Drugo

Mariborska občina in knjižnica enotni, da ta ostane na Rotovškem trgu

Novo gradbeno dovoljenje pričakujejo do konca poletja 2019
M. K.|21.01.2019 ob 17:43
Maribor - MMC RTV SLO, STA

Arsenovič, ki je že ob nastopu mandata rešitev prostorske problematike Mariborske knjižnice uvrstil med svoje prioritetne naloge, je sklical vse deležnike in ključne akterje za razrešitev desetletne sage ene najpomembnejših kulturnih institucij v mestu. Vsi predstavniki knjižnice (sestanka so se udeležili direktorica knjižnice Dragica Turjak, predsednica sveta knjižnice Majda Potrata in njen namestnik Semir Ati) so se strinjali, da je obstoječi projekt potreben nove analize in ovrednotenja. Prihodnji mesec bodo zato z Atelier arhitekti znova prevetrili projekt, pri čemer bo najverjetneje ključna poteza ta, da ga bodo optimizirali z izključitvijo predvidene druge etaže kleti pod Rotovškim trgom.

Vodstvo knjižnice bo posodobilo vsebinska izhodišča in na novo postavilo prioritetne zahteve, saj so se v desetih letih spremenili tudi trendi in potrebe znotraj knjižničarske stroke. Ob arhitekturni zasnovi pa bodo na občini razmišljali celostno, saj je, kot poudarjajo, lokacija pogojena tudi z načrtovano gradnjo garažne hiše pod Glavnim trgom, ki bi omogočala neposreden dostop do knjižnice.

Cilj je čim hitrejša in kakovostna prenova knjižnice
Poleg lastnih virov bo mariborska občina za realizacijo iskala tudi finančne vire na državni in evropski ravni. Pri tem bo skupen cilj vseh čim hitrejša in kakovostna prenova knjižnice, ki je za Maribor izjemnega pomena. Predtem bodo morali znova pridobiti gradbeno dovoljenje, saj je zdajšnje neveljavno, novega pa pričakujejo do konca poletja 2019.

Na mariborski občini so v povezavi s tem pojasnili, da je bila v skladu z izdelano projektno dokumentacijo v preteklosti predvidena ureditev Rotovškega trga in obnova Mariborske knjižnice v dveh fazah. Prva faza je zajemala podgradnjo dvoetažne konstrukcije, druga pa obnovo knjižnice in trga. Gradbeno dovoljenje za prvo fazo je poteklo lani, zato kljub veljavnosti gradbenega dovoljenja za drugo fazo te ne morejo začeti.

Na občini so prav tako napovedali, da se bo podžupan Gregor Reichenberg, ki je v mestu odgovoren za področji arhitekture in urbanizma, naslednji mesec sešel z Atelier arhitekti. Po tem sestanku bo lažje začrtan tudi časovni načrt projekta.

Prejšnje občinsko vodstvo je želelo knjižnico preseliti drugam, nazadnje v nedokončan stanovanjsko-poslovni kompleks Centrum na Trgu Leona Štuklja, saj je bilo prepričano, da bo takšna rešitev cenejša od obnove knjižničnih prostorov na Rotovškem trgu.

Ker dogovora tudi v prejšnjem mandatu niso sklenili, knjižnica še vedno životari v pretesnih in dotrajanih prostorih. Kot že dolgo opozarja direktorica Dragica Turjak, se stanje "iz tedna v teden slabša, okvare instalacij so vse pogostejše. Pogoji za delo so neznosni, za uporabnike pa prav tako."


Drugo


Več rezultatov iskanja