Projekti

Erasmus+ projekt: EASIT


Logotip projekta EASIT. Z velikimi belimi tiskanimi črkami zapisano ime na beli podlagi. Desna stranica A_ja je oblikovana kot filmski trak, pod imenom je razprta knjiga. Foto: arhiv EASIT
Logotip projekta EASIT. Z velikimi belimi tiskanimi črkami zapisano ime na beli podlagi. Desna stranica A_ja je oblikovana kot filmski trak, pod imenom je razprta knjiga. Foto: arhiv EASIT

RTV Slovenija je partner pri EU projektu EASIT
Model za izobraževanje strokovnjakov za lahko branje

Od septembra 2018 je Radiotelevizija Slovenija vključena v projekt EASIT (Easy Access for Social Inclusion Training/ Lahek dostop in izobraževanja za družbeno inkluzijo), ki ga financira Erasmus + Key Action 2 – Strategic Partnerships (2018-1-ES01-KA203-05275). Projekt vodi Anna Matamala z Avtonomne univerze iz Barcelone (TransMedia Catalonia, Universitat Autònoma de Barcelona), odvijal pa se bo v triletnem obdobju od septembra 2018 do septembra 2021.
Namen EASIT projekta je oblikovanje profesionalnega profila strokovnjaka za lahko branje. Lahko branje je tehnika oziroma storitev dostopnosti, s katero se ustvarja ali prilagaja besedila v obliko, ki je lažje razumljiva za končne uporabnike. Čeprav se tehnika lahkega branja večinoma uporablja za tiskana besedila, se bomo v okviru projekta EASIT osredotočili na avdiovizualne vsebine in raziskali tudi možnosti prepletanja lahkega branja z drugimi storitvami oziroma tehnikami dostopnosti, kot sta na primer zvočno opisovanje (prevajanje vizualne vsebine v besede, tehnika, namenjena predvsem ljudem, ki ne morejo spremljati slike) in podnaslavljanje (tehnika, namenjena tistim, ki ne razumejo jezika oziroma zvoka ne slišijo).

Potek projekta EASIT
V okviru projekta EASIT bomo z vprašalniki in pogovori z različnimi deležniki raziskali trenutno prakso na področju ustvarjanja lahkega branja, izsledke pa bomo uporabili za pripravo seznama veščin in kurikula za izobraževanje strokovnjakov. Osredotočili se bomo na dva profila: strokovnjake za lahko branje, obenem pa tudi strokovnjake na drugih področjih dostopnosti, kot so na primer zvočni opisovalci ali podnaslavljalci, ki bi želeli razširiti svoja znanja. Cilj projekta EASIT je oblikovanje izobraževalnih vsebin, ki bodo prosto dostopne v več jezikih, predvsem pa bodo oblikovane tako, da jih bo mogoče enostavno vključiti v različna izobraževalna okolja oziroma programe.

Sodelujoči pri projektu
V projektu sodeluje osem partnerjev iz različnih evropskih držav, vodi pa ga Avtonomna univerza iz Barcelone (UAB). Drugi partnerji, poleg RTV Slovenija, ki je edina nacionalna institucija s področja ustvarjanja medijskih vsebin, so še: Univerza iz Trsta (Università degli Studi di Trieste, Italija), Univerza iz Viga (Universidade de Vigo, Španija), Univerza za uporabno jezikoslovje SDI (München, Nemčija), Društvo za disleksijo (Dyslexiförbundet, Švedska) in Zavod RISA, center za splošno, funkcionalno in kulturno opismenjevanje (Slovenija).

Kam se lahko obrnete po dodatne informacije?
Več informacij o projektu je dostopnih na spletni strani pagines.uab.cat/easit, kjer lahko spremljate tudi napredovanje projekta. Lahko pišete tudi vodji projekta Anni Matamali (anna.matamala@uab.cat) ali pa odgovorni za projekt na RTV Slovenija, Veroniki Rot (veronika.rot@rtvslo.si).
Veronika Rot

  • Skupinska fotografija sodelujočih pri projektu EASIT, posneta na prvem delovnem sestanku oktobra na UAB v Barceloni. Foto: arhiv EASIT