Slovenija

Programski svet RTV SLO ni podprl predloga sprememb in dopolnitev statuta

Programsko-produkcijski načrt naj bi bil sprejet najpozneje do novembra
M. Z.|17.06.2019 ob 20:25
Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Generalni direktor Radiotelevizije Slovenija (RTV SLO) Igor Kadunc je tudi tokrat opozoril, da bo priprava PPN-ja za prihodnje leto finančno zelo zahtevna naloga. Spomnil je, da so maja na ministrstvo za kulturo poslali predlog za dvig RTV-prispevka za 7,84 odstotka oziroma za en evro, na 13,75 evra. Priložili so mu tudi obsežno utemeljitveno gradivo.

Opozoril je, da so na RTV SLO že izvedli racionalizacijo in jo bodo morali tudi v prihodnje. Ob tem je zanikal očitke zainteresirane javnosti, da je reorganizacija, ki se je je lotilo vodstvo zavoda, zašla v slepo ulico, iz katere ne najde izhoda. Dodal je, da je javna radiotelevizija sistem, ki ne prenese velikih sprememb čez noč.

Po Kadunčevih besedah argumenti za dvig RTV-prispevka zagotovo so, pri čemer je navedel tudi inflacijo in dvig plač v javnem sektorju. Svetniki pa so vodstvo RTV SLO znova pozvali, naj pripravi realni osnutek PPN-ja brez predvidevanj o dvigu RTV-prispevka. Del tega naj bi bilo tudi "realno dimenzioniranje" obsega televizijskih in radijskih programov.

V svetniški razpravi je bilo slišati tudi pričakovanja, da bo v prihodnje v programih več družbenorazvojnih tematik, kulturnega dogajanja v lokalnih okoljih, igranega programa, izobraževalnih ter otroških in mladinskih vsebin, tematik, ki so namenjene upokojencem, raziskovalnega novinarstva in tuje glasbe v neangleškem jeziku.

Vodstvo zavoda na čelu z generalnim direktorjem Igorjem Kaduncem bo čez poletje pripravilo osnutek PPN-ja in mu dodalo predlog finančnega načrta. Časovnica predvideva sprejetje dokumenta najpozneje do novembra.

Rdeča luč za predlog sprememb in dopolnitev statuta
Svetniki so imeli danes na mizi tudi predlog sprememb in dopolnitev statuta RTV SLO, ki ga je pripravilo vodstvo zavoda, sprejetje pa je v domeni nadzornega sveta zavoda. Kadunc je pojasnil, da predlog med drugim natančneje opredeljuje poslovno povezanost kandidatov za generalnega direktorja, k čemur je pozvala tudi Komisija za preprečevanje korupcije.

Statutarni predlog tudi znova uvaja mesto odgovornega urednika spletnega portala MMC, kar je naletelo na nasprotujoče si odzive. Po mnenju Vikija Twrdyja, ki v programskem svetu sicer zastopa zaposlene v informativni dejavnosti, se zavod s tem oddaljuje od strateškega cilja programsko-produkcijske integracije in "dobiva le še en vrtiček".

Kadunc je odvrnil, da zadeva nima nobene povezave z integracijo ali dezintegracijo, temveč gre za vprašanje zakonitosti ali nezakonitosti poslovanja zavoda. Spremembe, ki bi znova uvedle funkcijo odgovornega urednika MMC-ja, podpirajo tudi zaposleni v MMC-ju, saj je za posamezne programske sklope trenutno zadolženih 17 odgovornih urednikov s TV Slovenija in Radia Slovenija, kar ne omogoča usklajene uredniške politike in integracijo po njihovem prepričanju prej otežuje, kot pospešuje.

Predsednik nadzornega sveta RTV SLO Andrej Grah Whatmough pa je predlagal, da bi se morali najprej znotraj hiše poenotiti o tem, ali portal MMC potrebuje odgovornega urednika. Generalni direktor je odvrnil, da so v hiši, razen izjem, o tem že usklajeni, podporo spremembi je dala tudi komisija programskega sveta za MMC.

A programski svet po glasovanju ni dal soglasja k celotnemu predlogu sprememb in dopolnitev statuta. Za to bi namreč moralo glasovati najmanj 15 od 29 članov sveta, a je predlog podprlo le osem svetnikov, proti jih je bilo pet. Stališče programskega sveta je v tem primeru za nadzornike zavezujoče.


Slovenija


Več rezultatov iskanja