35 milijonov evrov presežka naj bi ZZZS namenil skrajšanju čakalnih vrst
14. avgust 2018 ob 17:10 Skupni odbor DZ-ja je omogočil, da se za 35 milijonov evrov zvišajo letošnji odhodki ZZZS-ja, kar pomeni, da se bo višek sredstev javne zdravstvene blagajne lahko še letos začel porabljati za ...
Inštitut do prevzema programa odpovedal dogovorjene prihode zdravnikov
Slovenski GenEplanet v približevanju informatizaciji zdravja
Pacienti koncesionarjev stroške rentgenskega slikanja zob pogosto plačajo sami