Spodbujanje izkoriščanja geotermalne energije in zelene prihodnosti Slovenije

O projektu Fakultete za Turizem Univerze v Mariboru z naslovom GEOFOOD, v katerem raziskujejo možnosti neposredne uporabe geotermalne energije za povečanje proizvodnje hrane v visoko produktivnih krožnih sistemih. Več Anja Urek