Stefan Cakić in njegov zagovornik Gorazd Fišer, ki je predlagal razveljavitev obsodbe ali pa znižanje kazni. Foto: BoBo/Borut Živulović
Stefan Cakić in njegov zagovornik Gorazd Fišer, ki je predlagal razveljavitev obsodbe ali pa znižanje kazni. Foto: BoBo/Borut Živulović
Predlog tožilstva je bil ravno obraten kot predlog obrambe, saj so predlagali zvišanje kazni. Foto: Pixabay

Prvostopenjsko sodišče je Stefana Cakića spoznalo za krivega uboja Gašperja Tiča, kar naj bi storil v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti zaradi kombinacije osebnostne motnje ter alkohola in kokaina, ki ju je užil v času pred dejanjem. V postopku Cakić dejanja ni zanikal. Je pa ves čas trdil, da se kritičnega časa ne spominja v celoti ter da se je pred tem v Tičevem stanovanju zbudil gol in z občutkom, da je bil spolno napaden.

Obdolženega na današnji obravnavi ni bilo. Kot je pojasnil njegov zagovornik Gorazd Fišer, njegova stranka sodišču zaupa, seje pa se ne želi udeležiti. Fišer je v svoji pritožbi navajal bistvene kršitve kazenskega postopka, med drugim, da je sodišče posredno upoštevalo tudi prvo izjavo Cakića policistom takoj po dogodku, ki jo je podal brez prisotnosti odvetnika. Zato obramba ocenjuje, da se ta sodba opira tudi na nedovoljen dokaz in bi jo bilo treba razveljaviti.

Tako je predlagal, naj višje sodišče sodbo prvostopenjskega sodišča razveljavi in vrne v odločanje prvostopenjskemu sodišču v popolnoma novi sestavi, naj odloči sámo ali pa naj obdolženemu izreče nižjo kazen. Svoje predloge je podkrepil s trditvijo, da je bil obdolženi v času storitve kaznivega dejanja pravno še "mlajši polnoletni", zato bi ga po zakonu lahko obravnavali še kot mladoletnika. Izpostavil je tudi ugotovitve sodnih izvedencev psihiatrične stroke o obdolženčevi infantilnosti ter da je bistveno manj zrel od svojih vrstnikov. Okrožno sodišče je tudi kritiziral, češ da kot olajševalno okoliščino ni upoštevalo tega, da je Cakić po dogodku poklical pomoč.

Tožilstvo predlaga višjo kazen
Višja državna tožilka Tamara Gregorič pa je v pritožbi višjemu sodišču predlagala zvišanje Cakićeve kazni na 12 let. Osem let in pol je namreč po njenem prepričanju prenizka, premila in nepravična kazen. Okrožno sodišče je po mnenju tožilke določene oteževalne okoliščine zmotno upoštevalo kot olajševalne – na primer to, da je Cakić dejanje storil pod vplivom alkohola in drog. Opozorila je namreč, da je Cakić vedel, kakšen postane pod vplivom substanc, pa jih je kljub temu jemal.

Kritizirala je tudi to, da je okrožno sodišče relativno mladost obdolženega upoštevalo kot olajševalno okoliščino. Spomnila je, da je bil Cakić še kot zelo mlad sprejet v tujsko legijo, in dejala, da v tujsko legijo ni sprejet vsakdo, ampak nekdo, ki je sposoben drugemu vzeti življenje, ter Cakića označila za "izurjen stroj za ubijanje".

Višje sodišče bo svojo odločitev izdalo pisno.

Sodišče o pritožbah na sodbo v primeru Cakić
Sodišče o pritožbah na sodbo v primeru Cakić