Evropska unija

Bruselj napoveduje tožbo proti Sloveniji in ji grozi s kaznijo

Komisija postopek sprožila tudi proti Avstriji, Luksemburgu in Španiji
T. K. B., Al. Ma. |07.12.2017 ob 12:16
Bruselj - MMC RTV SLO, STA
Slovenija je z novim sistemskim zakonom o javnem naročanju, ki je začel veljati aprila lani, prenesla obe direktivi s področja javnega naročanja. Za prenos tako ostaja še direktiva o podeljevanju koncesijskih pogodb. Foto: Reuters

Evropska komisija bo proti Sloveniji sprožila postopek na Sodišču EU-ja, ker je ni obvestila o polnem prenosu nove evropske direktive o podeljevanju koncesijskih pogodb iz 2014 v nacionalni pravni red. Če Slovenija tega ne stori, bo Komisija predlagala skoraj 9000 evrov dnevne kazni.

Komisija se je odločila, da postopek na sodišču EU-ja sproži tudi proti Avstriji, Luksemburgu in Španiji, ker je omenjene članice niso obvestile o polnem prenosu vsaj enega od aktov iz svežnja, ki poleg direktive o podeljevanju koncesijskih pogodb vključuje še prenovljeni direktivi o javnem naročanju in o javnem naročanju naročnikov, ki opravljajo dejavnosti v vodnem, energetskem in prometnem sektorju ter sektorju poštnih storitev.

Drugi opomin je komisija Sloveniji glede tega poslala decembra lani, takrat pa jih je poleg nje prejelo še 14 držav. Zdaj se je seznam kršilk evropskih pravil skrčil na omenjene štiri članice.

Slovenija je z novim sistemskim zakonom o javnem naročanju, ki je začel veljati aprila lani, prenesla obe direktivi s področja javnega naročanja. Za prenos tako ostaja še direktiva o podeljevanju koncesijskih pogodb.

Že lani zagotavljali, da pripravljajo nov zakon o koncesijah
Na ministrstvu za finance so decembra lani pojasnili, da pripravljajo nov zakon o koncesijah, ki bo med drugim uredil tudi prenos koncesijske direktive. Ob tem so poudarili, da obstoječa zakona o javno-zasebnem partnerstvu in o gospodarskih javnih službah to področje že urejata, zato bo po njihovih pojasnilih potreben samo delni prenos direktive. V vladnem postopku predloga zakona za zdaj ni.

Tokrat pa so povedali, da bo Slovenija določbe direktive v nacionalni pravni red celovito prenesla z novim zakonom, in sicer zakonom o postopkih za podeljevanje koncesij. Ta bo določal pravila za postopke podeljevanja koncesij za gradnje in koncesij za storitve.

Predlog zakona so pripravili že v začetku leta, bil je tudi že v javni obravnavi in medresorskem usklajevanju. Ker pa se v Sloveniji uporablja termin "koncesije" za razmerja, ki niso koncesije po določbah direktive, ampak tudi za razna dovoljenja oz. pooblastila, so sklenili, da se direktivo prenese v pravni red z novim zakonom o gospodarskih javnih službah, v katerem bi se uredil postopek za podeljevanje koncesij za storitve. Večino koncesij, ki zapadejo pod direktivo, namreč predstavljajo storitve na področju gospodarskih javnih služb.

Tudi predlog tega zakona je že večinoma usklajen, vendar se je nadaljnji postopek upočasnil. Ministrstvo za finance je zato ponovno pristopilo k pospešeni pripravi ločenega zakona, to je zakona o postopkih za podeljevanje koncesij. Zdaj čakajo, ali bo potrebno koalicijsko usklajevanje, ali pa ga lahko skupaj s predlogom novega zakona o javno-zasebnem partnerstvu pošljejo neposredno na vlado.

Komisija bo sodišče pozvala, naj Sloveniji do prenosa omenjene direktive predpiše 8.992,32 evra dnevne kazni. Še precej višje kazni predlaga za Avstrijo, ki ni prenesla nobene od omenjenih treh direktiv, in Španiji, ki ni prenesla dveh. Najvišja predvidena dnevna kazen za Avstrijo je skoraj 53.000 evrov, za Španijo pa blizu 124.000 evrov.

Bruselj: Nova pravila zagotavljajo učinkovitejše in preglednejše javno naročanje
V Bruslju so prepričani, da nova pravila na področju javnega naročanja in koncesij zagotavljajo učinkovitejše in preglednejše javno naročanje z več elektronskimi postopki. Prav tako po navedbah komisije omogočajo lažje in cenejše sodelovanje na razpisih za javna naročila za mala in srednja podjetja, izboljšujejo preglednost in konkurenco ter pomagajo dosegati širše cilje politike, na primer okoljske in socialne cilje ter inovacije.

Komisarka za notranji trg industrijo, podjetništvo in mala ter srednja podjetja Elzbieta Bienkowska je danes poudarila tudi, da nova evropska pravila državnim organom dajejo močna orodja za doseganje boljših rešitev za davkoplačevalce na področju javnega naročanja in koncesij. Države bi morale komisijo o prenosu svežnja obvestiti do aprila lani.


Evropska unija


Več rezultatov iskanja