Nekdanji prvi mož Luke Koper Robert Časar je zaradi zlorabe položaja dobil 2 leti in tri mesece zaporne kazni. Foto: BoBo
Nekdanji prvi mož Luke Koper Robert Časar je zaradi zlorabe položaja dobil 2 leti in tri mesece zaporne kazni. Foto: BoBo
Sodišče je obsodilo vseh pet obtoženih v zadevi Beltinci. Foto: Pixabay

Bilo je tudi več dokazov o tem, da Časar ni kriv, torej niti ni sodeloval niti ni podpisoval pogodb brez strokovnih služb.

Odvetnik Danijel Planinšec je napovedal pritožbo

Zagotovo pa me pri tej sodbi zmoti to, da sodišče ni odvzelo premoženjskih koristi, ki so bile pridobljene s kaznivim dejanjem, recimo Časarju ograjo, ki mu je bila zgrajena, in pa Pučku za dela na hiši, tako da v tem delu mislim, da se bo zagotovo potrebno pritožiti.

Tožilka Barbara Milič Rožman

Robert Časar sicer že prestaja zaporno kazen zaradi zlorabe položaja v zvezi z nepremičninskimi posli Luke Koper na območju Orleške gmajne pri Sežani. Tožilstvo je Časarju pri projektu logističnega centra Luke Koper v Beltincih očitalo zlorabo položaja, nekdanjemu izvršnemu direktorju v Luki Koper Milanu Pučku in podjetniku Robertu Graju pa pomoč pri tem dejanju, s čimer naj bi oškodovali Luko in družbi Graj Inženiring pridobili protipravno premoženjsko korist v višini 666.000 evrov. Za Časarja je sicer predlagalo tri leta in šest mesecev zapora.

Tožilstvo je poleg tega zatrjevalo, da si je Graj Inženiring na podlagi izstavljenih računov plačeval tudi storitve, ki so bile dejansko opravljene na zasebni lastnini Časarja in Pučka, konkretno za ograjo in nadstrešek Časarjeve nepremičnine v Portorožu. Poleg omenjene trojice, zoper katero je Luka Koper vložila tudi premoženjskopravni zahtevek, sta bila danes obsojena še Jožef Pavlinjek in Mevmed Šerifovski.

Zaporne kazni
Sodnik Matej Štros je Časarju prisodil dve leti in tri mesece zapora zaradi zlorabe položaja, Pučko je bil obsojen na dve leti zapora zaradi pomoči pri tem kaznivem dejanju, podjetnik Robert Graj pa zaradi pomoči pri zlorabi položaja in pranja denarja na enotno kazen treh let zapora, ki jo bo lahko odslužil prek t. i. vikend zapora. Vsi trije bodo morali poleg tega Luki Koper skupaj plačati dobrih 216.000 evrov. Šerifovski in Pavlinjek sta bila zaradi pranja denarja obsojena na pogojni kazni.

Sodnik Štros je vsebinsko sledil obtožnici in pritrdil tako obtožbam o zlorabi položaja oz. pomoči pri zlorabi položaja kot obtožbam o pranju denarja, s čimer so obtoženi zakrili sledi svojih dejanj, je pa precej zmanjšal višino kazni. Kot je pojasnil, je treba ugotoviti natančne zneske oškodovanja, česar na podlagi obtožnice ni mogel storiti, zato je štel, da znesek opranega denarja predstavlja znesek protipravno pridobljene premoženjske koristi. Pri tem je odštel znesek, za katerega se je obtoženim očital zgolj poskus oškodovanja.

Vrniti bodo morali 666.000 evrov
Tudi znesek, ki ga bodo morali obtoženci vrniti, je bistveno nižji od očitane protipravno pridobljene koristi. Tožilstvo je ta znesek najprej ocenilo na več kot milijon evrov, nazadnje pa v spremenjeni obtožnici ta znesek popravilo navzdol na 666.000 evrov. Glede zapora ob koncu tedna za Graja je Štros povedal, da je upošteval dejstvo, da je obsojeni odpravljal škodo in skozi daljše časovno obdobje tudi sodeloval z Luko Koper.

Tožilka zadovoljna z obsodbo
Razglasitve sodbe se ni udeležil nihče od obtoženih. Tožilka Barbara Milič Rožman je v prvem odzivu poudarila, da je sodišče v večinskem delu sprejelo tožbo, sama pa je zadovoljna, da so bili obtoženi spoznani za krive. V zvezi z znižanimi zneski in nižjimi kaznimi od predlaganih pa bo po njenem treba počakati na pisno obrazložitev sodbe in šele na podlagi tega se bo odločila o morebitni pritožbi.

"Zagotovo pa me pri tej sodbi zmoti to, da sodišče ni odvzelo premoženjskih koristi, ki so bile pridobljene s kaznivim dejanjem, recimo Časarju ograjo, ki mu je bila zgrajena, in pa Pučku za dela na hiši, tako da v tem delu mislim, da se bo zagotovo potrebno pritožiti," je dodala tožilka.

Odvetnik napovedal pritožbo
Časarjev zagovornik Daniel Planinšec pa je spomnil, da je tožilstvo v tej zadevi večkrat spreminjalo obtožbo, sam pa je pričakoval oprostilno sodbo: "Bilo je tudi več dokazov o tem, da Časar ni kriv, torej niti ni sodeloval niti ni podpisoval pogodb brez strokovnih služb."

Izrečena kazen zato obrambi narekuje vložitev pritožbe, je dodal Planinšec, ki bo sicer počakal na pisno obrazložitev. Glede odškodninskih tožb Luke Koper zoper Časarja pa je odvetnik poudaril, da so že angažma izvedencev in sodne takse Luko veliko stali in da bi uprava Luke morala imeti v mislih tudi samo izterljivost.

Bilo je tudi več dokazov o tem, da Časar ni kriv, torej niti ni sodeloval niti ni podpisoval pogodb brez strokovnih služb.

Odvetnik Danijel Planinšec je napovedal pritožbo

Zagotovo pa me pri tej sodbi zmoti to, da sodišče ni odvzelo premoženjskih koristi, ki so bile pridobljene s kaznivim dejanjem, recimo Časarju ograjo, ki mu je bila zgrajena, in pa Pučku za dela na hiši, tako da v tem delu mislim, da se bo zagotovo potrebno pritožiti.

Tožilka Barbara Milič Rožman