Alpske vasi: Slovenija, potopisna oddaja, 4/5

Obiskali smo odmaknjeno dolino v Karavankah, na meji med Avstrijo in Slovenijo. Zdravko Haderlap živi na avstrijski strani, 10 kilometrov jugovzhodneje pa stoji kmetija Vide Matk na slovenski strani. Ljudje na tem območju govorijo slovensko in nemško in so bili skozi zgodovino vedno tesno povezani.

1475646392646799