Uporabno

Nevarnost – požar!

Navodila za usmerjanje gluhih, naglušnih ali gluhoslepih oseb v primeru požara

Objavljeno: 28. 4. 2015 ob 12:48
Ljubljana - MMC RTV SLO
Opis fotografije: Na sliki sta skicirana moški in ženska. Oba v roki držita velik prenosni telefon, na njegovem zaslonu je z velikimi tiskanimi črkami napisano »požar«. Med moškim in žensko je znak – prečrtano uho. Risba ima naslov Ko zagori, pomoč potrebujemo vsi. Foto: vir glasilo Iz sveta tišine, ZDGNS.
Opis fotografije: Na sliki sta skicirana moški in ženska. Oba v roki držita velik prenosni telefon, na njegovem zaslonu je z velikimi tiskanimi črkami napisano »požar«. Med moškim in žensko je znak – prečrtano uho. Risba ima naslov Ko zagori, pomoč potrebujemo vsi. Foto: vir glasilo Iz sveta tišine, ZDGNS.

V življenju se lahko znajdemo v nepredvidljivih okoliščinah, v katerih je bistvenega pomena, da se znamo pravilno odzvati.

Trezno in premišljeno ravnati v požaru je težko že za ljudi brez telesne ali senzorne invalidnosti, za osebe z invalidnostmi pa so take okoliščine še toliko nevarnejše in bolj tesnobne. Še posebno težko je takrat tistim ljudem, ki imajo težave z zaznavanjem oziroma s komunikacijo. Pri opozarjanju in reševanju gluhih, naglušnih in gluhoslepih oseb pri požaru je prva težava, na katero naletimo, ta, kako te osebe na nevarnost sploh opozoriti.

Kako obvestiti gluhe, naglušne in gluhoslepe osebe, kadar je požar

Za obveščanje o požaru so primerni različni alarmi: zvočni, svetlobni in vibracijski. Zvočni alarm pri požaru lahko zaznavajo naglušne osebe, vendar le, če oddaja mešane, nizke tone. Gluhe osebe lahko zaznajo alarm v vidni obliki, in sicer stroboskopsko svetlobo nizke frekvence (višja frekvenca lahko pri nekaterih sproži epileptični napad) ali svetlobo v obliki oranžne ali rdeče rotacijske luči. Gluhoslepe osebe lahko zaznajo opozorila v obliki vibracij, če imajo ustrezno napravo.

Evakuacija gluhe, naglušne in gluhoslepe osebe pri požaru

Pri teh osebah je reakcijski čas precej daljši kot pri slišečih, ker potrebujejo nekaj časa, da zberejo informacije o dogajanju okoli sebe. Če je požar v javnem objektu (nakupovalnih centrih, zdravstvenih domovih, upravnih stavbah ...), bodo sledili množici ljudi, ki se umika s kraja požara. Zgodi pa se lahko, da bo imela oseba, odgovorna za evakuacijo, težave z njimi zaradi nerazumevanja ustnih navodil.

Težave ob požaru, če objekt ni opremljen z napravami za odkrivanje požarov in alarmiranje

Pri gluhih, naglušnih in gluhoslepih osebah je težava prenos informacij v izrednih primerih, ker niso sposobni sprejemati zvočnih opozoril oziroma navodil. V večstanovanjskih objektih se ne morejo vedno zanesti na sosede, med požarom pa zaznavajo odstopanja od običajnih reakcij ljudi: oziranje naokoli, živčnost, hitra hoja, tek in podobno in se ravnajo po vzorcu ljudi okoli sebe.

Kaj storiti ob požaru, če objekt ni opremljen z napravami za odkrivanje požarov in alarmiranje, tam pa so te osebe

Večstanovanjski objekti: Pri evakuaciji moramo preveriti, ali so vsi stanovalci zapustili stanovanja. Obstaja namreč možnost, da je med njimi kak stanovalec z okvaro sluha in ni zaznal alarma ali požarne nevarnosti.

Javni objekti: Opremljeni morajo biti z na daleč opaznimi znaki za zasilni izhod, da ljudje laže sledijo smeri evakuacije. Če naletijo na osebo z okvaro sluha, ki ne razume navodil, naj jo z mirnim in nežnim pristopom pospremijo na varno.

Priporočila objektom za zaščito ob požarni nevarnosti

Večstanovanjski objekti: Stanovanja, kjer bivajo osebe, naj opremijo s svetlobnim zvoncem, povezanim z napravo za zgodnje odkrivanje požara (predlog za Zakon o graditvi objektov).

Javni objekti: Treba bi bilo razmisliti o možnosti avtomatskega obveščanja po SMS-sporočilih (za velike javne objekte, kot so nakupovalni centri), opremljenosti z na daleč vidnimi znaki za evakuacijo, svetlobnih opozorilih, v hotelih pa o možnosti alarmiranja po TV-kanalu.

Članek je delni povzetek članka Zaznavanje gluhih, naglušnih in gluhoslepih oseb ter obveščanje o požaru Antona Petriča, objavljenega v glasilu Iz sveta tišine.x

V. R.