Slovenija

Na igrišču celjskega vrtca zamenjali prst, ta zdaj ni več onesnažena

Občina bo zamenjala zemljino še na ostalih desetih vrtčevskih igriščih
T. K. B.|06.12.2017 ob 14:22
Celje - MMC RTV SLO, STA
Onesnaženo zemljino so odpeljali na začasno deponijo stare Cinkarne. Foto: BoBo

Zemljina na igrišču celjskega vrtca na Hudinji ni več onesnažena z različnimi strupenimi kovinami, saj je celjska občina onesnaženo zemljino zamenjala z novo, ki jo je pripeljala iz Šmartnega v Rožni dolini.

Predstojnica centra za pedologijo in varstvo okolja na biotehniški fakulteti v Ljubljani Helene Grčman je pojasnila, da je bila zemljina onesnažena s kadmijem in cinkom. Pred sanacijo zemljine so maja opravili monitoring in ugotovili, da so bile v zemljini povišane tudi vrednosti svinca, arzena in bakra. Postopek sanacije zemljine je stekel julija, med sanacijo pa so onesnaženo zemljino odpeljali na začasno deponijo stare Cinkarne.

"Po sanaciji smo septembra opravili kontrolni monitoring, pri katerem smo odvzeli šest vzorcev nove zemljine. Monitoring je pokazal, da tla ustrezajo vsem kriterijem, ki jih predpisuje uredba o mejnih opozorilnih in kritičnih emisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh," je dejala Grčmanova. Poleg tega ocenjuje, da bo treba v prihodnosti opraviti sanacijo degradiranih območij v celjski kotlini, urediti deponijo za varno odlaganje onesnaženih zemljin, na državni ravni urediti sistem pametnega gospodarjenja z zemljinami, ki nastajajo ob gradbenih delih, pripraviti smernice za ravnanje z rodovitnim delom tal in pripraviti novo uredbo o standardih kakovosti tal.

Celjska občina bo sicer postopoma zamenjala zemljino na vseh igriščih celjskih javnih vrtcev razen na igrišču Vrtca Tončke Čečeve na Ljubečni, kjer so izmerjene vrednosti analiziranih težkih kovin pod mejnimi vrednostmi in na igrišču vrtca Anice Černejeve na Polulah, ki je urejen na umetni masi.

Kritične vrednosti kadmija, svinca, cinka, tudi arzena
Za zamenjavo zemljine se je občina odločila na podlagi končnega poročila kontrolnega monitoringa stanja tal na igriščih celjskih vrtcev, ki ga je prejela v začetku oktobra in iz katerega izhaja, da so z izjemo omenjenih igrišč na vseh ostalih presežene opozorilne ali kritične vrednostni kadmija, svinca in cinka. Na nekaterih igriščih je presežena tudi kritična vrednost arzena. Prednost pri sanaciji bosta imela Vrtec Tončke Čečeve v Gaberjih in enota Sonce Vrtca Anice Černejeve ob Kajuhovi ulici. Za sanacijo vrtčevskih igrišč je v rebalansu letošnjega proračuna že namenjenih 450.000 evrov, v predlogu proračuna za leto 2018 pa 300.000 evrov.

Za vrtec v Gaberjih je občina že začela pripravljati projektno dokumentacijo. Ker je zgradba vrtca pod spomeniškim varstvom, so od Zavoda za kulturno dediščino Slovenije pridobili kulturnovarstvene pogoje. Te bo treba pridobiti tudi za sanacijo igrišča v enoti Sonce, saj je tudi tam vrtčevska zgradba pod spomeniškim varstvom.

Po sanaciji igrišča v enotah Gaberje in Sonce bo celjska občina zamenjala zemljino še na ostalih desetih vrtčevskih igriščih.


Slovenija


Več rezultatov iskanja