dr. Gregor Pompe

Doktor Gregor Pompe je muzikolog, skladatelj in glasbeni kritik. Je predavatelj na muzikološkem oddelku Filozofske fakultete, največ se ukvarja s sodobno glasbo. Zdaj je izšel četrti del Zgodovine glasbe na slovenskem, katerega avtor je prav Pompe. V delu obravnava slovensko glasbo, ki je nastala med letoma 1918 in 2018. Voditelj: Boštjan Jurečič