Štirinožni terapevti

Terapija s pomočjo psov je pri nas prisotna že 15 let. Terapevtski psi skupaj z vodniki redno obiskujejo domove za starejše, knjižnice in bolnišnice, otrokom z učnimi težavami pomagajo tudi pri branju. Raziskave in izkušnje kažejo, da psi blagodejno vplivajo na telesno in duševno zdravje. Aleksandra Trupej.