OMD v novi kmetijski perspektivi

Več kot 70 % obdelovalnih površin spada pod t.i. OMD- območja s težjimi obdelovalnimi pogoji. Na kmetijah znotraj omd opozarjajo pred sprejetjem strategije kmetijstva, da je sistem ocenjevanja po zastavljenih kriterijih zastarel, želijo si učinkovito pomoč glede na območje in panoge, s katerimi se ukvarjajo in jihh želijo razvijati na takšnih kmetijah tudi v prihodnje.