Žalovanje otrok in mladostnikov

V Slovenskem društvu hospic prav posebno pozornost namenjajo žalujočim otrokom in mladostnikom. Najtežje trenutke ob izgubi bližnje osebe jim pomagajo prebroditi s programom, ki jim daje podporo, staršem ali skrbnikom pa omogoča, da razumejo posebnosti pri žalovanju otrok. Pri tem jim pomagajo tudi knjige o minljivosti.