Gospodarstvo

Vinag na dražbi prodan za 1,96 milijona evrov

Kupec družba Zag 2008
Sa. J.|06.10.2017 ob 12:03
Ljubljana - MMC RTV SLO, STA
Javna drazba Vinaga je potekala v sejni sobi na sedežu upravitelja Simona Prelogarja. Foto: BoBo

Poslovno celoto družbe Vinag v stečaju je na dražbi v Ljubljani kupila družba Zag 2008 za 1,96 milijona evrov, dražbe se je ob zastopnici Zag 2008 udeležil tudi Američan slovenskih korenin James Lukezic, ki bi lahko bil dejanski kupec in družba Šampionka z direktorjem Sebastjanom Vežnaverjem.

Družba Zag 2008, katere lastnica je po podatkih Ajpesa prek družbe Apres uradno Mojca Perhavc iz Ljubljane, je kupila poslovno celoto, ki jo sestavljajo stara klet v središču Maribora, nova klet v Košakih, 55 hektarjev vinogradov v Košakih, Jarenini in Svečini, oprema ter blagovne znamke. Vinogradi stojijo na zemljiščih, ki jih Vinag najema od sklada kmetijskih zemljišč in gozdov, od lani pa so v najemu Ptujske kleti.

Izklicna cena na dražbi z zviševanjem cene je bila postavljena pri 1,8 milijona evrov, zviševala pa se je po koraku 20.000 evrov. Vežnaver je dražil do 1,94 milijona evrov, najvišjo ceno pa je postavila družba Zag 2008, ki jo je zastopala odvetnica Katja Peček.

Lukezic, ki je na dražbo prišel skupaj s Pečkovo, izjav ni želel dajati. Ali je dejanski kupec, uradno ni znano, stečajni upravitelj Simon Prelogar pa je po dražbi novinarjem dejal, da bi - glede na to, da se je Lukezic omenjal kot potencialni kupec in se dražbe udeležil -, lahko bil on.

Upravitelj z doseženo ceno zadovoljen
Stečajni upravitelj je z doseženo ceno zadovoljen. "Glede na razmere in trajanje oz. potek postopka sem zelo zadovoljen. Pred pol leta sem imel najugodnejšo ponudbo za 1,4 milijona evrov, sedaj pa je bilo prodano za 1,96 milijona evrov. Tudi vsi ločitveni in drugi upniki so se strinjali, ni bilo nobene pritožbe, in mislim, da bodo vsi zadovoljni," je povedal Prelogar.

Kupec mora kupnino poravnati v dveh mesecih. Večino izkupička bodo dobili ločitveni upniki - avstrijska banka Raiffeisen, Družba za upravljanje terjatev bank in država - del pa bo šel v splošno stečajno maso, iz katere bodo poplačali stroške, ki so nastali med prisilno poravnavo, in prednostne upnike, je povedal upravitelj.

Na prvi dražbi je bila sicer izklicna cena 4,2 milijona evrov, nato je upravitelj zbiral nezavezujoče ponudbe in prejel eno za 1,45 milijona evrov. Zaradi te je predlagal novo dražbo z izklicno ceno po omenjeni vrednosti, a je po pritožbah upnikov sklical dražbo z izklicno ceno 2,97 milijona evrov. Na tej dražiteljev ni bilo, zato se je Prelogar odločil iz celote izločiti staro klet. Nato pa je vložil nov predlog za dražbo celotnega premoženja, saj naj bi se pojavil potencialni vlagatelj, ki bi bil pripravljen odšteti 1,8 milijona evrov.

Stečaj Vinaga še ne bo končan. Po Prelogarjevih besedah je odprta še pravda z Novo KBM, ki je na vrhovnem sodišču, ter pravde za več zemljišč z Republiko Slovenijo in Mestno občino Maribor, glede katerih se dogovarjajo za zunajsodno poravnavo. Ko bodo te zadeve rešene, bo jasno, koliko zemljišč in nepremičnin ima Vinag še v lasti, in sledila bo še prodaja tega premoženja, je pojasnil Prelogar.


Gospodarstvo


Več rezultatov iskanja