Okolje

Marinček: "Predlog Magne pomeni norčevanje iz okoljevarstvenih postopkov"

Zavezujoče ali nezavezujoče okoljevarstvene zahteve?
G. K.|06.09.2017 ob 08:33
Ljubljana/Hoče - MMC RTV SLO, STA
Po mnenju Gorazda Marinčka iz Slovenskega E-foruma gre pri Magninem predlogu za "norčevanje". Foto: BoBo

Slovenski E-forum je od Magne Steyr prejel odgovor na zahteve glede dopolnitve okoljevarstvenega dovoljenja, po kateri bi se odrekli pravici do pritožbe. Z odgovorom niso zadovoljni.

"Moj predlog je vsekakor zelo zavezujoč, zato je predlog Magne v celoti nesprejemljiv. Na neki način pomeni norčevanje iz okoljevarstvenih postopkov v domnevno suvereni Republiki Sloveniji," je v torek zvečer sporočil predsednik Slovenskega E-foruma Gorazd Marinček.

Marinček je predlagal, da bi okoljsko ministrstvo v okoljevarstveno dovoljenje za lakirnico Magne Steyr v Hočah vneslo nekatera določila, ki niso vključena v okoljevarstveno soglasje. Tako naj bi Magna omogočila neposredni digitalni monitoring vseh relevantnih okoljevarstvenih podatkov na svoji spletni strani, za prevoz bi morala v največji večji možni meri uporabljati železnico in zmanjšati rabo pitne vode iz javnega omrežja v tehnološke namene, postopno bi morala uvesti rabo meteornih voda, izdelati pa bi morala tudi požarnovarnostni načrt za primer požara skrajno velikih razmerij glede na razpoložljive količine gorljivih snovi, pri čemer bi morala predvideti povečano vplivno območje na podlagi najbolj črnogledega scenarija.

Magna pa v svojem predlogu protokola o zagotavljanju visokih standardov pri projektu lakirnice navaja, da protokol ni mišljen kot zavezujoč in da ne bi pomenil nikakršne pravne obveznosti, da ne bi kakor koli prejudiciral morebitne odločitve, ki jih objavljajo pristojni organi, in da ne bi prejudiciral izvajanja kakršne koli naložbe vlagatelja v Sloveniji. Protokol bi bil po Magninem predlogu zgolj povzetek razumevanja podpisnic glede uporabe in izvajanja okoljskih zakonov in predpisov za ta projekt.

Nezavezujoče ali zavezujoče okoljske zahteve?
Marinček opozarja tudi, da v Magninem predlogu med podpisniki ni predvideno ministrstvo za okolje in prostor, ki je pristojno za okoljevarstvene upravne akte. Vodja nevladne organizacije pravi, da pogajanja potekajo in da se mora do sopodpisa opredeliti še ministrstvo za okolje in prostor, da je treba umakniti omenjeni del protokola, ki govori o tem, da ni zavezujoč, ter da je treba vnesti tudi določilo, da je podlaga za dogovor zakon o ratifikaciji konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah.

Marinček je posredoval tudi posnetek elektronske pošte, ki jo je dobil domnevno od družbe Colliers International, ki Magni svetuje med drugim glede pridobivanja zemljišč. Gre za, kot pravi Marinček, "podkupovalni predlog", saj da je to podjetje Slovenskemu E-forumu ponudilo podporo "v finančnem smislu", da bi čim prej rešili trenutni položaj.

Sporočilo je podpisal T. Altmann, ki pa po pisanju torkovega Dela sploh ne obstaja, poslano pa je bilo z elektronskega naslova, registriranega na Gmailu. Delo navaja, da bi lahko bilo ime pošiljatelja sestavljeno iz imen dveh zaposlenih v avstrijski podružnici Colliers International: Tobiasa Dichtla in Isabelle Altmann. Marinček je zadevo po navedbah časopisa predal policiji.

Slovenski E-forum je tudi sporočil, da ima pri svojih prizadevanjih glede okoljskih vplivov načrtovanega obrata v Hočah podporo največje evropske zveze okoljskih organizacij civilne družbe, Evropskega okoljskega urada (EEB).


Moj predlog je vsekakor zelo zavezujoč, zato je predlog Magne v celoti nesprejemljiv. Na neki način pomeni norčevanje iz okoljevarstvenih postopkov v domnevno suvereni Republiki Sloveniji.

Gorazd Marinček


Magna v svojem predlogu protokola o zagotavljanju visokih standardov pri projektu lakirnice navaja, da protokol ni mišljen kot zavezujoč in ne bi pomenil nikakršne pravne obveznosti. Foto: EPA

Okolje


Več rezultatov iskanja