Okolje

Kmetom na voljo 12 milijonov evrov ugodnih posojil

Razpisi so že nekaj časa odprti
Al. Ma.|04.11.2016 ob 16:56
Ljubljana - MMC RTV SLO, STA
Fotografija je simbolična. Foto: BoBo

Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil tri razpise, ki kmetom namenjajo skupno 12 milijonov evrov ugodnih posojil.

Gre za razpis za začetne investicije na področju kmetijstva in gozdarstva, za predfinanciranje projektov kmetijskih gospodarstev z že odobrenimi evropskimi sredstvi in za reprogramiranje posojil v prirejo mleka.

Direktor sklada Velislav Žvipelj je na medijski konferenci pojasnil, da so razpisi sicer odprti že nekaj časa, a se je nanje še vedno mogoče prijaviti.

Primarna kmetijska pridelava
Razpis za dodeljevanje investicijskih posojil kmetijskim in gozdarskim projektom s skupno dvema milijonoma razpoložljivih sredstev je namenjen spodbujanju začetnih projektov na področju primarne kmetijske pridelave, vključno z namakalnimi sistemi, projektov kmetijske predelave in trženja ter spodbujanju gozdarskih projektov.

Kot je pojasnila projektna vodja v sektorju za izvajanje spodbud Tjaša Kariš, lahko vlagatelj pridobi posojilo v vrednosti do 100 odstotkov upravičene vrednosti projekta, vendar največ 500.000 evrov in ne manj kot 5.000 evrov. Kmetijska gospodarstva na območju občin Pesnica in Šentilj, ki jih je konec avgusta prizadelo neurje s točo, so upravičena do še posebej ugodnih posojilnih pogojev in do največ dveletnega moratorija na odplačevanje glavnice. Razpis je odprt do porabe razpoložljivih sredstev oziroma najdlje do 15. decembra.

Žvipelj je kot eno glavnih prednosti tega svežnja posojil izpostavil možnost njihove uporabe za nakupe kmetijskih in gozdnih zemljišč. "To je kategorija, ki ni bila izpogajana ob vstopu Slovenije v EU, zato je s sredstvi, ki vsebujejo državno pomoč, ne smemo podpirati. Zato smo vpeljali tudi posojila brez državne pomoči, ki pa so še vedno bistveno cenejša od komercialnih," je pojasnil.

Premostitveno financiranje
Razpis za predfinanciranje projektov kmetijskih gospodarstev z že odobrenimi evropskimi sredstvi je po besedah Butove namenjen premostitvenemu financiranju. Nekatera kmetijska gospodarstva imajo evropska sredstva namreč že odobrena, a jih še niso prejela.

Kmetija lahko zaprosi za posojilo v znesku do 80 odstotkov pogodbene vrednosti odobrenih evropskih sredstev, vendar največ 100.000 evrov in ne manj kot 5.000 evrov. Javni razpis je odprt do porabe razpoložljivih sredstev oziroma najdlje do 31. januarja prihodnje leto.

Prireja mleka
Tretji razpis sledi opažanjem sklada, da kmetje po močnem padcu odkupne cene mleka potrebujejo pomoč. Kot je poudaril Žvipelj, sklad na odkupne cene pač nima vpliva, lahko pa omili finančne obveznosti kmetov. Poenostavljeno povedano gre po Žvipljevih besedah za to, da kmetje dražja komercialna posojila zamenjajo s skladovimi, ki so "tradicionalno najcenejša".

Žvipelj je še pojasnil, da je investicijska sredstva mogoče kombinirati tudi z nepovratnimi. Ali bodo razpisana sredstva dovolj, bo po njegovih besedah pokazal čas, vse potencialne upravičence pa je pozval, naj se obrnejo na sklad, kjer jim bodo lahko individualno pomagali pri prijavi.


Okolje


Več rezultatov iskanja