Članki

Prilagajanje likovne umetnosti

Ko se dotaknem Forma vive …

Objavljeno: 11. 6. 2019 ob 10:36
Ljubljana - MMC RTV SLO
Skupina študentov z njihovimi mentorji v projektu TACTUS II pred prilagojenimi pomanjšanimi eksponati. Foto: arhiv projekta TACTUS II.
Skupina študentov z njihovimi mentorji v projektu TACTUS II pred prilagojenimi pomanjšanimi eksponati. Foto: arhiv projekta TACTUS II.

V ponedeljek, 10. 6. 2019, so bili v prostorih Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Maribor predstavljeni rezultati projekta TACTUS II. Projekt TACTUS II (tip, aktivnost, kreativnost, tim, umetnost, slepota) je del programa »Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem in regionalnem okolju – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2020«, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt je trajal od 1. februarja, vodila pa ga je doc. dr. Jerneja Herzog s Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru.
Študenti različnih študijskih programov dveh fakultet, Pedagoške fakultete in Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, so izdelali prilagojene pomanjšane eksponate forma vive, ki se nahajajo v Mariboru. Študentke likovne pedagogike so pod mentorstvom dr. Marjana Dreva izdelale vseh 19 kipcev. Študentke umetnostne zgodovine in slovenistike so pripravile besedne opise, študentka medjezikovnih študij pa prevod besednih opisov v angleškem jeziku. Študentki predšolske vzgoje pa sta razvili spremljajoči program za polnočutne otroke. Pedagoški mentorici sta poleg vodje projekta bili še doc. dr. Aksinja Kermauner s Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem in izr. prof. dr. Alenka Valh Lopert s Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. Strokovni sodelavki, predstavnici partnerjev v projektu, sta bili muzejska svetovalka v Umetnostni galeriji Maribor Brigita Strnad in članica Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Maribor Darinka Lozinšek. Zunanji sodelavec, ki je mentoriral študentke likovne pedagogike pri izdelavi pomanjšanih replik, pa je bil priznani mariborski kipar dr. Marjan Drev. Pri projektu so sodelovale študentke likovne pedagogike Monika Goričan, Tamara Šterlek, Urša Vidmar in Tina Matko; študentki predšolske vzgoje Špela Jazbec in Tamara Pušnik; študentki umetnostne zgodovine Lucija Pavleković in Urška Gačnik; študentka medjezikovnih študij Teja Štritof in Petra Bergant, študentka slovenskega jezika in književnosti.
»Z omenjenim projektom smo obogatili nabor eksponatov prilagojenih za slepe in slabovidne, ki jih v zadnjem obdobju intenzivno razvijamo. Projektni rezultati predstavljajo posebnost v našem prostoru in smo na doseženo izjemno ponosni,« je ob zaključku projekta povedala vodja dr. Jerneja Herzog.
V. R.