Drugo

Sviz se zavzema za vzpostavitev specialistične ambulante za kulturnike

Pobudo za ustanovitev ambulante je dal član Sviza Boris Mihalj
N. Š.|14.10.2019 ob 16:48
Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Uvedba specialistične zdravstvene ambulante po njihovem mnenju sicer predstavlja precejšen sistemski in organizacijski zalogaj, vendar mislijo, da je ustanovitev le-te za zaposlene v kulturi nujno potrebna. Zato so izrazili razočaranje ob "izgubljanju dragocenega časa", ministra pa pozvali, naj "ob jasno danih zavezah" nadaljuje dejavnosti za čimprejšnjo ureditev problematike.

Dokumentacijo posredovali pristojnim ministrstvom v dopolnitve in odločanje
Dokumentacijo so, kot pravijo na ministrstvu, posredovali pristojnim ministrstvom v dopolnitve in odločanje. Sporočili so, da so aktivno pristopili k temu ter pripravili vso potrebno dokumentacijo in jo posredovali pristojnim ministrstvom v dopolnitve in odločanje. Kot so zapisali, so 11. avgusta ministrstvoma za delo in za zdravje, ki jih tematika zadeva, pripravili osnutek predlaganih ukrepov za uresničitev pobude na podlagi sklepov julijskega sestanka skupine za obravnavo predlogov ukrepov za izboljšanje zdravstvene oskrbe zaposlenih in samozaposlenih v kulturi.

"Do zdaj se je odzvalo ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v kratkem pa pričakujemo tudi odgovor ministrstva za zdravje, za katerega verjamemo, da bo pozitiven," so še zapisali.

Ministrstvo za kulturo je s problematiko zdravstvenega varstva kulturnikov in omenjeno pobudo seznanjeno že dlje časa, v zadnjem času pa je "pri njenem uresničevanju prišlo do pasivizacije in neodzivanja", zato so pri Svizu spomnili na doslej izvedene dejavnosti in obljube ministrstva glede ustanovitve zdravstvene ambulante.

Zbor sindikalnih zaupnic in zaupnikov je pobudo podprl aprila
Pobudo za ustanovitev specialistične zdravstvene ambulante za preprečevanje, ugotavljanje in zdravljenje poklicnih bolezni na delovnih področjih kulture je dal član Sviza Boris Mihalj, zbor sindikalnih zaupnic in zaupnikov jo je podprl aprila.

"Zaposleni v dejavnosti kulture se namreč na svojih delovnih mestih, zelo različnih in zahtevnih, srečujejo z izrazitimi in specifičnimi zdravstvenimi tveganji, zato bi bilo nujno urediti in okrepiti področje njihovega zdravstvenega varstva," so zapisali v sindikatu.

Pobudo so ministru in njegovim sodelavcem predstavili na prvem srečanju 7. maja letos, ga pozvali k njeni čimprejšnji izvedbi ob sodelovanju vseh zainteresiranih in pristojnih ter mu glede na takratni dogovor posredovali tudi vso dokumentacijo.

Mihalj je nato 16. maja na seji komisije državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport predstavil posebnosti zdravstvenih težav zaposlenih v kulturi ter idejo vzpostavitve ustrezne ambulante. DS je k tej pobudi podal pozitivno mnenje, prav tako pa je v poznejših tednih tudi ministrstvo pobudo natančneje proučilo in Mihalja pozvalo k dodatnim utemeljitvam predlogov in opisu možnih ukrepov.

"Zadnje dni avgusta je tako z vaše strani prejel dopis z osnutkom delovnega dokumenta s pozivom, naj do 2. septembra pripravi svoje dopolnitve in predloge k predlaganim ukrepom za izboljšanje zdravstvene oskrbe zaposlenih in samozaposlenih na področju kulture. Kolega Boris Mihalj se je potrudil in se v roku odzval z ustreznimi pripombami, vendar nato niti do danes še ni prejel nikakršnega odziva z vaše strani," so zapisali v Svizu.


Drugo


Več rezultatov iskanja