Brodolomec in splav

Natrij najdemo v prvi skupini periodnega sistema, tem elementom rečemo alkalijske kovine. Zanje je značilno, da zelo burno reagirajo z vodo in zgorijo. Poglejmo če to drži. V tem primeru sicer ni zgorel, nastal pa je vodik in raztopina natrijevega hidroksida. Mimogrede slednjega lahko uporabimo tudi kot čistilo, saj natrijev hidroksid zelo dobro raztaplja umazanijo. Zaradi te burne reakcije natrij v naravi le redko najdemo kot atome, tipično tvori spojine z vodikom in kisikom. Pogost je v različnih mineralih, na primer v kuhinjski soli ali pa v pecilnem prašku. Kot sestavina soli pa je natrij prisoten tudi v morski vodi , zato ni presenetljivo, da je kar šesti najpogostejši element na Zemlji. Pravilen je odgovor B.

1475646392646799