13. redna seja Odbora za kulturo, 1. del

Dnevni red seje: 1. Letno poročilo Sveta za radiodifuzijo za obdobje 2019/2020 (oktober 2019 – september 2020) 2. Letno poročilo Slovenske tiskovne agencije, STA d. o. o., Ljubljana za poslovno leto 2020 3. Poročilo o delovanju Nadzornega sveta RTV Slovenija v letu 2019, EPA 1045-VIII, - nadaljevanje prekinjene obravnave 4. Poročilo o delovanju Nadzornega sveta RTV Slovenija v letu 2020, obravnava - MDT 5. Razno