Izpostavljamo iz TV

Dostopnost invalidov do informacij

KodaInvalidi pa morajo imeti enake možnosti tudi pri dostopu do informacij. Na Direktoratu za invalide menijo, da so bili na tem področju narejeni nekateri koraki naprej - gluhi imajo denimo svojo televizijo, nove tehnologije omogočajo večjo dostopnost informacij slepim in gibalno ovirani. Čeprav smo še daleč od popolne enakopravnosti pri dostopu do informacij, pa se tudi na tem področju razmere iz leta v leto izboljšujejo.