Življenje v divjini, 5/9

Avstralija je redko poseljena in ponekod so med posameznimi naselji stotine kilometrov. V največji divjini so še danes kmetije, kjer ljudje komunicirajo s preostalim svetom le vsakih nekaj mesecev. Otroci šole ne obiskujejo, saj pouk poteka prek radijskih valov. Zvezdan Martič je preživel nekaj noči v popolni izolaciji od t.i. civilizacije.