Drugo

Mariborska kultura še vedno v negotovosti

Mariborska občina in ministrstvo za kulturo naj skupaj preučita možnosti
N. Ar.|23.02.2015 ob 21:08
Maribor - MMC RTV SLO
Mariborska mestna občina še vedno išče rešitve za sestavo svojega proračuna za naslednji dve leti. Mariborski župan Andrej Fištravec je konec lanskega leta dejal, da glede na načrtovane prihodke v letih 2015 in 2016 kaže na to, da lahko iz proračuna izpadejo vsi programi, med drugim s področja kulture. Na seji je predlagal rešitev v obliki dodatnih sredstev ministrstva za kulturo za programe, ki presegajo občinske okvire, a članica odbora Janja Sluga meni, da je predlog nerealen, saj je rebelans državnega proračuna že opravljen. Foto: BoBo

Odbor DZ-ja za kulturo je na današnji seji izrazil zaskrbljenost nad negotovim položajem mariborske kulture in pozval ministrstvo za kulturo ter občino, naj skupaj preučita možnosti za rešitev financiranja te dejavnosti.

V Nacionalnem svetu za kulturo so izrazili zaskrbljenost zaradi odločitve mariborske mestne občine, da iz proračuna za letos umakne financiranje večine kulturnih programov v mestu. Mariborska mestna občina še vedno išče rešitve za sestavo svojega proračuna za naslednji dve leti. Župan Andrej Fištravec je članom odbora pojasnil, da je glavna težava pri financiranju kulturnih programov razkorak med zakonsko predpisanimi programi, ki jih je občina obvezana izvajati, in denarjem, ki ga za to dobi od države. Ker je tega denarja premalo, v primeru Maribora za od 22 do 25 milijonov evrov, zmanjka sredstev za preostale programe, je povedal.

Župan predlaga dodatna sredstva za programe, ki presegajo občinske okvirje
Zato so na občini predlagali uveljavitev 67. člena zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo. Ta ministrstvu za kulturo omogoča, da nameni dodatna sredstva kulturnim programom, ki presegajo meje občine. Takšni so po navedbah Fištravca programi Lutkovnega gledališča Maribor, Festival Maribor, Festival Lent, Kulturni dnevnik, Mednarodni festival računalniške umetnosti (MFRU), Slovenski dnevi knjige in dejavnosti Sinagoge Maribor, za katere bi lahko na ta način po izračunih občine pridobili skupno okoli 880.000 evrov.

Predsednik odbora DZ-ja za kulturo Dragan Matić (SMC) je pojasnil, da sami ne morejo odločati o tem. Članica odbora Janja Sluga (SMC) je dodala, da je rebalans državnega proračuna že nared, zato je pričakovanje dodatnih sredstev po njenih ocenah nerealno.

Občina in ministrstvo za kulturo naj bi preučila možnosti
Na koncu triurne razprave je odbor sprejel sklep, v katerem je pozval občino in ministrstvo za kulturo, naj do 20. marca skupaj preučita možnosti za rešitev nastalega položaja mariborske kulture. Obenem je odbor pozval mariborsko občino, naj čim prej sprejme lokalni program za kulturo. Po besedah podžupanje Jelke Černivec je ta že pripravljen in bo v četrtek o njem odločal mestni svet.

Kulturni zavodi želijo sredstva vsaj v znesku tistih iz leta 2013
Direktorji javnih kulturnih zavodov v Mariboru so sejo izkoristili za skupen poziv mariborski občini k takojšnji vzpostavitvi dialoga in ohranitvi občinskih proračunskih sredstev na ravni realizacije v letu 2013. Temu so se pridružili tudi nekateri člani odbora DZ-ja. "V mestu najdite skupni jezik in ko boste to storili, bomo tudi mi lažje pomagali," je dejal Bojan Podkrajšek (SDS), ki meni, da se bo treba "kakšnemu delu kulture" tudi odpovedati.

Pravočasna objava javnih razpisov in financiranje po dvanajstinah
Predstavniki mariborskih nevladnih organizacij in posameznikov v kulturi so po drugi strani pozvali odbor, naj na eni izmed naslednjih sej obravnava možnost spremembe zakonodaje o načinu financiranja nevladnih organizacij in posameznikov v kulturi. Želijo, da bi zakonodaja lokalne skupnosti obvezovala k pravočasni objavi javnih razpisov ali vsaj financiranju teh po dvanajstinah. Po besedah Matića bodo predlog preučili, a je veliko odvisno tudi od samih občin.


Nacionalni svet za kulturo (na fotografiji predsednik NSK-ja Metod Pevec) je odboru DZ-ja predlagal obravnavanje splošne problematike glede financiranja kulturnih programov na občinskih ravneh. Opozorili naj bi tudi na nesprejemljivost enostranskih političnih odločitev, s katerimi se po navajanju sveta "dejansko ukinjajo pomembni segmenti javnega sektorja". Foto: BoBo

Drugo


Več rezultatov iskanja