Kosovelova poezija

Srečko Kosovel je v svojem kratkem življenju pisal pesmi v različnih umetnostnih smereh. Katera od naslednjih slik najbolje ponazarja pogosto tematiko njegovega prvega, impresionističnega obdobja? Izberi med sličicami: a - b - c - d!

1475646392646799