Evropska unija

Bruselj s pobudo za učinkovitejše javno naročanje

Radi bi bolje izkoristili davkoplačevalski denar
G. K.|03.10.2017 ob 20:57
Bruselj - MMC RTV SLO, STA
Evropska komisija si želi, da bi bilo javno naročanje v EU-ju učinkovitejše. Foto: EPA

EK je predstavil pobudo za učinkovitejše javno naročanje v EU-ju, kjer se za javne storitve in proizvode letno porabi 2.000 milijard evrov, kar predstavlja 14 odstotkov BDP-ja Unije, je pojasnil podpredsednik komisije Jyrki Katainen.

Evropska komisija (EK) s pobudo članice Unije spodbuja k strateški uporabi javnega naročanja, tako da se, kot so poudarili, bolje izkoristi denar davkoplačevalcev ter prispeva k bolj inovativnemu, trajnostnemu, vključujočemu in konkurenčnemu gospodarstvu.

Pri tem članice poziva, naj se osredotočijo na šest prednostnih nalog: večjo uporabo inovativnih, zelenih in socialnih meril pri oddaji javnih naročil, profesionalizacijo javnih kupcev, izboljšanje dostopa malih in srednjih podjetij do trgov javnega naročanja, povečanje preglednosti, celovitosti in kakovosti podatkov o javnem naročanju, digitalizacijo postopkov javnega naročanja ter več sodelovanja med naročniki iz javnega sektorja po celotnem EU-ju.

Drugo področje, ki ga želi komisija izboljšati s pobudo, so zapletena pravila za obsežna javna naročila. Komisija bo ustanovila službo za pomoč uporabnikom, ki bo lahko v zgodnji fazi odgovarjala na posebna vprašanja v povezavi s projekti z ocenjeno vrednostjo nad 250 milijonov evrov.

Zelo pomembni projekti
V primeru projektov, ki so za določeno članico zelo pomembni oziroma njihova skupna ocenjena vrednost presega 500 milijonov evrov, lahko pristojni organi komisijo zaprosijo, da preveri, ali je celoten načrt javnega naročanja skladen z zakonodajo EU-ja. S tem naj bi se bistveno zmanjšala negotovost in tveganje zamud ter pravnih izzivov.

Mehanizem je prostovoljen, mnenje komisije ni zavezujoče in informacije se bodo obravnavale v skladu s strogimi zahtevami glede zaupnosti, poudarjajo v komisiji.

Tretja ključna točka pobude je priporočilo članicam, naj ukrepajo za zagotovitev poslovnih spretnosti in tehničnega ter postopkovnega znanja, potrebnega za spoštovanje pravil, ter naj zagotovijo, da davkoplačevalci za svoj denar dobijo najboljše blago in storitve.

Inovacije v okviru javnega naročanja
Poleg tega komisija začenja ciljno usmerjeno posvetovanje, s katerim želi zbrati povratne informacije deležnikov o tem, kako spodbuditi inovacije v okviru javnega naročanja blaga in storitev. Posvetovanje bo trajalo do konca leta.

Zakonodaja EU-ja o javnem naročanju zahteva, da se za vsa javna naročila nad določenim pragom objavi povabilo k oddaji ponudb, pri čemer se upoštevajo načela preglednosti, enake obravnave in nediskriminacije.

Ta pravila je Unija leta 2014 poenostavila. Namesto k oddaji naročila zgolj na podlagi najboljše cene se organe spodbuja k vključevanju kvalitativnih meril, zahtevanju inovativnih, energijsko učinkovitih rešitev ali vztrajanju pri trajnostnih in socialno vključujočih pristopih.


Za javne storitve in proizvode se letno v EU-ju porabi 2.000 milijard evrov, kar predstavlja 14 odstotkov BDP-ja Unije. Foto: Reuters

Evropska unija


Več rezultatov iskanja