Notranjska

EU bo za prenovo ljubljanske kanalizacije prispeval skoraj 69 milijonov evrov

Finančno najobsežnejši okoljski kohezijski projekt
G. C.|16.08.2017 ob 14:24
Ljubljana - MMC RTV SLO, STA
V okviru projekta je tudi načrtovana nadgraditev Centralne čistilne naprave Ljubljana. Foto: BoBo

Evropska komisija bo sofinancirala projekt posodobitve vodovodnega omrežja v Ljubljani, Medvodah in Vodicah. Skupno je projekt vreden 135 milijonov evrov, Kohezijski sklad pa bo prispeval nekaj manj kot 69 milijonov evrov.

Gre za projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja. 12 milijonov bo prispeval državni proračun, preostanek pa Mestna občina Ljubljana ter občini Medvode in Vodice.

V okviru projekta, katerega nosilec je ministrstvo za okolje in prostor, načrtujejo nadgraditev Centralne čistilne naprave (CČN) Ljubljana s terciarno stopnjo čiščenja (s 360.000 populacijskih enot na 555.000 populacijskih enot) ter ukinitev obstoječih, preobremenjenih čistilnih naprav na Brodu, v Pirničah, na Rakovi Jelši, v Vodicah in Polju.

Skoraj 22.000 prebivalcev bo na novo priključenih na javni sistem odvajanja in čiščenja odpadnih voda, v okviru obsežnih gradbenih del bo zgrajenih še 131 kilometrov sanitarnih kanalov, tri vakuumske postaje, 16 črpališč in zadrževalni bazen.

Posodobitev vodovodnega omrežja je finančno najobsežnejši okoljski projekt v izvajanju evropske kohezijske politike programskega obdobja 2014-2020.


Notranjska


Več rezultatov iskanja