Foto:
Foto:

SD

V zdravstvu je potrebno ukiniti dopolnilno zavarovanje in uvesti obvezno zdravstveno dajatev, namenjeno zdravstvu. Vzpostaviti je treba javno zdravstveno mrežo, ločiti izvajanje javne in zasebne dejavnosti ter izboljšati upravljanje v zdravstvu.

Reform, ki temeljijo na zviševanju starostne in delovne dobe za polno upokojitev, pa je zaenkrat dovolj. Država pa naj spodbuja tudi zasebna vlaganja ljudi in podjetij v drugi pokojninski steber.

SLS

Na področju zdravstva je treba zagotoviti učinkovitejše vodenje in upravljanje po načelu korporativnega upravljanja ter jasno ločiti zasebno in javno zdravstvo. Preoblikovati je treba dopolnilno zavarovanje in urediti osnovne košarice pravic.

Nova pokojninska reforma pa bi morala temeljiti na spodbudah (oprostitev plačila davkov) za vplačila v drugi in tretji steber ter na nadaljnjem prilagajanju pogojev upokojevanja s pričakovano življenjsko dobo.

Koalicija Združena levica

Postopno je treba odpraviti koncesije ter striktno ločevati javni in zasebni zdravstveni sistem. Ukiniti je treba dopolnilno zavarovanje in prenesti pravice na osnovno zavarovanje ter poenotiti javno naročanje.

Nova pokojninska reforma pa ni potrebna.

B.J.