Prisluhnimo tišini

Uprava



Za učenje slovenskega znakovnega jezika je vse več zanimanja. S septembrom so se ga začeli učiti tudi osnovnošolci, ki so ga izbrali za izbirni predmet. Pri poučevanju bo učiteljem nedvomno v pomoč tudi pred kratkim pripravljena Priročna video slovnica slovenskega znakovnega jezika. Vešči uporabniki tega jezika pa bodo lahko svoje znanje nadgradili s strokovnim priročnikom Znakovni jezik, govorica kretenj, avtorice prof. dr. Andreje Žele. S kakšnimi izzivi se spopadajo slepi, gluhi in gluhoslepi, je bila osrednja tema letošnjih dnevov upravnih enot. Oktobra bo Marino Kegl, peti igralec svetovne teniške lestvice gluhih, zastopal Slovenijo na svetovnem prvenstvu. Od 7. oktobra bosta poleg osrednjega dnevnoinformativnega bloka ob 19. uri tudi vreme in šport v celoti tolmačena v slovenski znakovni jezik.