XXVI. Generacije znanosti ZRC SAZU

Prireditev Generacije znanosti, na kateri ZRC SAZU vsako leto podeljuje nagrade za izstopajoče dosežke v znanosti, je letos izjemoma potekala v mesecu avgustu. Nagrado častni znak ZRC SAZU je prejela dr. Heidemarie Uhl, znanstvena svetnica na Inštitutu za kulturne študije in zgodovino gledališča na Avstrijski akademiji znanosti ter predavateljica na univerzah na Dunaju in v Gradcu. Raziskovalno se ukvarja s konstrukcijami identitet v Srednji Evropi v 19. in 20. stoletju. Z ZRC SAZU sodeluje še slabi dve desetletji, in sicer v okviru različnih skupnih raziskovalnih projektov. Srebrni znak ZRC SAZU je za svojo doktorsko disertacijo z naslovom Notranja glasovna in naglasna členjenost terskega narečja slovenščine prejel dr. Janoš Ježovnik. Njegova disertacija izkazuje izjemno metodološko doslednost in prepričljivo poznavanje raziskovalnih standardov sodobne dialektologije. Gre za izrazito inovativno delo, ki je hkrati prva obsežna primerjalna raziskava glasovnih in naglasnih značilnosti terskih govorov. Strokovna sodelavka ZRC SAZU Kata Cvetko Barić je modri znak ZRC SAZU prejela za izjemno zavzetost, vestnost, natančnost in učinkovitost pri svojem delu. Kot vodja laboratorija Paleontološkega inštituta Ivana Rakovca je že kmalu dosegla popolno samostojnost in zavidljivo stopnjo mojstrstva pri pripravi preparatov. V delo tega inštituta je vpeta že 40 let, v novejšem času pa sodeluje tudi z raziskovalci drugih inštitutov, ki delujejo v okviru ZRC SAZU.