Slovenija

Premogovnik Velenje je lani znova posloval z izgubo

V letih 2016 in 2017 je premogovnik posloval z dobičkom
La. Da.|13.10.2019 ob 17:54
Velenje - MMC RTV SLO, STA

Leto 2018 je bilo v Premogovniku Velenje z vidika proizvodnje eno najzahtevnejših v zadnjem obdobju, je v poslovnem poročilu za lansko leto, objavljenem na spletnih straneh Ajpesa, zapisal generalni direktor premogovnika Ludvik Golob. Goloba bo sicer na mestu generalnega direktorja rudnika 21. oktobra nasledil Marko Mavec.

V premogovniku so imeli lani številne težave pri pripravi novih odkopnih polj. Zato načrt proizvodnje, ki je znašal 3,6 milijona ton premoga, ni bil dosežen. Ustvarili so 469.652 ton primanjkljaja. Nekoliko boljši rezultat je bil pri doseganju proizvodnje v energiji, kar je predvsem posledica višje kalorične vrednosti premoga, kot je bila predvidena.

Velenjski rudnik se bo najverjetneje zaprl pred planiranim letom 2054

Kalorična vrednost je ob koncu leta namesto načrtovanih 10,59 gigadžula na tono znašala 11,69 gigadžula na tono. Na podlagi tega so dosegli 37.596 tetradžulov energije, kar je še vedno 1.433 tetradžulov manj, kot so načrtovali. Negativen rezultat so imeli tudi pri pripravi novih odkopnih polj, namesto načrtovanih 7.086 metrov so skupaj s pretesarbami in sanacijami izdelali le 5.408 metrov jamskih prog.

Velenjski premogovnik je lani za naložbe namenil 17,4 milijona evrov, kar je 8,5 odstotka manj kot leto prej. Aprila 2018 pa je potekala nekajurna opozorilna stavka, ki so jo organizirali v sindikatu SDRES. Za zaposlene v jami so na podlagi dogovora s socialnimi partnerji uvedli efektivni delovni čas, potekala so pogajanja in usklajevanje za novo podjetniško in panožno kolektivno pogodbo, ki so jo ob koncu leta tudi podpisali.

Premogovnik Velenje se skladno z načrtom finančnega in poslovnega prestrukturiranja že vse od leta 2014 osredotoča na osnovni proces pridobivanja premoga, zato sta se lani začeli reorganizacija družbe in sistemizacija delovnih mest. Tudi v prihodnje bodo nadaljevali dezinvestiranje in odprodajo poslovno nepotrebnega premoženja. Kljub časom, ki premogovništvu niso najbolj naklonjeni, še vedno zaposlujejo nove kadre, ki so nujni v procesu pridobivanja premoga.

Tako so lani v celotni skupini Premogovnik Velenje zaposlili 116 novih sodelavcev, od tega 37 v matični družbi. Trend zaposlovanja oz. nadomeščanja upokojenih sodelavcev bodo nadaljevali tudi v prihodnje, saj za zagotavljanje stabilne proizvodnje premoga potrebujejo strokovne in usposobljene sodelavce.


Slovenija


Več rezultatov iskanja