnih dejstev in pojasnil. Navedel je tudi razloge, zakaj je potrebno IARC agencijo jemati z rezervo. Sicer zato, ker omenjena agencija ne upošteva količin substanc, ki naj bi bile sporne. Po kriterijih te agencije je kancerogena tudi kava in številna druga povsem običajna vsakodnevna živila.

Evropa je v primerjavi z ostalim svetom že desetletja vodilna na področju ekologije. Zanimivo, pa je smetano pred leti pobral am. politik Al Gore, to avreolo pa si je za Goreom na institucionalnem nivoju začel lastiti Greenpeace, ki igra vlogo samooklicane avtoritete in neke vrste nadnacionalnega razsodnika.

Kar se tiče vetrnih elektrarn, so navedene številke zavajujoče. Da lahko konkurirajo drugim virov energije, mora biti izpolnjenih več pogojev: ekstremno veliko vetra, umestitev v naravo na tisoče takih vetrnic, kar je okoljsko sporno in zahteva velike finančne vložke. Cena v državah z manj vetra je cenovno lahko znatno slabša od jederskih in drugih virov energije.
Poleg tega se takšne veternice zlahka pretvorijo v neke vrste "ptičomlate".
eMZe
# 19.12.2017 ob 19:16
Glede na to, da se vse suče okoli glifosata:
IARC je rekel, da na podlagi nekaterih kazalcev lahko ocenjuje, da bi morda lahko bil škodljiv za človeka. Načina, kako so to izvedeli, ne povedo (imajo dovoljšnje indice).
Njihov proceedings tule
http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.p
df

Stran 1. Z malo srednješolskega znanja ... Pred 30 leti so miši namakali v glifosat in to je sedaj osnova za oceno. Če vas namočijo v jabolčni kis ali apno (oboje nestrupeno) boste videli vraga.
Izpostavljenost ljudi je sicer nizka (stran 2).
Homer.
# 19.12.2017 ob 19:10
Berem ta "popravek" Grrenpeace si, pa ne vidim pravzaprav nobenega dejstva.
Zgolj kup nakladanja o "brezmadežnosti"
Glede glyfosata, pa pravzaprav ne podajajo nobenih dejstev.
IARC je vrgel neko tezo, ki jo nihče drugi ni potrdil, oni pa se jo držijo kot edine pravilne in zveličavne.

"Zeleni" v Nemčiji so najbolj krivi za ugasnitev večine nukleark in zato gradnje termoelektrarn.
Zato je posledično danes Nemčija veliko bolj onesnažena kot nekoč.

Torej sestopite enkrat na realna tla...........
velenjcan
# 19.12.2017 ob 18:57
Mare_4
# 19.12.2017 ob 16:49 Navedel je tudi razloge, zakaj je potrebno IARC agencijo jemati z rezervo.


Zanimivo, da takšne ali podobne rezerve ni opaziti niti pri herbicidih, pesticidih itd niti pri zdravilih - testiranje teh substanc je velikodušno prepuščeno kar proizvajalcem samim.
generacija56
# 19.12.2017 ob 18:33
Težava na tem portalu je v tem, da je večina komentatorjev na nivou:
"Če zmešaš kislino in bazo v razmerju, da bo pH 7, lahko tekočino piješ."
Vse ostalo jih ne zanima...
vrtojb5
# 19.12.2017 ob 17:16
Obe strani sta kar ekstremni, je pa dobri doktor podal bistveno več argumentov, kot pa zeleni, ki spet večinoma nakladajo. Resnica in prava pot, sta, tako kot vedno, nekje vmes. GSO in jedrska energija nista rešitev, prav tako ne prepoved vsega in neki namišljeni obnovljivi viri.
agakhan
# 19.12.2017 ob 17:00
Odziv Greenpeaca me še najbolj spominja na znani pregovor, da mačka zacvili, če ji stopiš na rep. Ne bom ponavljal zapisanega @Mare_4 in @elGojc. Podpišem. Ne morem pa brez komentarja na patetični stavek: "Kar zadeva zastraševanje, pa: kdor da kaj na znanost in na osnovno človeško spodobnost, je že slišal za podnebne spremembe in za nevarne posledice, ki nam pretijo, če ne bomo prenehali s kurjenjem fosilnih goriv. Podnebne spremembe so ena največjih groženj, ki grozijo človeški civilizaciji, in strah pred posledicami neukrepanja je več kot upravičen. " Vsi smo že slišali za podnebne spremembe, ki so stare toliko kot planet. Utemeljiti jih samo s kurjenjem fosilnih goriv je ena od oblik širjenja strahu. In trditev, da je ta povezava znanstveno dokazana elementarno ne drži. Zgodovina planeta pozna kar nekaj poledenitev in vmesnih toplejših obdobij. Tudi preden se je človek sploh pojavil. Greenpeace naj mirno prodaja fikcijo, da bo človek uravnaval klimo. Te legitimne pravice jim tudi približno ne odrekam. Naj se pa ne razburjajo, če znanstvenik pove kaj si misli o tem. In če bi milijarde, ki se stekajo na račun boja proti podbnebnim spremembam usmerili v reševanje resnih problemov v okolju, ki jih še kako dokazano povzroča človek, bi bil planet že danes veliko bolj zelen. In še nekoliko zapoznela čestitka dr. Bohancu za intervju.
eMZe
# 19.12.2017 ob 18:26
Kot vidite, sem po 5 g glifosata še živ.
En dan se malo čudno spahuje, drugega ni.

Zeleni gor, zeleni dol. Izzivam vse vernike v obnovljive vire energije, da naredijo oceno, kako 1 milijarda ljudi preživi brez ogljičnega odtisa, in sicer Evropa + Amerika + Bližnji vzhod. Potem isto za 7 milijard. Se pač ne izide.
Na kratko: Če se gremo obnovljive vire, se bomo skuhali, če ne, pa spekli. Ni ravno rožnata napoved, žal smo zavozili sami z nekritičnim potrošništvom in razmnoževanjem.
nvk
# 19.12.2017 ob 17:35
Sam nisem strokovnjak na nivou Greenpeace, sem pa raztrgal njegovo "strokovnost" na nivou zdrave pameti.

Se spomnim nekaterih tvojih komentarjev, vse kar lahko rečem, očitno je pojem kaj je zdrava pamet dokaj relativen in stvar interpretacije ;)
molodec
# 20.12.2017 ob 16:01
A sedaj že Greenpeace piše članke za rtvslo?
ADN
# 20.12.2017 ob 09:13
Vedno imamo strokovnjake in organizacije, ki so kupljene z ene ali druge strani zato nikoli nikogar ne smemo jemati absolutno.
Ampak medtem ko se lahko mi prepiramo kdo ima prav, obstaja nekaj dejstev, ki bi jih bilo dobro upoštevati:
- Če obstaja najmanjša nevarnost, da nekaj povzroča raka tega najbrž ne želimo v svoji hrani.
- Fosilna goriva delajo škodo okolju in nekaj moramo ukreniti in to takoj.
- Obnovljivi viri so del rešitve niso pa celovita rešitev.

Bistveno je, da spremenimo miselnost, ki postavlja na prvo mesto naše lagodje in udobje, pred ceno pa si zatiskamo oči. Šele potem bomo lahko zares in to celo zelo hitro nekaj spremenili.
Sauputzer
# 20.12.2017 ob 08:14
Kolega HOR,

če že citirate IPCC, predlagam, da podate povezavo kar na njihovo stran:
http://www.un.org/en/sections/issues-depth/climate-change/

Zraven seveda lahko vključite tudi povezave na "neodvisen" forum, ki ga očitno radi prebirate, da si bralci ustvarijo lastno mnenje:
http://www.thegwpf.com/

Že naslovi na navedenem forumu so skrajno zanimivi. Vsem predlagam, da jih vsaj preletijo. So pa citati raziskav, ki jih tam najdete, milo rečeno, vprašljivi. Praviloma ni navedena niti revija, kjer je članek objavljen. Mogoče zato, ker ne gre za "peer reviewed journal" oz. revijo, kjer mora vsako napisano delo skozi strog revidentki postopek?

Prosim, razpišite se.
eMZe
# 19.12.2017 ob 21:33
Generacija,
eno je strupenost (ki te ubije, ti izpadejo lasje, zobje, skrhajo kosti, onemogočijo potomstvo), drugo so neprijetne posledice (rumeni zobje, tenor namesto baritona, trebušček, malo več truda za potomstvo, ...).

Neprijetne posledice ima tudi uživanje sladkorja, maščobe, suhega mesa, kruha, destilirane vode, ležanje na kavču, drajsanje po FB in MMC itd.

Če imaš kredibilne informacije o strupenost DDT, prosim, da jih deliš z nami. Trditev, da je nekdo nekoč rekel, da je strupen (posebej, če je s tem namerno povzročil smrt milijonov "untermensch" -- glej zgoraj una dva kekca), ne spada pod kredibilno.
Bivši uporabnik
# 19.12.2017 ob 19:57
Prebral oba članka. Argumenti dr. Bohanca so na znanstvenem nivoju in dobro utemeljeni, medtem ko je pisanje Greenpeacea na ravni mnenj in neutemeljeno oz. bi rekel da nekredibilno. Oceno podajam kot doktor znanosti (sicer druga stroka - matematična ekonomija).
Mare_4
# 19.12.2017 ob 19:41
@velenjcan
Zanimivo, da takšne ali podobne rezerve ni opaziti niti pri herbicidih, pesticidih itd niti pri zdravilih - testiranje teh substanc je velikodušno prepuščeno kar proizvajalcem samim.

Če ti ne zaznaš ali opaziš takšnih ali podobnih rezerv, to ne pomeni, da jih ne zaznajo mnogi drugi in sploh strokovna javnost!


Res, da na začetku proizvajalec odda svojo dokumentacijo s testi vred, ki pa jo strokovno pregledajo specialne institucije za zaščito zdravja, ki opravijo tudi kontra teste. Takšna je tudi ameriška agencija Agricultural Health Study, ki je opravila raziskavo na skoraj 45.000 uporabnikih glifosata in niso ugotovili prav nobenih povezav z rakom, kot je zadnjič poročal profesor Bohanec. To sicer počnejo številne nacionalne inštitucije za javno zdravje - tudi pri nas v Sloveniji.

Poleg tega je Monsantov patent za glifosat že potekel in ga lahko vsak skorajda vsak proizvaja. Potopek pridobivanja je enostaven in poceni.
S prepovedjo bi samo pljunili v lastno skledo, vsaj tako kaže.

So pa drugi herbicidi, kot so Dicamb in 2,4-D dokazano kancerogeni, pa se nihče ne zgane.
Kje je tukaj Greenpeace? Te hlinavščine res ne razumem.

Sicer se strinjam, da
miro789
# 19.12.2017 ob 17:22
To sploh ni popravek.
Naprimer točka 3 samo potrjuje to, kar je rekel dr.Bohanec.
Samo da se daje vtis, da nič ni res, kar je bilo napisano.
janezi
# 20.12.2017 ob 17:11
okrog leta 1928 je moj sorodnik kot pastir blizu Muljave pasel krave CELO zimo.Ni bilo snega-globalno ogrevanje ??
molodec
# 20.12.2017 ob 10:48
verjamem profesorju, bolj kot skorumpirani interesni skupini Greenpeace.
generacija56
# 20.12.2017 ob 07:58
Vidim, da so popularne neke študije...
Bom povedal tako. Rojen 1956. Tisto zimo sem zbolel, ker je bilo težko zagreti vse prostore v hiši. Ker je zapadlo snega DO PASU, me niso mogli odnesti k zdravniku....
Bolezen premagal doma.
Vso otroštvo sem preživel zime na saneh. Snega je bilo od 30-60cm VSAKO zimo.
Temperature do 25 minusa po nekaj tednov so zagotavljale, da se je sneg obdržal do marca...
Vse to je v zelo kratkem času izpuhtelo.
Sedaj pa neki osebki tukaj navajajo študije, linke, zblojenih profesorjev, akademikov, zagovarjajo, da ČLOVEK NI VPLIVAL na klimo....
Pa dobro no. Pač za vas ni.... Pove pa veliko o vas...
Mare_4
# 19.12.2017 ob 20:06
Sicer se strinjam, da se je potrebno prizadevati za zdravo okolje. Se spomnim enega od intervjujev prof. Bohanca (mislim, da v Mladini), kjer navaja, da se je od začetka prejšnega stoletja do danes povprečni pridelek na hektar povečal kar za 5x, če se ne motim. Sedaj dela v kmetijstvu le 3% ljudi, včasih pa jih je bilo več kot 50%, da so prehranili vse ostale državljane.

Če se torej odpovemo vsemu napredku na področju agrkulture (škropiva, um. gnojila, žlahtnjenje, mehanizacijo, način shranjevanja, etc), bi potrebovali najbrž večkratnik novih obdelovalnih površin in zaposlenih v kmetijstvu. Do sedaj pa je že človeštvo posekalo že cca polovico planetarnega gozda. Kje bi torej sploh našli nove površine, ne da bi usodno posegli v naravo in naravno ravnotežje? Lahko bi izumrla večina rastlinskih in živalskih vrst.
RJSlo
# 19.12.2017 ob 19:29
No ja. Gospe direktorici bi predlagal naj se najprej informira o Nemčiji preden jo omenja. Leta 2015 so Nemci dali v javnost podatke o zgrešeni politiki vetrnih elektrarn + zneske o letnih izgubah na eni vetrnici, itd.

25000 raznih in različnih organizacij/društev v Sloveniji "požere" za okoli 800 milijonov Evrov iz proračuna. Rezltati? Podobno kot Unicef bi z naši denarjem reševali cel svet.

P. S. In zanimivo. CO2 škodi rastlinam ali jim koristi? Kar nekaj komentatorjev je že prilepilo linke o zimzeleni Zemlji zaradi tega istega CO2. Seveda pa se rado "pozabi" tudi na dogodke, na katere človek nima nobenega vpliva. Potres v Indoneziji, zaradi katerega se je Zemljina os premaknila za ok. 6%. Kako to vpliva na podnebne spremembe? Itd.
neutrino
# 19.12.2017 ob 19:28
"Velikokrat se zgodi, da strokovnjak enega področja daje vtis, kot da je strokovnjak na vseh področjih."

Tale komentar bi si lahko tudi dragi greenpeacovci dali v okvir in izobesili v svoje pisarne. Namreč ravno razne civilne iniciative ipd. skupine so najbolj krive. Oz. še hujše - večinoma niso strokovnjaki nobenega področja, a dajejo vtis oz. so sami prepričani v to, da so strokovnjaki na vseh.
generacija56
# 19.12.2017 ob 18:27
tocco
Ne misli, da vsem apriori proti napredku, kot je to ponavadi slučaj s starejšimi.
Delal sem vso kariero več ali manj z uporabno kemijo, videl in izvedel za morje zablod.
Naj le pridno raziskujejo, a naj držijo v laboratorijih, dokler ne naredijo dovolj testov.
Danes, ko vlada kapital, ni časa za teste, ker mora izdelek služiti denar.
Strošek testov je na račun korporacije, če bi se izkazalo, da izdelek zastruplja, bi bil denar vržen proč!
Še ena gromozanska laž je v nafti iz skriljavcev.
Lagali so, kako lahko cenovno konkurirajo črpanju. Sedaj, ko so se zlomili z 280 milijardami minusa, jim je laganje obtičalo v grlu. Propadlo pa je desettisoče firm, ki so bile udeležene...
KLIPAN
# 21.12.2017 ob 13:47
Jaz pač rajši diham čist zrak, kot umazan, raje pijem čisto vodo kot polno pesticidov, raje jem zdravo hrano kot tisto špricano in raje imam gozd kot stolpnice.
Sem zato ekoterorist in postajam nevaren za danšnjo družbo samo zato, ker bi rad živel v čistem in zdravem okolju?
Homer.
# 20.12.2017 ob 16:12
Tema je zavožena v klimatske vode....
Vrnimo se nazaj!

Glifosat je na trgu 43let. Do sedaj nobena študija ni dokazala rakotvornost. Vsaj ne v količinah, ki bi lahko posredno prišle v telo skupaj s hrano,
Le IARC navaja, da bi morebiti lahko vplival na eno in edino vrsto raka.
Torej en "morebiti", ki niti ne navaja v kakšnih količinah bi ga moral zaužiti, ta tako imenovana raziskava pa je bila na miših ali podganah.
Oprostite, ampak je verjetno "majhna" razlika med podganami in človekom. Če ne drugo, pa v teži.
No in mi bi ta glifosat, ki je na trgu že 43 let, in mu v vseh teh letih niso dokazali škodljivosti enostavno "preventivno" prepovedali in istočasno uvedli nek novi preparat, ki pa zanesljivo še ni dal skozi toliko testiranj.
Meni se zdi taka odločitev najmanj butalska!
Motore
# 20.12.2017 ob 10:35
Pa poglejmo kaj pri IARC spada pod verjetno karcinogene snovi:
- Red meat (consumption of)
- Shiftwork that involves circadian disruption
- Very hot beverages at above 65 °C (drinking)
- Frying, emissions from high-temperature
- Biomass fuel (primarily wood), indoor emissions from household combustion of
- ...
Človek je milijonkrat več izpostavljen zgoranj naštetim snovem kot pa glifosatu, ampak zato ker Greenpeace spodbuja strah proti sodobnemu kmetijstvu ostalega ne bo omenil. Glifosat je dokazano (preko neodvisnih raziskav) neškodljiv pri količinah, ki so na hrani (nanogrami, zanemarljivo malo). Za okolje je veliko bolj škodljiv bakrov slufat (ki je dovoljen za uporabo v organskem kmetovanju).
Greenpeace zganja paniko, zato ker nima naravoslvonih strokovnjakov v svojih vrstah oz. ignorira dokaze in raziskave znantsvenikov z vsega sveta.
GMO in posledično glifosat so edini možni načini za varno, stabilno in bogato rodno kmetovanje. To je realnost, medtem ko Greenpeace živi v fantaziji, da lahko se vrne na metode izpred 1000 let in še vedno nahrani cel svet. :/
smukač
# 20.12.2017 ob 08:37
Pri vseh nevladnikih me moti, da nikoli ampak res nikoli niso bili nič drugega kot nevladniki, to je njihov način življenja. Jemljejo si pravico, da mi za moj denar solijo pamet in me učijo kaj je prav in kaj narobe ter pljuvajo po vseh in vsemu, ker le tako se lahko obdržijo prisesani na naš denar ter udobno živijo.
brezposelni
# 20.12.2017 ob 08:36
Hor, še enkrat tole:
https://www.bloomberg.com/graphics/2015-whats-warming-the-world/

Vsekakor pa to, da Bohanec govori o globalnem ogrevanju, ko se niti ne spozna, je to vsaj nehigienično.
suntzu
# 20.12.2017 ob 08:04
Green-pis itak vse ve! Don't argue with the fools, they will drag you to the their (low) level and beat you with experience.
Tist dnar ko ga majo pa naj raj investirajo v OVE in si sami delajo elektriko, da bodo za zgled ostalim.Če bo dober zgled in perspektiva pa bom morda nekega dne tudi jaz prepričan.
ReciBobuBob
# 20.12.2017 ob 06:53
Greenpeace (GP) super organizacija, s svojo razsežnostjo dejansko lahko bije bitke s korporativnim kartelizmom.
Se mi pa zdi, da imajo v svojih vrstah premalo strokovnjakov, ki bi se spoznali na področje dejavnosti GP. Konkretno na področju energetike delujejo, kot tehnično povsem nepodkovan kader. Kar je škoda :/
tocco
# 19.12.2017 ob 18:22
Generacija 56 monsanto je prodal svoje patente, nekaj na vzhodno azijski trg (Kitajska, Indija), nekaj špart pa je bilo prodanih sedaj pod Bayernom.
tocco
# 19.12.2017 ob 18:20
Generacija 56 odvisno kako gledaš na napredek.

https://interestingengineering.com/biolo
gists-upload-galloping-horse-gif-into-the-dna-of-living-bacteria

http://news.mit.edu/2016/programming-language-living-cells-bacteria-0331
ajdtula
# 19.12.2017 ob 17:54
Ni nujno,da je nekje vmes med dvema ekstremoma resnica.
Simon_Marini
# 26.12.2017 ob 10:29
Greenpeace, pozabite. V novem svetu boste ničla. Neke ocene, verjetno itd, to je za v smeti. Planet prehranske varnosti ne more zagotoviti brez uporabe ''verjetno nevarnih'' sredstev. Ker ga je premalo glede na število ljudi. Ta vaša return to innocence je že v osnovi bluzenje. Ko je bilo enkrat premalo površin za pridelavo zdravilnih rastlin za vse ljudi se je zgodba o ''happy people'' končala. Kje pa so potem še površine za hrano. Sicer pa, kje so vaša poskusna polja, kjer bi na praktičnem primeru prikazali, da je to kar trdite pravilno?
izo
# 23.12.2017 ob 10:47
govorim o tem, ker je danes seveda.
izo
# 23.12.2017 ob 10:46
A sedaj že Greenpeace piše članke za rtvslo?

itak, gre za ameriško spin firmo nenazadnje.
Sauputzer
# 21.12.2017 ob 08:21
Kolega HOR,

opažam, da ste (seveda pohvale vredno) v svoje argumentiranje vključili kar dva znanstvena članka. Prosil bi vas, da iz teh člankov povzamete dele, ki trdijo, da človeškega vpliva na klimatske spremembe ni ali pa je zanemarljiv. Glede na izkazano znanje in razgledanost (stresanje latinskih izrazov kar takole "iz rokava" ni mačji kašelj) predpostavljam, da vam to ne bo predstaljalo velikih težav.

Pa srečno!
brezposelni
# 20.12.2017 ob 17:31
Zgornja odgovora sem napačno vpisal. Spadata v
http://www.rtvslo.si/slovenija/veber-izstopil-iz-poslanske-skupine-sd-ja-ne-morem-podpreti-skodljivih-odlocitev/440933
brezposelni
# 20.12.2017 ob 17:21
Pokvarjenost je takšen zakon.
brezposelni
# 20.12.2017 ob 17:21
Kljub temu, da je Veber iz nasprotne politične opcije, ponuja majhno upanje, da se vsaj malo zaustavi nepremičninski zakon.
generacija56
# 19.12.2017 ob 17:58
nvk
Omenjeni članek je bil katastrofa.
Takšna polomija, da je Greenpeace zahteval popravek.
Zbodel pa je v oči vsakogar, ki se količkaj razume na to temo.
Jaz se.
Vsekakor veliko bolj kot novinar, ki mi je iz nule prilepil 20 minusov, hahaha....
ateistek
# 30.12.2017 ob 23:12
Vsa podpora Dr. Bohancu. Vedno bom bolj zaupal znanstvenikom na področju znanosti kot nekomu, ki se prislini zraven zaradi določenih interesov.
maksimsi
# 30.12.2017 ob 11:03
@HOR
20.12.2017 ob 13:48
/
Sama rast CO2 pa še sama po sebi še ne pomeni nikakršne katastrofe (prekomerno sekanje tropskega gozda pa sigurno...)
/

Dragi HOR,
Rast CO2 verjetno ne bi bila katastrofa, če nebi posekali ali uničili preveč zelenja na našem planetu. Torej če zadeve gledamo povezano potem to sedaj je katastrofa, ker pač ni dovolj zelenja ki bi CO2 predelalo nazaj v O2...
Se mogoče motim ?
Kazalo