31. redna seja Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2J), skrajšani postopek 2. Letno poročilo Agencije za energijo za leto 2020 3. Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2020 4. Poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji leta 2020

1475646392646799