Na fotografiji je invalidska kartica ugodnosti v angleškem jeziku. Na modri podlagi je v zgornjem delu kartice napis EU Disability Card. V levem spodnjem delu je fotografija imetnice kartice, v osrednjem in desnem delu kartice pa so navedeni podatki imetnice. Foto: MDDSZ
Na fotografiji je invalidska kartica ugodnosti v angleškem jeziku. Na modri podlagi je v zgornjem delu kartice napis EU Disability Card. V levem spodnjem delu je fotografija imetnice kartice, v osrednjem in desnem delu kartice pa so navedeni podatki imetnice. Foto: MDDSZ

Novelo zakona o izenačevanju možnosti invalidov, po kateri bodo invalidi lahko dobili invalidsko kartico ugodnosti, je državni zbor sprejel soglasno s 76 glasovi. Pomembna novost, ki jo tudi prinaša novela je ta, da bodo invalidi bolj enotno obravnavani pri uveljavljanju različnih ugodnosti.

Projekt EU kartica ugodnosti za invalide izvaja Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti skupaj s partnerjem projekta Nacionalnim svetom invalidskih organizacij Slovenije. Z invalidsko kartico ugodnosti bodo slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, gluhoslepi, gibalno ovirane osebe, osebe z motnjami v duševnem razvoju in težavami v duševnem zdravju in posamezniki z drugimi vrstami invalidnosti v državah EU lahko uveljavljali posebnekomercialne popuste, ki so jim na voljo v posameznih državah, segajo pa na različna področja življenja. V okviru projekta bo vzpostavljena spletna baza ugodnosti in mobilna aplikacija, ki bo predstavila nabor ugodnosti, ki jih bodo ponudili različni komercialni ponudniki. Bazo pripravlja Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije, ugodnosti pa bodo lahko upravičenci spremljali na spletni povezaviwww.invalidska-kartica.si. Baza bo interaktivna, kar pomeni, da se bodo komercialne ugodnosti lahko dodajale ali odvzemale glede na trenutne dejavnosti posameznih ponudnikov, ki bodo ponujali ugodnosti vsem invalidom, ne glede na to, iz katere EU države članice prihajajo. Baza bo dvojezična, saj mora biti dostopna tudi invalidom drugih EU držav članic.

Kartica bo na voljo na 58 upravnih enotah po Sloveniji

Podatke o ugodnostih bo mogoče poiskati po vrsti ugodnosti in krajih, informacija pa bo vsebovala opis, naslov, spletni naslov, delovni čas, telefonsko številko ter višino popusta. Do baze ugodnosti bo mogoče dostopati tudi preko mobilne aplikacije na mobilnem telefonu. Dodajmo, da bodo invalidsko kartico ugodnosti upravičenci lahko pridobili na 58 upravnih enotah po Sloveniji, predvidoma v drugi polovici leta letošnjega leta. Ugodnosti, ki jih bodo invalidi lahko uveljavljali, bodo s področja prometa, turizma, kulture, pa tudi športa in prostega časa, koristili pa jih bodo tako v Sloveniji kot v drugih državah članicah EU. Dodajmo, da bodo invalidi iz drugih članic EU imeli enake ugodnosti kot invalidi, ki so slovenski državljani. Novela zakona o izenačevanju možnosti invalidov pa ne prinaša le invalidske kartice ugodnosti, temveč bo omogočila vlaganje vlog za pridobitev pravice do tehničnih pripomočkov tudi elektronsko preko e-uprave. Uveljavlja pa tudi vrednotnice za plačilo stroškov za psa pomočnika.

Cilj projekta tudi ozaveščanje in seznanjanje o invalidih

Spomnimo, da je projekt EU kartica ugodnosti za invalide Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti(MDDSZ) pridobilo konec leta 2015 in ga pričelo izvajati februarja leta 2016. Na projekt, ki naj bi bil dokončan do julija letos, se je prijavilo osem članic EU, poleg Slovenije še Ciper, Finska, Belgija, Italija, Romunija, Estonija in Malta, vendar pa je namen razširiti EU kartico ugodnosti na vse EU države članice. Cilj projekta je predvsem omogočiti invalidom enotnejšo obravnavoin specifičneugodnosti pri potovanju v druge države EU, še posebno ko gre zadostopnost prometa, turizma, kulture, športa in prostega časa, ter s tem prispevati k uresničevanju Konvencije o pravicah invalidov, ki jo je Slovenija med prvimi ratificirala leta 2008, Akcijskega programa za invalide 2014–2021 in Evropske strategije o invalidnosti za obdobje 2010–2020. Projekt EU kartice ugodnosti za invalide ima še en pomemben cilj: ozaveščanje in seznanjanje o invalidih,o njihovih zmožnostih, potrebah, željah, načinu življenja, predvsem pa o tem, da so invalidi ljudje, ki potujejo in se s tem osebnostno razvijajo, kot vsi drugi.Zato je pozitiven učinek EU kartice ugodnosti za invalide zagotovo tudivečje vključevanje invalidov v družbo, ne le v domačo, temveč v družbo EU, s tem, da jim ponuja večje ugodnosti na potovanjih, tako doma kot v tujini, poudarjajo na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

V Evropski uniji je 80 milijonov invalidnih oseb

Invalidi skupaj z družinskimi člani, prijatelji in skrbniki predstavljajo velik potencial pri načrtovanju novih ciljnih skupin uporabnikov. Trenutno živi z invalidnostjo okoli 10 odstotkov vsega prebivalstva svetaoziroma 650 milijonov ljudi. V Evropski uniji je 80 milijonov invalidnih oseb, kar je približno toliko, kot je prebivalcev Belgije, Češke, Grčije in Nizozemske skupaj, družinskega člana, ki je invalid, pa ima vsak četrti Evropejec. V Sloveniji živi 170.000 oseb z invalidnostjo, kar je 8,5 odstotka prebivalstva.Po podatkihSvetovne zdravstvene organizacijese število invalidov povečuje, naraščanje pa je v glavnem posledica staranja prebivalstva in pogostejšega pojavljanja kroničnih bolezni. Zelo zgovoren je tudi podatek, da v državah s povprečno življenjsko dobo 70let, v povprečju posameznik v svojem življenju preživi okoli osemletz določeno invalidnostjo. V skupino potencialnih uporabnikov invalidske kartice ugodnosti zato sodi tudi skupina starejših ljudi, ki se bo tekom naslednjih desetletij še znatneje povečevala. Invalidi predstavljajo šestino celotnega delovno sposobnega prebivalstva EU, vendar je njihova stopnja zaposlenosti razmeroma nizka. Zaradi slabših možnosti izobraževanja in zaposlovanja so mnogokrat v slabšem socialnem in finančnem položaju, zato jim nosilci projekta skušajo prek različnih ugodnosti omogočiti enakopravnejši položaj in večjo udeležbo v družbenih aktivnostih.

V.P.