Javornik

Potok Javornik je potok v Karavankah, ki svoje vode nabira na jugozahodnih pobočjih gore Struška na slovensko-avstrijski meji, pod Jesenicami. Teče mimo vasi Javorniški rovt, pred tem pa se pri zaselku pri Žagi vanj izliva še potok Jezernica. Na svoji vodni poti potok Javornik tvori slikovite Javorniške slapove, ki so vir navdiha okoliškim prebivalcem ter obiskovalcem teh gorenjskih krajev. Ob potoku so uredili vodne poti, učne točke, kjer se lahko obiskovalci seznanijo z makrobiotično pestrostjo, ki jo zaznamujejo gozdovi. Na Jesenicah pa se potok Javornik, kot levi pritok izlije v Savo Dolinko. Na tem sotočju je dol vodno veliko vodno akumulacijsko zavetje, ki omogoča protipoplavno zaščito ter omogoča v sušnih mesecih dovolj vode za namakanje ter turistične aktivnosti. Sam kraj Jesenice pa ima večstoletno zgodovino fužinarstva in kasneje železarstva, danes pa so to le spomini, ki jih čedalje bolj nadomeščajo visoko tehnološke rešitve prihodnosti in turistične poti po bregovih potoka Javornik in Save Dolinke.

1475646392646799