Izpostavljamo iz TV

Kdaj bo država omogočila enakopravno dostopnost za vse?

KodaSlovenija se je s podpisom mednarodne konvencije o pravicah invalidov pa tudi s sprejetjem Zakona o izenačevanju možnosti invalidov zavezala k cilju, da bo enako dostopnost omogočila vsem. Kako daleč smo z implementacijo te zaveze smo vprašali na Direktoratu za Invalide.