Slovenija

Vlada bo 136 milijonov za zdravstvene zavode "nabrala" s prerazporeditvami

Rebalans vendarle ne bo potreben, pravijo na ministrstvu
T. K. B.|04.10.2017 ob 19:27
Ljubljana - MMC RTV SLO, STA
Interventni zakon bo bolnišnicam v okviru sanacije še letos zagotovil 136 milijonov evrov oz. okoli 80 odstotkov nakopičenih izgub zavodov. Foto: Reuters

Finančno ministrstvo je ugotovilo, da zaradi finančne sanacije zdravstvenih zavodov kljub vsemu rebalans ne bo potreben, saj bodo sredstva dobili s prerazporeditvami v okviru zakona o izvrševanju proračunov za letošnje in prihodnje leto.

Iz vladnega urada za komuniciranje so tako sporočili, da bo vlada v četrtek predvidoma obravnavala predlog dopolnitev zakona o izvrševanju proračunov za leti 2017 in 2018. "V skladu z njim bo vlada za pokrivanje presežkov odhodkov nad prihodki v javnih zdravstvenih zavodih, kar podrobneje ureja že sprejeti interventni zakon, zagotovila s prerazporeditvijo pravic porabe v sprejetem proračunu za letošnje leto," so zapisali.

Ministrica za finance Mateja Vraničar Erman je sicer še v začetku septembra ocenjevala, da bo zaradi interventnega zakona, s katerim vlada javnim zdravstvenim zavodom pošilja 136 milijonov evrov, potreben rebalans državnega proračuna, a so se zdaj načrti spremenili: "Upoštevajoč novo oceno prihodkov in odhodkov za posamezne namene in učinke začasnega zadržanja prevzemanja novih obveznosti vlada ocenjuje, da rebalans ne bo potreben. Cilji fiskalne politike oz. pot do srednjeročne uravnoteženosti javnih financ ostaja nespremenjena."

Zakon o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov je vlada potrdila v začetku septembra, nato pa je imelo finančno ministrstvo 45 dni časa, da s prerazporeditvami porabe poskrbi za ponovno uskladitev državnega proračuna, ali pa DZ-ju predlaga rebalans - na koncu se je odločilo za prerazporeditve. Interventni zakon so poslanci potrdili 19. septembra, veljati pa je začel v soboto.

Sanacija bolnišnic je potrebna zato, ker so imele konec lanskega leta skupaj nakopičenih 170 milijonov evrov izgube, ob letošnji tekoči izgubi pa so se znašle v hudih likvidnostnih težavah. Zaradi neplačanih računov imajo težave z dobavitelji, nekatere imajo težave tudi pri izplačevanju plač zaposlenim. Več bolnišnic se je zateklo k državni zakladnici, od katere prejemajo premostitvena posojila.


Slovenija


Več rezultatov iskanja