Civilna iniciativa antifašistične koalicije Slovenije je v luči predvolilnih razmer razpravljala na temo prihajajočih parlamentarnih volitev 2018.

Vladi in parlamentu kot zakonodajalcema PREDLAGAMO, da po hitrem postopku sprejmeta zakon, ki bi prepovedal delovanje političnih strank in njihovega sodelovanja na vseh volitvah v RS, ki pod krinko sprave podpirajo klero fašistično propagando in nacifašistično ideologijo ter zagovarjajo rehabilitacijo sramotne zločinske kolaboracije z okupatorjem pod pokroviteljstvom klera znotraj RKC v Sloveniji.

Ob pravkaršnjem državnem kulturnem prazniku in zaradi intenzivne lažne sovražne propagande današnjih strankarskih medijev iz obdobja med drugo svetovno vojno in po njej, je skrajni čas, da Republika Slovenija kot zmagovalka v drugi svetovni vojni, zakonsko zajezi fašistično propagando in nacifašistične ideologijo, ki se nevarno dviguje v RS in vseh drugih državah EU.

SFSN

Predsedstvo CIAFKS

V Ljubljani, 9.2.2018
9. februar 2018 | RTV Kategorija: Politika | Zaznamki: predvolilno dogajanje | Komentarji (3)
Civilna iniciativa antifašistične koalicije Slovenije na podlagi opozorila ogorčene skupine državljanov, poziva k bojkotiranju storitev Pošte Slovenije.

Nedavno je Pošta Slovenije dvignila nerazumno ceno predvsem v plačilnem prometu, ki pomenijo dobesedno ropanje državljanov, ki že tako ali tako vse težje plačujejo svoje obveznosti. Nekaj podobnega so si privoščili sredi 90 let prejšnjega stoletja, ko so čez noč podražili ceno provizij poštnih nakaznic.

https://www.posta.si/ceniki

Poleg tega so spremenili nabor svojih storitev, ki ne zasleduje več osnovnega poslanstva pošte, poštne uslužbence pa so spremenili v slabo plačane trgovce ter jih postavili v izkoriščevalski položaj prekarnih delavcev.

V svoji predstavitvi sicer zapišejo:
"Smo uspešna gospodarska družba v 100-odstotni lasti Republike Slovenije s 5.500 zaposlenimi ter tako pomemben akter v slovenski družbi. Smo eden od vodilnih partnerjev gospodarstva, izvajamo univerzalno poštno storitev in zakonsko določeno dostopnost oziroma pokritost poštnega omrežja. Ključno vlogo imamo tudi pri oblikovanju zakonskih podlag za zagotavljanje enakopravnih pogojev poslovanja in pri uveljavljanju najvišjih standardov kakovosti poštnega omrežja ter na trgu univerzalnih poštnih, logističnih in ostalih storitev.

Skladno s sprejeto strategijo si za prihodnje obdobje postavljamo ambiciozne, a hkrati konkretne in uresničljive cilje. Ključni poudarek je v novih storitvah in v nadgradnji obstoječih storitev – dostavi paketov in direktne poste, jutranji dostavi časopisov, logistiki oskrbovalnih verig ter i-storitvah za posameznike, podjetja ter državo.

Smo na pomembnem delu poti, ko se iz ponudnika klasičnih poštnih storitev preoblikujemo v modernega, razvojno usmerjenega poštno-logističnega operaterja in ponudnika elektronskih storitev."


Pošta Slovenije v 100-odstotni lasti REPUBLIKE SLOVENIJE, ki jo tvorijo njeni državljani, ljudi preprosto ne sme in ne more ignorirati.

SFSN

Predsedstvo CIAFKS

V Ljubljani, 28.1.2018
28. januar 2018 | Kategorije: Politika | Zaznamki: nerazumen, dvig, cen, storitev | Komentarji (6)
Civilna iniciativa antifašistične koalicije Slovenije se odziva z veliko zaskrbljenostjo na informacije Borisa Šuligoja v RUBRKI GOSPODARSTVO – SLOVENIJA, v prispevku časopisa DELO, dne 20.1.2018 z naslovom Madžari prihajajo v Luko in Slovenske železnice ter glede na sestanek na Vladi RS dne 22.1.2018.

Kakšne bodo posledice madžarskega 200 mil EUR »težkega« kredita za izgradnjo drugega tira in podeljene koncesije Madžarom za pomol v Luki Koper ? Izid bo takšen, da bodo 75 let po 2. Svetovni vojni in 25 let po Vojni za samostojno Slovenijo tako Madžari in Nemci prišli do Luke Koper in Slovenskih železnic?

Madžarska vlada bo tako s pomočjo mednarodnega kapitala pridobila možnost legalne konkurence slovenskemu delu Luke Koper, ki bo postal sčasoma »nekonkurenčen« konkurent temu novemu logistu na slovenski obali!

Tako bodo poraženci 2. Svetovne vojni dobili od zmagovalcev v dar izhod na južno – toplo morje! Slovenija, pa si bo z oddajo koncesije v delu Luke Koper kot mednarodno pravna naslednica Jugoslavije - države zmagovalke v 2. Svetovni vojni za 200 milijonov EUR-ov kredita po 3,5% obrestni meri zapravila svojo edino luko, s »konkurenčnimi prevozniki iz Madžarske, Nemčije in Avstrije« pa še Slovenske železnice. V slovenskih bankah pa tuji bančniki obračajo za 0% obresti skoraj 20 milijard EUR-ov gotovine slovenskih varčevalcev - kje je tu logika? Luka Koper pa je leta 2017 ustvarila 45 milijonov EUR dobička!

Popolnoma drugače je pred 100 leti ravnala Masarykova vlada, ki je kot vlada novoustanovljene Češkoslovaške države in države na strani sil Antante po 1. Svetovni vojni kot odškodnino od poražene Nemčije dobila 99 - letno koncesijo v pristanišču na 3 pomolih Luke Hamburg v Nemčiji. Ker je bila Versajska mirovna pogodba sicer sklenjena leta 1919 ratificirana šele leta 1929 teče od takrat 99 - letni rok brezplačne koncesije za uporabo treh pomolov v luki Hamburg. Ta rok se bo iztekel leta 2028, vendar ga je po Versajski pogodbi možno pod istimi pogoji podaljšati, za kar so se Nemčija, Češka in Slovaška načeloma že dogovorile. Državi zmagovalki v 1. Svetovni vojni torej še vedno uživata sadove svoje davne zmage! (Vir: glej Internet, WIKIPEDIA, Moldauhafen)

Zadaj za igro v zvezi z Luko Koper in drugim tirom je interes tujega mednarodnega kapitala, da podobno kot so poceni »kupili« (»privatizirali«) Aerodrom Jožeta Pučnika, ne verjamemo, če bi se Pučnik strinjal s tem, ki je v letu 2017 ustvaril več deset milijonov EUR velik dobiček in NKBM, ki zdaj tudi ustvarja dobiček lahko po tej logiki poceni »kupijo« (»privatizirajo«) še NLB, Slovenske železnice, Telekom, DARS, ELES ....

Samo še ti dobičkonosni infrastrukturni državni objekti nekomu manjkajo, da bo popolnoma lastniško obvladoval Slovenijo, našo državo, potem pa domače visoko etične politike »motiviral« še za privatizacijo šolstva, zdravstva, kulture....

Končni rezultat tega procesa bo, da bo slovenski narod brez lastništva nad temi dobrinami skupnega dobra ostal brez vpliva na svojo usodo, ki mu jo bodo potem zlahka krojili tujci, tako kot je to že bilo v preteklosti.

SFSN

Predsedstvo CIAFKS

Janez Kranjski

V Ljubljani, 22.1.2018
22. januar 2018 | Kategorije: Politika | Zaznamki: SE, BO, LETA, 2018, SLOVENIJA, DOKONČNO, RAZPRODALA, !!! | Komentarji (7)
Civilna iniciativa antifašistične koalicije Slovenije na podlagi pobude skupine državljanov: Janko Veber, Veronika Županek, Rastko Plohl, Božo Žabjek, Vilma Petek, Gorazd Marinček, vabi k predstavitvi Deklaracije o neobstoju prehoda družbene lastnine v državno. Ker je Odbor za finance in monetarno politiko Državnega zbora RS preprečil, da bi predlagatelji Deklaracije o neobstoju prehoda družbene lastnine v državno, ki je sicer že uvrščena na 14. točko 37. seje Državnega zbora Republike Slovenije, njeno vsebino predstavili v DZ RS, jo bodo predstavili na ulici pred DZ RS, Šubičeva ulica 4, in sicer v ponedeljek, 22. januarja 2018 ob 13.uri.
Pridružujemo se vabilu, da se udeležite tega edinstvenega dogodka, saj gre za Deklaracijo, ki je vložena v sprejem v DZ RS s podporo skupine državljanov z več kot 5000 osebnih podpisov in skupinski podpori organizacij, ki zastopajo preko 300.000 ljudi. Ljudi preprosto ni mogoče niti ignorirati, niti zamenjati. Zato se jim daje priložnost, da na ulici pred parlamentom ponovno povedo, da vsebine take Deklaracije, z izhodiščem v 3. členu Ustave RS, preprosto nihče ne sme in ne more ignorirati.

SFSN

Predsedstvo CIAFKS

V Ljubljani, 21.1.2018
21. januar 2018 | Kategorije: Politika | Zaznamki: Deklaracija, o, neobstoju, prehoda, družbene, lastnine, v, državno | Komentarji (2)
Civilna iniciativa antifašistične koalicije Slovenije na podlagi objav uporabnika - /profil/valaki-stralzar - na MMC RTV, ostro obsoja poveličevanje klero fašistične propagande in nacifašistične ideologije, ki nosi največjo odgovornost za medvojne in povojne žrtve na Slovenskem.

V preteklosti so prav zaradi političnega ravnanja in prizadevanj po povezovanju in sodelovanju pod krinko sprave, politični in drugi pristaši rehabilitacije sramotne zločinske kolaboracije z okupatorjem pod pokroviteljstvom klera znotraj RKC v Sloveniji in po nastopu Janševe vlade 2005, dobili krila za pisanje nove manipulativne ponarejevalske zgodovine, publiciranjem knjig z lažno sovražno propagando iz obdobja med drugo svetovno vojno in po njej ter postavljanjem spomenikov žaljivih do vseh padlih in še živečih borcev NOB. Tako skušajo razvrednotiti in izbrisati vrednote NOB, kot enega prvih temeljev državnosti RS.

Znano in dokazano je, da bi odvračale prebivalstvo s podporo partizanski vojski in OF, so kolaboranti za svoje zločinske podvige uporabljale kot sestavni del opreme tudi oznake partizanske vojske. Storjene zločine je treba obsojati, vendar je pri tem potrebno biti zelo previden in zgodovinsko resnicoljuben na podlagi verodostojnih dokazov.

Več kot očitno je, da se po nekajletnem premoru ponovno tudi na tem portalu pojavljajo pod krinko domnevne svobode govora simpatizerji sramotne kolaboracije, katerih cilj je razvrednotiti in izbrisati vrednote NOB ter na splošno vsepovprek kriminalizirati partizansko narodno-osvobodilno vojsko pod pretvezo politikantstva.

SFSN

Predsedstvo CIAFKS

V Ljubljani, 14.1.2018
Civilna iniciativa antifašistične koalicije Slovenije na podlagi novice RTV Slovenija, da naj bi stranka SDS prekinila pogodbo in vrnila podjetnici Dijani Đuđić, posojilo 450.000 evrov z vsemi obrestmi, zastavlja ponovno javno vprašanje, ali ne gre morda le za fiktivni navidezni posojilni posel in v resnici za legalizacijo parkiranega denarja iz črnih fondov SDS zunaj RS in EU ter poziva pristojne institucije, da sprožijo nemudoma preiskavo zaradi suma kaznivega dejanja pranja denarja in korupcije ter prekrškovne postopke proti stranki in njeni odgovorni osebi.

Še toliko bolj sumimo zgoraj navedeno, ker so podjetnici izbrisali tri obstoječa podjetja v RS in je davčna dolžnica FURS-a v višini 50.000 EUR. Kako in komu je potem stranka SDS vrnila dolg posojilodajalki, ki nima podjetja s transakcijskim računom v RS in je mimogrede tudi tuja fizična oseba, kar je kršenja Zakona o političnih strankah (ZPoIS, Ur.l. št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 103/07, 99/13 in 46/14), ki izrecno prepoveduje financiranje strank iz tujine oziroma s strani tujih podjetij in tujih državljanov.

Sedmi odstavek 21. člena ZPoIS pravi:

"Prepovedano je pridobivanje sredstev stranke iz prispevkov tujih pravnih in fizičnih oseb ter tujih samostojnih podjetnikov posameznikov in posameznikov, ki samostojno opravljajo dejavnost, iz prihodkov od premoženja stranke iz tujine oziroma vsakršno drugo pridobivanje sredstev za stranko iz tujine".

SFSN

Predsedstvo CIAFKS

V Ljubljani, 11.1.2018
11. januar 2018 | Kategorije: Politika | Zaznamki: pranje denarja, odgovornost, odgovorne, osebe, stranke, kršitev zakonodaje | Komentarji (7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Zadnji komentarji
Povezave
Uporabnik še ni dodal povezav.
Vsi blogi avtorja

201720182019
JanFebMarAprMajJun
JulAvgSepOktNovDec
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4Št. registriranih uporabnikov: 166148
Forum avtorjev: 15858 Forum teme: 34339 // Odgovorov: 1867598
Blog avtorjev: 3573 // Blogov: 85244 // Komentarjev: 1225593
Avtorji fotografij: 25620 // Slik: 218025 // Videov: 18653 // Potopisov:
© RTV Slovenija (ISSN 1581-372X) | FAQ | Impresum | 1995-2009 | Vse pravice pridržane
" "