EU bo za prenovo ljubljanske kanalizacije prispeval skoraj 69 milijonov evrov

Finančno najobsežnejši okoljski kohezijski projekt

Evropska komisija bo sofinancirala projekt posodobitve vodovodnega omrežja v Ljubljani, Medvodah in Vodicah. Skupno je projekt vreden 135 milijonov evrov, Kohezijski sklad pa bo prispeval nekaj manj kot 69 milijonov evrov.

16. avgust 2017 ob 14:24
Ljubljana - MMC RTV SLO, STA
V okviru projekta je tudi načrtovana nadgraditev Centralne čistilne naprave Ljubljana. Foto: BoBo

Gre za projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja. 12 milijonov bo prispeval državni proračun, preostanek pa Mestna občina Ljubljana ter občini Medvode in Vodice.

V okviru projekta, katerega nosilec je ministrstvo za okolje in prostor, načrtujejo nadgraditev Centralne čistilne naprave (CČN) Ljubljana s terciarno stopnjo čiščenja (s 360.000 populacijskih enot na 555.000 populacijskih enot) ter ukinitev obstoječih, preobremenjenih čistilnih naprav na Brodu, v Pirničah, na Rakovi Jelši, v Vodicah in Polju.

Skoraj 22.000 prebivalcev bo na novo priključenih na javni sistem odvajanja in čiščenja odpadnih voda, v okviru obsežnih gradbenih del bo zgrajenih še 131 kilometrov sanitarnih kanalov, tri vakuumske postaje, 16 črpališč in zadrževalni bazen.

Posodobitev vodovodnega omrežja je finančno najobsežnejši okoljski projekt v izvajanju evropske kohezijske politike programskega obdobja 2014-2020.


G. C.

Lokalne novice


Začetek pripravljalnih del za rušenje Vile Virginia v Portorožu

Mariborski svetniki potrdili proračun, ki predvideva obnovo Ljudskega vrta

V Reziji novo kulturno središče z muzejem

Prevzemna ponudba Postojnske jame za Certo je uspela